"cały" meaning in Polish

See cały in All languages combined, or Wiktionary

Adjective

IPA: /ˈt͡sa.wɨ/, /ˈt͡sa.ɫɨ/ [Middle, Polish]
Rhymes: -awɨ Etymology: Inherited from Old Polish cały. Etymology templates: {{dercat|pl|sla-pro|ine-bsl-pro|ine-pro|inh=3}}, {{glossary|Inherited}} Inherited, {{inh|pl|zlw-opl|cały|||g=|g2=|g3=|id=|lit=|nocat=|pos=|sc=|sort=|tr=|ts=}} Old Polish cały, {{inh+|pl|zlw-opl|cały}} Inherited from Old Polish cały Head templates: {{pl-adj|-|adv=cało}} cały (not comparable, derived adverb cało) Inflection templates: {{pl-adecl|<short:cał􂀿Middle Polish􂁀>}} Forms: no-table-tags [table-tags], cały [masculine, nominative, singular], cała [feminine, nominative, singular], całe [neuter, nominative, singular], cali [nominative, plural, virile], całe [error-unrecognized-form, nominative, plural], całego [genitive, masculine, singular], całej [feminine, genitive, singular], całego [genitive, neuter, singular], całych [error-unrecognized-form, genitive, plural], całych [genitive, plural, virile], całemu [dative, masculine, singular], całej [dative, feminine, singular], całemu [dative, neuter, singular], całym [dative, error-unrecognized-form, plural], całym [dative, plural, virile], całego [accusative, animate, masculine, singular], cały [accusative, inanimate, masculine, singular], całą [accusative, feminine, singular], całe [accusative, neuter, singular], całych [accusative, plural, virile], całe [accusative, error-unrecognized-form, plural], całym [instrumental, masculine, singular], całą [feminine, instrumental, singular], całym [instrumental, neuter, singular], całymi [error-unrecognized-form, instrumental, plural], całymi [instrumental, plural, virile], całym [locative, masculine, singular], całej [feminine, locative, singular], całym [locative, neuter, singular], całych [error-unrecognized-form, locative, plural], całych [locative, plural, virile], cał [masculine, short-form, singular]
 1. whole, complete, entire; all (containing all elements belonging to oneself) Tags: not-comparable Synonyms: całkowity, zupełny
  Sense id: en-cały-pl-adj-Bqe7p494 Categories (other): Polish terms with collocations
 2. whole (containing nothing that shouldn't be with the entity) Tags: not-comparable
  Sense id: en-cały-pl-adj-ZZwv8zOK Categories (other): Polish terms with collocations
 3. whole, entire (relatively large) Tags: not-comparable
  Sense id: en-cały-pl-adj-BmTj6LmP Categories (other): Polish terms with collocations
 4. whole, intact (not missing any pieces) Tags: not-comparable Synonyms: nienaruszony, nietknięty
  Sense id: en-cały-pl-adj-CU51kofi
 5. whole, intact (not missing any pieces)
  (Middle Polish) virgin
  Tags: Middle, Polish, not-comparable Synonyms: nienaruszony, nietknięty, dziewiczy
  Sense id: en-cały-pl-adj-20e3p6cQ Categories (other): Middle Polish, Polish entries with incorrect language header Disambiguation of Polish entries with incorrect language header: 15 7 8 7 20 12 8 9 2 13
 6. whole, intact, unhurt Tags: not-comparable
  Sense id: en-cały-pl-adj-ijWRCI~s
 7. all, covered in (completely covered in something) [+ w (locative) = in what] Tags: not-comparable
  Sense id: en-cały-pl-adj-1iqAnVT4
 8. all, filled with [+ w (locative) = in what] Tags: not-comparable
  Sense id: en-cały-pl-adj-sVmEwcRv
 9. all (being representative of someone's typical behavior) Tags: not-comparable
  Sense id: en-cały-pl-adj-dA4a5o1I
 10. (Middle Polish) actual, real; unmistakable Tags: Middle, Polish, not-comparable
  Sense id: en-cały-pl-adj-~4Bt9ldX Categories (other): Middle Polish
The following are not (yet) sense-disambiguated
Derived forms: caliznowy, caluchny, caluczki, calućki, calusienieczki, calusieńki, caluśki, caluteńki, calutki, całki, całkowalny, całkowity, całkowy, całostkowy, całościowy, całowity, całuskowy, całuśny, ocalały, cały w skowronkach, cale, calusieńko, caluśko, całkiem, całkowicie, całkowo, całostkowo, całościowo, całowicie, całą naprzód, cały boży dzień, całym pędem, na całe gardło, na całego, na całej linii, na cały regulator, w całej okazałości, z całą odpowiedzialnością, z całego serca, z całej siły, cały ten, ten cały, cała naprzód, cała wstecz, całe szczęście, calak, calec, calizna, całka, całkość, całkowalność, całkowanie, całkowitka, całkowitość, całkowość, całostka, całostkowość, całościowość, całość, całownik, całunek, całus, całusek, całuśnik, ocalenie, scalenie, cała nadzieja, cała nuta, cały ton, w całym tego słowa znaczeniu, wcale, z całym szacunkiem, cała para idzie w gwizdek, cała para poszła w gwizdek, cała przyjemność po mojej stronie, cała sztuka w tym, całe życie staje przed oczami, całe życie stanęło przed oczami, i wilk jest syty, i owca cała, caleć [imperfective], ocaleć [perfective], calić [imperfective], całkować [imperfective], scałkować [perfective], całościować [imperfective], całować [imperfective], ocalać [imperfective], ocalić [perfective], scalać [imperfective], scalić [perfective], być cały dzień na nogach [imperfective], być całym światem [imperfective], postawić cały dom na nogi [perfective], stawiać cały dom na nogi [imperfective], przesłonić cały świat [perfective], przesłaniać cały świat [imperfective]

Inflected forms

Download JSONL data for cały meaning in Polish (14.5kB)

{
 "derived": [
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "caliznowy"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "caluchny"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "caluczki"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "calućki"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "calusienieczki"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "calusieńki"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "caluśki"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "caluteńki"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "calutki"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całki"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całkowalny"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całkowity"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całkowy"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całostkowy"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całościowy"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całowity"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całuskowy"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całuśny"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "ocalały"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "cały w skowronkach"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "cale"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "calusieńko"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "caluśko"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całkiem"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całkowicie"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całkowo"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całostkowo"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całościowo"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całowicie"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całą naprzód"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "cały boży dzień"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całym pędem"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "na całe gardło"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "na całego"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "na całej linii"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "na cały regulator"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "w całej okazałości"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "z całą odpowiedzialnością"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "z całego serca"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "z całej siły"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "cały ten"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "ten cały"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "cała naprzód"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "cała wstecz"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całe szczęście"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "calak"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "calec"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "calizna"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całka"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całkość"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całkowalność"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całkowanie"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całkowitka"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całkowitość"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całkowość"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całostka"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całostkowość"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całościowość"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całość"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całownik"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całunek"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całus"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całusek"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całuśnik"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "ocalenie"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "scalenie"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "cała nadzieja"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "cała nuta"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "cały ton"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "w całym tego słowa znaczeniu"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "wcale"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "z całym szacunkiem"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "cała para idzie w gwizdek"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "cała para poszła w gwizdek"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "cała przyjemność po mojej stronie"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "cała sztuka w tym"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całe życie staje przed oczami"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "całe życie stanęło przed oczami"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "word": "i wilk jest syty, i owca cała"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "caleć"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "perfective"
   ],
   "word": "ocaleć"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "calić"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "całkować"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "perfective"
   ],
   "word": "scałkować"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "całościować"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "całować"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "ocalać"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "perfective"
   ],
   "word": "ocalić"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "scalać"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "perfective"
   ],
   "word": "scalić"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "być cały dzień na nogach"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "być całym światem"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "perfective"
   ],
   "word": "postawić cały dom na nogi"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "stawiać cały dom na nogi"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "perfective"
   ],
   "word": "przesłonić cały świat"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0",
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "przesłaniać cały świat"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "sla-pro",
    "3": "ine-bsl-pro",
    "4": "ine-pro",
    "inh": "3"
   },
   "expansion": "",
   "name": "dercat"
  },
  {
   "args": {
    "1": "Inherited"
   },
   "expansion": "Inherited",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "zlw-opl",
    "3": "cały",
    "4": "",
    "5": "",
    "g": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "id": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "sc": "",
    "sort": "",
    "tr": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "Old Polish cały",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "zlw-opl",
    "3": "cały"
   },
   "expansion": "Inherited from Old Polish cały",
   "name": "inh+"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Old Polish cały.",
 "forms": [
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "pl-adecl",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "cały",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "cała",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całe",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "cali",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "całe",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "error-unrecognized-form",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "całego",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całej",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całego",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całych",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "error-unrecognized-form",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "całych",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "całemu",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całej",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całemu",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całym",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "error-unrecognized-form",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "całym",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "całego",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "animate",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "cały",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "inanimate",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całą",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całe",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całych",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "całe",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "error-unrecognized-form",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "całym",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instrumental",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całą",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "instrumental",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całym",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instrumental",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całymi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "error-unrecognized-form",
    "instrumental",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "całymi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instrumental",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "całym",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "locative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całej",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "locative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całym",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "locative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całych",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "error-unrecognized-form",
    "locative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "całych",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "locative",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "cał",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "short-form",
    "singular"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "-",
    "adv": "cało"
   },
   "expansion": "cały (not comparable, derived adverb cało)",
   "name": "pl-adj"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "ca‧ły"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "<short:cał􂀿Middle Polish􂁀>"
   },
   "name": "pl-adecl"
  }
 ],
 "lang": "Polish",
 "lang_code": "pl",
 "pos": "adj",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Polish terms with collocations",
     "parents": [
      "Terms with collocations",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "the whole/entire world",
     "text": "cały świat",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "whole, complete, entire; all (containing all elements belonging to oneself)"
   ],
   "id": "en-cały-pl-adj-Bqe7p494",
   "links": [
    [
     "whole",
     "whole"
    ],
    [
     "complete",
     "complete"
    ],
    [
     "entire",
     "entire"
    ],
    [
     "all",
     "all"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "całkowity"
    },
    {
     "word": "zupełny"
    }
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Polish terms with collocations",
     "parents": [
      "Terms with collocations",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "the whole truth",
     "text": "cała prawa",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "whole (containing nothing that shouldn't be with the entity)"
   ],
   "id": "en-cały-pl-adj-ZZwv8zOK",
   "links": [
    [
     "whole",
     "whole"
    ]
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Polish terms with collocations",
     "parents": [
      "Terms with collocations",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "a whole lot (of)",
     "text": "cała masa",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "whole pile (of)",
     "text": "cały stos",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "whole, entire (relatively large)"
   ],
   "id": "en-cały-pl-adj-BmTj6LmP",
   "links": [
    [
     "whole",
     "whole"
    ],
    [
     "entire",
     "entire"
    ]
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "The desk is intact.",
     "text": "Biurko jest całe.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "whole, intact (not missing any pieces)"
   ],
   "id": "en-cały-pl-adj-CU51kofi",
   "links": [
    [
     "whole",
     "whole"
    ],
    [
     "intact",
     "intact"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "nienaruszony"
    },
    {
     "word": "nietknięty"
    }
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Middle Polish",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "_dis": "15 7 8 7 20 12 8 9 2 13",
     "kind": "other",
     "name": "Polish entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "whole, intact (not missing any pieces)",
    "virgin"
   ],
   "id": "en-cały-pl-adj-20e3p6cQ",
   "links": [
    [
     "whole",
     "whole"
    ],
    [
     "intact",
     "intact"
    ],
    [
     "virgin",
     "virgin"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "whole, intact (not missing any pieces)",
    "(Middle Polish) virgin"
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "nienaruszony"
    },
    {
     "word": "nietknięty"
    },
    {
     "word": "dziewiczy"
    }
   ],
   "tags": [
    "Middle",
    "Polish",
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "Are you okay/alright?",
     "text": "Jesteś cały/cała?",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "whole, intact, unhurt"
   ],
   "id": "en-cały-pl-adj-ijWRCI~s",
   "links": [
    [
     "whole",
     "whole"
    ],
    [
     "intact",
     "intact"
    ],
    [
     "unhurt",
     "unhurt"
    ]
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "He came back all covered in sweat.",
     "text": "On wrócił cały w pocie.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I'm all wet.",
     "text": "Jestem cały mokry.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "all, covered in (completely covered in something) [+ w (locative) = in what]",
    "all, covered in (completely covered in something)"
   ],
   "id": "en-cały-pl-adj-1iqAnVT4",
   "links": [
    [
     "all",
     "all"
    ],
    [
     "covered",
     "covered"
    ],
    [
     "w",
     "w#Polish"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "all, covered in (completely covered in something) [+ w (locative) = in what]"
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "I'm a nervous wreck. (literally, “I am all filled with nerves.”)",
     "text": "Jestem cały w nerwach.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "all, filled with [+ w (locative) = in what]",
    "all, filled with"
   ],
   "id": "en-cały-pl-adj-sVmEwcRv",
   "links": [
    [
     "all",
     "all"
    ],
    [
     "fill",
     "fill"
    ],
    [
     "w",
     "w#Polish"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "all, filled with [+ w (locative) = in what]"
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "That's all you.",
     "text": "To cała ty.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "all (being representative of someone's typical behavior)"
   ],
   "id": "en-cały-pl-adj-dA4a5o1I",
   "links": [
    [
     "all",
     "all"
    ]
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Middle Polish",
     "parents": [],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "actual, real; unmistakable"
   ],
   "id": "en-cały-pl-adj-~4Bt9ldX",
   "links": [
    [
     "actual",
     "actual"
    ],
    [
     "real",
     "real"
    ],
    [
     "unmistakable",
     "unmistakable"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(Middle Polish) actual, real; unmistakable"
   ],
   "tags": [
    "Middle",
    "Polish",
    "not-comparable"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈt͡sa.wɨ/"
  },
  {
   "ipa": "/ˈt͡sa.ɫɨ/",
   "tags": [
    "Middle",
    "Polish"
   ]
  },
  {
   "rhymes": "-awɨ"
  },
  {
   "homophone": "Cały"
  }
 ],
 "wikipedia": [
  "pl:Ida Kurcz"
 ],
 "word": "cały"
}
{
 "categories": [
  "Polish 2-syllable words",
  "Polish adjectives",
  "Polish adjectives with short forms",
  "Polish entries with incorrect language header",
  "Polish hard adjectives",
  "Polish lemmas",
  "Polish terms derived from Old Polish",
  "Polish terms derived from Proto-Balto-Slavic",
  "Polish terms derived from Proto-Indo-European",
  "Polish terms derived from Proto-Slavic",
  "Polish terms inherited from Old Polish",
  "Polish terms inherited from Proto-Balto-Slavic",
  "Polish terms inherited from Proto-Indo-European",
  "Polish terms inherited from Proto-Slavic",
  "Polish terms with IPA pronunciation",
  "Polish terms with audio links",
  "Polish terms with homophones",
  "Polish uncomparable adjectives",
  "Rhymes:Polish/awɨ",
  "Rhymes:Polish/awɨ/2 syllables"
 ],
 "derived": [
  {
   "word": "caliznowy"
  },
  {
   "word": "caluchny"
  },
  {
   "word": "caluczki"
  },
  {
   "word": "calućki"
  },
  {
   "word": "calusienieczki"
  },
  {
   "word": "calusieńki"
  },
  {
   "word": "caluśki"
  },
  {
   "word": "caluteńki"
  },
  {
   "word": "calutki"
  },
  {
   "word": "całki"
  },
  {
   "word": "całkowalny"
  },
  {
   "word": "całkowity"
  },
  {
   "word": "całkowy"
  },
  {
   "word": "całostkowy"
  },
  {
   "word": "całościowy"
  },
  {
   "word": "całowity"
  },
  {
   "word": "całuskowy"
  },
  {
   "word": "całuśny"
  },
  {
   "word": "ocalały"
  },
  {
   "word": "cały w skowronkach"
  },
  {
   "word": "cale"
  },
  {
   "word": "calusieńko"
  },
  {
   "word": "caluśko"
  },
  {
   "word": "całkiem"
  },
  {
   "word": "całkowicie"
  },
  {
   "word": "całkowo"
  },
  {
   "word": "całostkowo"
  },
  {
   "word": "całościowo"
  },
  {
   "word": "całowicie"
  },
  {
   "word": "całą naprzód"
  },
  {
   "word": "cały boży dzień"
  },
  {
   "word": "całym pędem"
  },
  {
   "word": "na całe gardło"
  },
  {
   "word": "na całego"
  },
  {
   "word": "na całej linii"
  },
  {
   "word": "na cały regulator"
  },
  {
   "word": "w całej okazałości"
  },
  {
   "word": "z całą odpowiedzialnością"
  },
  {
   "word": "z całego serca"
  },
  {
   "word": "z całej siły"
  },
  {
   "word": "cały ten"
  },
  {
   "word": "ten cały"
  },
  {
   "word": "cała naprzód"
  },
  {
   "word": "cała wstecz"
  },
  {
   "word": "całe szczęście"
  },
  {
   "word": "calak"
  },
  {
   "word": "calec"
  },
  {
   "word": "calizna"
  },
  {
   "word": "całka"
  },
  {
   "word": "całkość"
  },
  {
   "word": "całkowalność"
  },
  {
   "word": "całkowanie"
  },
  {
   "word": "całkowitka"
  },
  {
   "word": "całkowitość"
  },
  {
   "word": "całkowość"
  },
  {
   "word": "całostka"
  },
  {
   "word": "całostkowość"
  },
  {
   "word": "całościowość"
  },
  {
   "word": "całość"
  },
  {
   "word": "całownik"
  },
  {
   "word": "całunek"
  },
  {
   "word": "całus"
  },
  {
   "word": "całusek"
  },
  {
   "word": "całuśnik"
  },
  {
   "word": "ocalenie"
  },
  {
   "word": "scalenie"
  },
  {
   "word": "cała nadzieja"
  },
  {
   "word": "cała nuta"
  },
  {
   "word": "cały ton"
  },
  {
   "word": "w całym tego słowa znaczeniu"
  },
  {
   "word": "wcale"
  },
  {
   "word": "z całym szacunkiem"
  },
  {
   "word": "cała para idzie w gwizdek"
  },
  {
   "word": "cała para poszła w gwizdek"
  },
  {
   "word": "cała przyjemność po mojej stronie"
  },
  {
   "word": "cała sztuka w tym"
  },
  {
   "word": "całe życie staje przed oczami"
  },
  {
   "word": "całe życie stanęło przed oczami"
  },
  {
   "word": "i wilk jest syty, i owca cała"
  },
  {
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "caleć"
  },
  {
   "tags": [
    "perfective"
   ],
   "word": "ocaleć"
  },
  {
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "calić"
  },
  {
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "całkować"
  },
  {
   "tags": [
    "perfective"
   ],
   "word": "scałkować"
  },
  {
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "całościować"
  },
  {
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "całować"
  },
  {
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "ocalać"
  },
  {
   "tags": [
    "perfective"
   ],
   "word": "ocalić"
  },
  {
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "scalać"
  },
  {
   "tags": [
    "perfective"
   ],
   "word": "scalić"
  },
  {
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "być cały dzień na nogach"
  },
  {
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "być całym światem"
  },
  {
   "tags": [
    "perfective"
   ],
   "word": "postawić cały dom na nogi"
  },
  {
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "stawiać cały dom na nogi"
  },
  {
   "tags": [
    "perfective"
   ],
   "word": "przesłonić cały świat"
  },
  {
   "tags": [
    "imperfective"
   ],
   "word": "przesłaniać cały świat"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "sla-pro",
    "3": "ine-bsl-pro",
    "4": "ine-pro",
    "inh": "3"
   },
   "expansion": "",
   "name": "dercat"
  },
  {
   "args": {
    "1": "Inherited"
   },
   "expansion": "Inherited",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "zlw-opl",
    "3": "cały",
    "4": "",
    "5": "",
    "g": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "id": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "sc": "",
    "sort": "",
    "tr": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "Old Polish cały",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "zlw-opl",
    "3": "cały"
   },
   "expansion": "Inherited from Old Polish cały",
   "name": "inh+"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Old Polish cały.",
 "forms": [
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "pl-adecl",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "cały",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "cała",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całe",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "cali",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "całe",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "error-unrecognized-form",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "całego",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całej",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całego",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całych",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "error-unrecognized-form",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "całych",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "całemu",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całej",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całemu",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całym",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "error-unrecognized-form",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "całym",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "całego",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "animate",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "cały",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "inanimate",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całą",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całe",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całych",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "całe",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "error-unrecognized-form",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "całym",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instrumental",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całą",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "instrumental",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całym",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instrumental",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całymi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "error-unrecognized-form",
    "instrumental",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "całymi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instrumental",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "całym",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "locative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całej",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "locative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całym",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "locative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "całych",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "error-unrecognized-form",
    "locative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "całych",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "locative",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "cał",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "short-form",
    "singular"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "-",
    "adv": "cało"
   },
   "expansion": "cały (not comparable, derived adverb cało)",
   "name": "pl-adj"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "ca‧ły"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "<short:cał􂀿Middle Polish􂁀>"
   },
   "name": "pl-adecl"
  }
 ],
 "lang": "Polish",
 "lang_code": "pl",
 "pos": "adj",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Polish terms with collocations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "the whole/entire world",
     "text": "cały świat",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "whole, complete, entire; all (containing all elements belonging to oneself)"
   ],
   "links": [
    [
     "whole",
     "whole"
    ],
    [
     "complete",
     "complete"
    ],
    [
     "entire",
     "entire"
    ],
    [
     "all",
     "all"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "całkowity"
    },
    {
     "word": "zupełny"
    }
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Polish terms with collocations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "the whole truth",
     "text": "cała prawa",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "whole (containing nothing that shouldn't be with the entity)"
   ],
   "links": [
    [
     "whole",
     "whole"
    ]
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Polish terms with collocations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "a whole lot (of)",
     "text": "cała masa",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "whole pile (of)",
     "text": "cały stos",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "whole, entire (relatively large)"
   ],
   "links": [
    [
     "whole",
     "whole"
    ],
    [
     "entire",
     "entire"
    ]
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Polish terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "The desk is intact.",
     "text": "Biurko jest całe.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "whole, intact (not missing any pieces)"
   ],
   "links": [
    [
     "whole",
     "whole"
    ],
    [
     "intact",
     "intact"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "nienaruszony"
    },
    {
     "word": "nietknięty"
    }
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Middle Polish",
    "Polish terms with usage examples"
   ],
   "glosses": [
    "whole, intact (not missing any pieces)",
    "virgin"
   ],
   "links": [
    [
     "whole",
     "whole"
    ],
    [
     "intact",
     "intact"
    ],
    [
     "virgin",
     "virgin"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "whole, intact (not missing any pieces)",
    "(Middle Polish) virgin"
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "nienaruszony"
    },
    {
     "word": "nietknięty"
    },
    {
     "word": "dziewiczy"
    }
   ],
   "tags": [
    "Middle",
    "Polish",
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Polish terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Are you okay/alright?",
     "text": "Jesteś cały/cała?",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "whole, intact, unhurt"
   ],
   "links": [
    [
     "whole",
     "whole"
    ],
    [
     "intact",
     "intact"
    ],
    [
     "unhurt",
     "unhurt"
    ]
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Polish terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "He came back all covered in sweat.",
     "text": "On wrócił cały w pocie.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I'm all wet.",
     "text": "Jestem cały mokry.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "all, covered in (completely covered in something) [+ w (locative) = in what]",
    "all, covered in (completely covered in something)"
   ],
   "links": [
    [
     "all",
     "all"
    ],
    [
     "covered",
     "covered"
    ],
    [
     "w",
     "w#Polish"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "all, covered in (completely covered in something) [+ w (locative) = in what]"
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Polish terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I'm a nervous wreck. (literally, “I am all filled with nerves.”)",
     "text": "Jestem cały w nerwach.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "all, filled with [+ w (locative) = in what]",
    "all, filled with"
   ],
   "links": [
    [
     "all",
     "all"
    ],
    [
     "fill",
     "fill"
    ],
    [
     "w",
     "w#Polish"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "all, filled with [+ w (locative) = in what]"
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Polish terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "That's all you.",
     "text": "To cała ty.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "all (being representative of someone's typical behavior)"
   ],
   "links": [
    [
     "all",
     "all"
    ]
   ],
   "tags": [
    "not-comparable"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Middle Polish"
   ],
   "glosses": [
    "actual, real; unmistakable"
   ],
   "links": [
    [
     "actual",
     "actual"
    ],
    [
     "real",
     "real"
    ],
    [
     "unmistakable",
     "unmistakable"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(Middle Polish) actual, real; unmistakable"
   ],
   "tags": [
    "Middle",
    "Polish",
    "not-comparable"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈt͡sa.wɨ/"
  },
  {
   "ipa": "/ˈt͡sa.ɫɨ/",
   "tags": [
    "Middle",
    "Polish"
   ]
  },
  {
   "rhymes": "-awɨ"
  },
  {
   "homophone": "Cały"
  }
 ],
 "wikipedia": [
  "pl:Ida Kurcz"
 ],
 "word": "cały"
}
{
 "called_from": "form_descriptions/1698",
 "msg": "unrecognized head form: derived adverb cało",
 "path": [
  "cały"
 ],
 "section": "Polish",
 "subsection": "adjective",
 "title": "cały",
 "trace": ""
}

{
 "called_from": "inflection/735",
 "msg": "inflection table: unrecognized header: 'non-virile'",
 "path": [
  "cały"
 ],
 "section": "Polish",
 "subsection": "adjective",
 "title": "cały",
 "trace": ""
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Polish dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-11 from the enwiktionary dump dated 2024-07-01 using wiktextract (6dfc2a1 and 7cfad79). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.