"kïŕïl" meaning in All languages combined

See kïŕïl on Wiktionary

Adjective [Proto-Turkic]

Etymology: From *kï̄ŕ- (“to redden”) with secondary shortening or from the homophonous word *kï̄ŕ with similar development found in *yāĺïl (“green”) < *yāĺ (“young vegetables”). Etymology templates: {{m|trk-pro|*kï̄ŕ-|t=to redden}} *kï̄ŕ- (“to redden”), {{m|trk-pro|*kï̄ŕ}} *kï̄ŕ, {{m|trk-pro|*yāĺïl|t=green}} *yāĺïl (“green”), {{m|trk-pro|*yāĺ|t=young vegetables}} *yāĺ (“young vegetables”) Head templates: {{head|trk-pro|adjective}} *kïŕïl
 1. red Tags: reconstruction
  Sense id: kïŕïl-trk-pro-adj-sfUaUR8d Related terms: āk, ürüŋ, boŕ, sūr, kuba, čāl, , kara, kïŕïl, āl, koŋur, yạgïŕ, siarïg, yẹgren, yāĺïl, kȫk, (y)ip-

Download JSON data for kïŕïl meaning in All languages combined (8.3kB)

{
 "descendants": [
  {
   "depth": 1,
   "templates": [],
   "text": "Oghur:"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "cv",
      "2": "хӗрлӗ"
     },
     "expansion": "Chuvash: хӗрлӗ (hĕrlĕ)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Chuvash: хӗрлӗ (hĕrlĕ)"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [],
   "text": "Common Turkic:"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [],
   "text": "Aghu:"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "klj",
      "2": "qızıl"
     },
     "expansion": "Khalaj: qızıl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Khalaj: qızıl"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [],
   "text": "Oghuz:"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "trk-oat",
      "2": ""
     },
     "expansion": "Old Anatolian Turkish:",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Old Anatolian Turkish:"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "az",
      "2": "qızıl"
     },
     "expansion": "Azerbaijani: qızıl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Azerbaijani: qızıl"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "ota",
      "2": "قزل",
      "tr": "qızıl"
     },
     "expansion": "Ottoman Turkish: قزل (qızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Ottoman Turkish: قزل (qızıl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "gag",
      "2": "kızıl"
     },
     "expansion": "Gagauz: kızıl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Gagauz: kızıl"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "tr",
      "2": "kızıl"
     },
     "expansion": "Turkish: kızıl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Turkish: kızıl"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "slr",
      "2": "gızıl",
      "3": "gızil"
     },
     "expansion": "Salar: gızıl, gızil",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Salar: gızıl, gızil"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "tk",
      "2": "gyzyl"
     },
     "expansion": "Turkmen: gyzyl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Turkmen: gyzyl"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [],
   "text": "Karluk:"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "xqa",
      "tr": "qïzïl"
     },
     "expansion": "Karakhanid: [script needed] (qïzïl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Karakhanid: [script needed] (qïzïl)"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "zkh",
      "2": "",
      "tr": "qızıl"
     },
     "expansion": "Khorezmian Turkic: [script needed] (qızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Khorezmian Turkic: [script needed] (qızıl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "chg",
      "2": "قیزیل",
      "tr": "qizil"
     },
     "expansion": "Chagatai: قیزیل (qizil)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Chagatai: قیزیل (qizil)"
  },
  {
   "depth": 5,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "uz",
      "2": "qizil"
     },
     "expansion": "Uzbek: qizil",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Uzbek: qizil"
  },
  {
   "depth": 5,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "ug",
      "2": "قىزىل"
     },
     "expansion": "Uyghur: قىزىل (qizil)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Uyghur: قىزىل (qizil)"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "qwm",
      "2": "قزل",
      "tr": "qızıl"
     },
     "expansion": "Kipchak: قزل (qızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Kipchak: قزل (qızıl)"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [],
   "text": "West Kipchak:"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "crh",
      "2": "qızıl"
     },
     "expansion": "Crimean Tatar: qızıl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Crimean Tatar: qızıl"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "krc",
      "2": "къызыл"
     },
     "expansion": "Karachay-Balkar: къызыл (qızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Karachay-Balkar: къызыл (qızıl)"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "kdr",
      "2": "qızıl"
     },
     "expansion": "Karaim: qızıl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Karaim: qızıl"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "kum",
      "2": "къызыл"
     },
     "expansion": "Kumyk: къызыл (qızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Kumyk: къызыл (qızıl)"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [],
   "text": "North Kipchak:"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "ba",
      "2": "ҡыҙыл"
     },
     "expansion": "Bashkir: ҡыҙыл (qıðıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Bashkir: ҡыҙыл (qıðıl)"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "tt",
      "2": "кызыл"
     },
     "expansion": "Tatar: кызыл (qızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Tatar: кызыл (qızıl)"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [],
   "text": "South Kipchak:"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [],
   "text": "Caspian:"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "kk",
      "2": "қызыл"
     },
     "expansion": "Kazakh: қызыл (qyzyl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Kazakh: қызыл (qyzyl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "kaa",
      "2": "qızıl"
     },
     "expansion": "Karakalpak: qızıl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Karakalpak: qızıl"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "nog",
      "2": "кызыл"
     },
     "expansion": "кызыл (kızıl)",
     "name": "l"
    }
   ],
   "text": "Nogai кызыл (kızıl)"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [],
   "text": "Kyrgyz-Kipchak:"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "ky",
      "2": "кызыл"
     },
     "expansion": "Kyrgyz: кызыл (kızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Kyrgyz: кызыл (kızıl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "alt",
      "2": "кызыл"
     },
     "expansion": "Southern Altai: кызыл (kïzïl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Southern Altai: кызыл (kïzïl)"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [],
   "text": "Siberian:"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [],
   "text": "Old Turkic:"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "oui",
      "tr": "qïzïl"
     },
     "expansion": "Old Uyghur: [script needed] (qïzïl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Old Uyghur: [script needed] (qïzïl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "ybe",
      "tr": "qïzïl"
     },
     "expansion": "Western Yugur: [script needed] (qïzïl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Western Yugur: [script needed] (qïzïl)"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [],
   "text": "North Siberian:"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "dlg",
      "2": "кыһыл"
     },
     "expansion": "Dolgan: кыһыл",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Dolgan: кыһыл"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "sah",
      "2": "кыһыл"
     },
     "expansion": "Yakut: кыһыл (kıhıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Yakut: кыһыл (kıhıl)"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [],
   "text": "South Siberian"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [],
   "text": "Sayan Turkic:"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "tyv",
      "2": "кызыл"
     },
     "expansion": "Tuvan: кызыл (kızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Tuvan: кызыл (kızıl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "kim",
      "2": "ӄызыл",
      "tr": "qïzïl"
     },
     "expansion": "Tofa: ӄызыл (qïzïl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Tofa: ӄызыл (qïzïl)"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [],
   "text": "Yenisei Turkic:"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "clw",
      "2": "қызыл",
      "tr": "qïzïl"
     },
     "expansion": "Chulym: қызыл (qïzïl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Chulym: қызыл (qïzïl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "kjh",
      "2": "хызыл"
     },
     "expansion": "Khakas: хызыл (xızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Khakas: хызыл (xızıl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "cjs",
      "2": "қызыл"
     },
     "expansion": "Shor: қызыл",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Shor: қызыл"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "atv",
      "2": "кысыл",
      "3": "кызыл"
     },
     "expansion": "Northern Altai: кысыл (kïsïl), кызыл (kïzïl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Northern Altai: кысыл (kïsïl), кызыл (kïzïl)"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "trk-pro",
    "2": "*kï̄ŕ-",
    "t": "to redden"
   },
   "expansion": "*kï̄ŕ- (“to redden”)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "trk-pro",
    "2": "*kï̄ŕ"
   },
   "expansion": "*kï̄ŕ",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "trk-pro",
    "2": "*yāĺïl",
    "t": "green"
   },
   "expansion": "*yāĺïl (“green”)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "trk-pro",
    "2": "*yāĺ",
    "t": "young vegetables"
   },
   "expansion": "*yāĺ (“young vegetables”)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology_text": "From *kï̄ŕ- (“to redden”) with secondary shortening or from the homophonous word *kï̄ŕ with similar development found in *yāĺïl (“green”) < *yāĺ (“young vegetables”).",
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "trk-pro",
    "2": "adjective"
   },
   "expansion": "*kïŕïl",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Proto-Turkic",
 "lang_code": "trk-pro",
 "original_title": "Reconstruction:Proto-Turkic/kïŕïl",
 "pos": "adj",
 "senses": [
  {
   "categories": [],
   "glosses": [
    "red"
   ],
   "id": "kïŕïl-trk-pro-adj-sfUaUR8d",
   "links": [
    [
     "red",
     "red"
    ]
   ],
   "related": [
    {
     "word": "āk"
    },
    {
     "word": "ürüŋ"
    },
    {
     "word": "boŕ"
    },
    {
     "word": "sūr"
    },
    {
     "word": "kuba"
    },
    {
     "word": "čāl"
    },
    {
     "word": "oń"
    },
    {
     "word": "kara"
    },
    {
     "word": "kïŕïl"
    },
    {
     "word": "āl"
    },
    {
     "word": "koŋur"
    },
    {
     "word": "yạgïŕ"
    },
    {
     "word": "siarïg"
    },
    {
     "word": "yẹgren"
    },
    {
     "word": "yāĺïl"
    },
    {
     "word": "kȫk"
    },
    {
     "word": "(y)ip-"
    }
   ],
   "tags": [
    "reconstruction"
   ]
  }
 ],
 "word": "kïŕïl"
}
{
 "descendants": [
  {
   "depth": 1,
   "templates": [],
   "text": "Oghur:"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "cv",
      "2": "хӗрлӗ"
     },
     "expansion": "Chuvash: хӗрлӗ (hĕrlĕ)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Chuvash: хӗрлӗ (hĕrlĕ)"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [],
   "text": "Common Turkic:"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [],
   "text": "Aghu:"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "klj",
      "2": "qızıl"
     },
     "expansion": "Khalaj: qızıl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Khalaj: qızıl"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [],
   "text": "Oghuz:"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "trk-oat",
      "2": ""
     },
     "expansion": "Old Anatolian Turkish:",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Old Anatolian Turkish:"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "az",
      "2": "qızıl"
     },
     "expansion": "Azerbaijani: qızıl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Azerbaijani: qızıl"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "ota",
      "2": "قزل",
      "tr": "qızıl"
     },
     "expansion": "Ottoman Turkish: قزل (qızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Ottoman Turkish: قزل (qızıl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "gag",
      "2": "kızıl"
     },
     "expansion": "Gagauz: kızıl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Gagauz: kızıl"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "tr",
      "2": "kızıl"
     },
     "expansion": "Turkish: kızıl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Turkish: kızıl"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "slr",
      "2": "gızıl",
      "3": "gızil"
     },
     "expansion": "Salar: gızıl, gızil",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Salar: gızıl, gızil"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "tk",
      "2": "gyzyl"
     },
     "expansion": "Turkmen: gyzyl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Turkmen: gyzyl"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [],
   "text": "Karluk:"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "xqa",
      "tr": "qïzïl"
     },
     "expansion": "Karakhanid: [script needed] (qïzïl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Karakhanid: [script needed] (qïzïl)"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "zkh",
      "2": "",
      "tr": "qızıl"
     },
     "expansion": "Khorezmian Turkic: [script needed] (qızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Khorezmian Turkic: [script needed] (qızıl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "chg",
      "2": "قیزیل",
      "tr": "qizil"
     },
     "expansion": "Chagatai: قیزیل (qizil)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Chagatai: قیزیل (qizil)"
  },
  {
   "depth": 5,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "uz",
      "2": "qizil"
     },
     "expansion": "Uzbek: qizil",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Uzbek: qizil"
  },
  {
   "depth": 5,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "ug",
      "2": "قىزىل"
     },
     "expansion": "Uyghur: قىزىل (qizil)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Uyghur: قىزىل (qizil)"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "qwm",
      "2": "قزل",
      "tr": "qızıl"
     },
     "expansion": "Kipchak: قزل (qızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Kipchak: قزل (qızıl)"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [],
   "text": "West Kipchak:"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "crh",
      "2": "qızıl"
     },
     "expansion": "Crimean Tatar: qızıl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Crimean Tatar: qızıl"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "krc",
      "2": "къызыл"
     },
     "expansion": "Karachay-Balkar: къызыл (qızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Karachay-Balkar: къызыл (qızıl)"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "kdr",
      "2": "qızıl"
     },
     "expansion": "Karaim: qızıl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Karaim: qızıl"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "kum",
      "2": "къызыл"
     },
     "expansion": "Kumyk: къызыл (qızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Kumyk: къызыл (qızıl)"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [],
   "text": "North Kipchak:"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "ba",
      "2": "ҡыҙыл"
     },
     "expansion": "Bashkir: ҡыҙыл (qıðıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Bashkir: ҡыҙыл (qıðıl)"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "tt",
      "2": "кызыл"
     },
     "expansion": "Tatar: кызыл (qızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Tatar: кызыл (qızıl)"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [],
   "text": "South Kipchak:"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [],
   "text": "Caspian:"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "kk",
      "2": "қызыл"
     },
     "expansion": "Kazakh: қызыл (qyzyl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Kazakh: қызыл (qyzyl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "kaa",
      "2": "qızıl"
     },
     "expansion": "Karakalpak: qızıl",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Karakalpak: qızıl"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "nog",
      "2": "кызыл"
     },
     "expansion": "кызыл (kızıl)",
     "name": "l"
    }
   ],
   "text": "Nogai кызыл (kızıl)"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [],
   "text": "Kyrgyz-Kipchak:"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "ky",
      "2": "кызыл"
     },
     "expansion": "Kyrgyz: кызыл (kızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Kyrgyz: кызыл (kızıl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "alt",
      "2": "кызыл"
     },
     "expansion": "Southern Altai: кызыл (kïzïl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Southern Altai: кызыл (kïzïl)"
  },
  {
   "depth": 1,
   "templates": [],
   "text": "Siberian:"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [],
   "text": "Old Turkic:"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "oui",
      "tr": "qïzïl"
     },
     "expansion": "Old Uyghur: [script needed] (qïzïl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Old Uyghur: [script needed] (qïzïl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "ybe",
      "tr": "qïzïl"
     },
     "expansion": "Western Yugur: [script needed] (qïzïl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Western Yugur: [script needed] (qïzïl)"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [],
   "text": "North Siberian:"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "dlg",
      "2": "кыһыл"
     },
     "expansion": "Dolgan: кыһыл",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Dolgan: кыһыл"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "sah",
      "2": "кыһыл"
     },
     "expansion": "Yakut: кыһыл (kıhıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Yakut: кыһыл (kıhıl)"
  },
  {
   "depth": 2,
   "templates": [],
   "text": "South Siberian"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [],
   "text": "Sayan Turkic:"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "tyv",
      "2": "кызыл"
     },
     "expansion": "Tuvan: кызыл (kızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Tuvan: кызыл (kızıl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "kim",
      "2": "ӄызыл",
      "tr": "qïzïl"
     },
     "expansion": "Tofa: ӄызыл (qïzïl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Tofa: ӄызыл (qïzïl)"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [],
   "text": "Yenisei Turkic:"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "clw",
      "2": "қызыл",
      "tr": "qïzïl"
     },
     "expansion": "Chulym: қызыл (qïzïl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Chulym: қызыл (qïzïl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "kjh",
      "2": "хызыл"
     },
     "expansion": "Khakas: хызыл (xızıl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Khakas: хызыл (xızıl)"
  },
  {
   "depth": 4,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "cjs",
      "2": "қызыл"
     },
     "expansion": "Shor: қызыл",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Shor: қызыл"
  },
  {
   "depth": 3,
   "templates": [
    {
     "args": {
      "1": "atv",
      "2": "кысыл",
      "3": "кызыл"
     },
     "expansion": "Northern Altai: кысыл (kïsïl), кызыл (kïzïl)",
     "name": "desc"
    }
   ],
   "text": "Northern Altai: кысыл (kïsïl), кызыл (kïzïl)"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "trk-pro",
    "2": "*kï̄ŕ-",
    "t": "to redden"
   },
   "expansion": "*kï̄ŕ- (“to redden”)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "trk-pro",
    "2": "*kï̄ŕ"
   },
   "expansion": "*kï̄ŕ",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "trk-pro",
    "2": "*yāĺïl",
    "t": "green"
   },
   "expansion": "*yāĺïl (“green”)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "trk-pro",
    "2": "*yāĺ",
    "t": "young vegetables"
   },
   "expansion": "*yāĺ (“young vegetables”)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology_text": "From *kï̄ŕ- (“to redden”) with secondary shortening or from the homophonous word *kï̄ŕ with similar development found in *yāĺïl (“green”) < *yāĺ (“young vegetables”).",
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "trk-pro",
    "2": "adjective"
   },
   "expansion": "*kïŕïl",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Proto-Turkic",
 "lang_code": "trk-pro",
 "original_title": "Reconstruction:Proto-Turkic/kïŕïl",
 "pos": "adj",
 "related": [
  {
   "word": "āk"
  },
  {
   "word": "ürüŋ"
  },
  {
   "word": "boŕ"
  },
  {
   "word": "sūr"
  },
  {
   "word": "kuba"
  },
  {
   "word": "čāl"
  },
  {
   "word": "oń"
  },
  {
   "word": "kara"
  },
  {
   "word": "kïŕïl"
  },
  {
   "word": "āl"
  },
  {
   "word": "koŋur"
  },
  {
   "word": "yạgïŕ"
  },
  {
   "word": "siarïg"
  },
  {
   "word": "yẹgren"
  },
  {
   "word": "yāĺïl"
  },
  {
   "word": "kȫk"
  },
  {
   "word": "(y)ip-"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Proto-Turkic adjectives",
    "Proto-Turkic lemmas",
    "Requests for native script for Karakhanid terms",
    "Requests for native script for Khorezmian Turkic terms",
    "Requests for native script for Old Uyghur terms",
    "Requests for native script for Western Yugur terms"
   ],
   "glosses": [
    "red"
   ],
   "links": [
    [
     "red",
     "red"
    ]
   ],
   "tags": [
    "reconstruction"
   ]
  }
 ],
 "word": "kïŕïl"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2023-12-07 from the enwiktionary dump dated 2023-12-01 using wiktextract (c7094e7 and 474c143). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.