"כי" meaning in All languages combined

See כי on Wiktionary

Conjunction [Aramaic]

IPA: /kaj/
Head templates: {{head|arc|conjunction|head=|sc=|tr=kay}} כי • (kay), {{arc-con|tr=kay}} כי • (kay) Forms: kay [romanization]
 1. because, for
  Sense id: כי-arc-conj-GprlmJdT

Adverb [Hebrew]

Etymology: From Proto-Semitic *kiyā. Etymology templates: {{inh|he|sem-pro|*kiyā}} Proto-Semitic *kiyā Head templates: {{head|he|adverb|head=כִּי|sc=Hebr|tr=ki}} כִּי • (ki) Forms: כִּי [canonical], ki [romanization]
 1. (archaic) so, thus Tags: archaic
  Sense id: כי-he-adv-f~-NQ-op Synonyms: כך, כן
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 1

Conjunction [Hebrew]

Etymology: From Proto-Semitic *kiyā. Etymology templates: {{inh|he|sem-pro|*kiyā}} Proto-Semitic *kiyā Head templates: {{head|he|conjunction|head=כִּי|sc=Hebr|tr=kī}} כִּי • (kī) Forms: כִּי [canonical], [romanization]
 1. because, for, since
  Sense id: כי-he-conj-72j7NuTl Synonyms (because): בִּגְלַל שֶׁ־ (biglál she-), משום ש־ (mishúm she-), מִפְּנֵי שֶׁ־ (mip'néi she-) Disambiguation of 'because': 86 0 13 1
 2. (dated or formal) that; used to introduce declarative content clauses
  Sense id: כי-he-conj-2tUK7R4y Synonyms (that): שֶׁ־ (she-) Disambiguation of 'that': 0 100 0 0
 3. (archaic) when, as, at the time that Tags: archaic
  Sense id: כי-he-conj-6vFsnWKu Synonyms (when): כַּאֲשֶׁר (ka'ashér) Disambiguation of 'when': 26 2 69 3
 4. (archaic) rather, but, but rather Tags: archaic
  Sense id: כי-he-conj-KJVQYc60 Synonyms (rather): אלא (éla), אֲבָל (avál) Disambiguation of 'rather': 3 6 3 88
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 1

Noun [Hebrew]

Etymology: From Ancient Greek χεῖ (kheî). Etymology templates: {{bor|he|grc|χεῖ}} Ancient Greek χεῖ (kheî) Head templates: {{he-noun|g=f|tr=ḵī|wv=כִי}} כִי • (ḵī) f Forms: כִי [canonical], ḵī [romanization]
 1. chi (Greek letter) Categories (topical): Greek letter names
  Sense id: כי-he-noun-ml-RojUq Disambiguation of Greek letter names: 0 0 6 2 2 83 4 4 Categories (other): Hebrew terms beginning with an unchangeable begedkefet letter
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 2

Noun [Hebrew]

Etymology: Cognate to Arabic كَيّ (kayy). Etymology templates: {{cog|ar|كَيّ}} Arabic كَيّ (kayy) Head templates: {{he-noun|g=m|head=כִּי|tr=kī}} כִּי • (kī) m Forms: כִּי [canonical], [romanization]
 1. cauterization, branding
  Sense id: כי-he-noun-UQvZ7eDM
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 3

Noun [Hebrew]

Etymology: Compared with Arabic كُي (kuy, “ibis, pelican”). Etymology templates: {{cog|ar|كُي|t=ibis, pelican}} Arabic كُي (kuy, “ibis, pelican”) Head templates: {{he-noun|g=m|head=כִּי|tr=kī}} כִּי • (kī) m Forms: כִּי [canonical], [romanization]
 1. (hapax, dubious interpretation) vulture
  Sense id: כי-he-noun-6YhBMI9W
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 4

Download JSON data for כי meaning in All languages combined (9.5kB)

{
 "forms": [
  {
   "form": "kay",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "conjunction",
    "head": "",
    "sc": "",
    "tr": "kay"
   },
   "expansion": "כי • (kay)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "tr": "kay"
   },
   "expansion": "כי • (kay)",
   "name": "arc-con"
  }
 ],
 "lang": "Aramaic",
 "lang_code": "arc",
 "pos": "conj",
 "senses": [
  {
   "categories": [],
   "glosses": [
    "because, for"
   ],
   "id": "כי-arc-conj-GprlmJdT",
   "links": [
    [
     "because",
     "because"
    ],
    [
     "for",
     "for"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/kaj/"
  }
 ],
 "word": "כי"
}

{
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "sem-pro",
    "3": "*kiyā"
   },
   "expansion": "Proto-Semitic *kiyā",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Proto-Semitic *kiyā.",
 "forms": [
  {
   "form": "כִּי",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "ki",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "adverb",
    "head": "כִּי",
    "sc": "Hebr",
    "tr": "ki"
   },
   "expansion": "כִּי • (ki)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "adv",
 "senses": [
  {
   "examples": [
    {
     "ref": "Mishna, שבועות, 6:7",
     "text": "המלוה את חברו על המשכון ואבד המשכון אמר לו סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתני עליו וסלע היה שוה[…]\nOne who lends to his friend against collateral and the collateral is gone: [If] he told him \"I lent you a sela against it, and it was worth a shekel\" and the other says \"not so; rather, you lent me a sela against it and it was worth a sela\" […]"
    }
   ],
   "glosses": [
    "so, thus"
   ],
   "id": "כי-he-adv-f~-NQ-op",
   "links": [
    [
     "so",
     "so"
    ],
    [
     "thus",
     "thus"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(archaic) so, thus"
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "כך"
    },
    {
     "word": "כן"
    }
   ],
   "tags": [
    "archaic"
   ]
  }
 ],
 "word": "כי"
}

{
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "sem-pro",
    "3": "*kiyā"
   },
   "expansion": "Proto-Semitic *kiyā",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Proto-Semitic *kiyā.",
 "forms": [
  {
   "form": "כִּי",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "kī",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "conjunction",
    "head": "כִּי",
    "sc": "Hebr",
    "tr": "kī"
   },
   "expansion": "כִּי • (kī)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "conj",
 "senses": [
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "I went to the grocery store to buy a bag of milk because my mother asked me to.",
     "roman": "halákhti lamakólet liknót sakít khaláv kí 'imí bik'shá miméni.",
     "text": "הלכתי למכולת לקנות שקית חלב כי אמי ביקשה ממני.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "The sun is in the east now, for this is the hour of its rising.",
     "roman": "hashémesh nimtsét 'akhsháv bamizrákh, kí zóhi sh'át z'rikhatáh.",
     "text": "השמש נמצאת עכשיו במזרח, כי זוהי שעת זריחתה.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "because, for, since"
   ],
   "id": "כי-he-conj-72j7NuTl",
   "links": [
    [
     "because",
     "because"
    ],
    [
     "for",
     "for"
    ],
    [
     "since",
     "since"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "_dis1": "86 0 13 1",
     "roman": "biglál she-",
     "sense": "because",
     "word": "בִּגְלַל שֶׁ־"
    },
    {
     "_dis1": "86 0 13 1",
     "roman": "mishúm she-",
     "sense": "because",
     "word": "משום ש־"
    },
    {
     "_dis1": "86 0 13 1",
     "roman": "mip'néi she-",
     "sense": "because",
     "word": "מִפְּנֵי שֶׁ־"
    }
   ]
  },
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "The teacher announced that tomorrow will be a school sports day.",
     "roman": "hamorá hodí'a ki makhár yitkayém yóm spórt beit-sifrí.",
     "text": "המורה הודיעה כי מחר יתקיים יום ספורט בית־ספרי.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "The sign says (literally On the sign is written) that [it is] forbidden to disturb the tenants' rest between 2 and 4 in the afternoon.",
     "roman": "'al hashélet nikhtáv kí 'asúr l'hafría' 'et m'nukhát hadayarím bein 2 l'-4 batsohoráyim.",
     "text": "על השלט נכתב כי אסור להפריע את מנוחת הדיירים בין 2 ל־4 בצהריים.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "that; used to introduce declarative content clauses"
   ],
   "id": "כי-he-conj-2tUK7R4y",
   "links": [
    [
     "that",
     "that"
    ]
   ],
   "qualifier": "dated or formal",
   "raw_glosses": [
    "(dated or formal) that; used to introduce declarative content clauses"
   ],
   "synonyms": [
    {
     "_dis1": "0 100 0 0",
     "roman": "she-",
     "sense": "that",
     "word": "שֶׁ־"
    }
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "when, as, at the time that"
   ],
   "id": "כי-he-conj-6vFsnWKu",
   "links": [
    [
     "when",
     "when"
    ],
    [
     "as",
     "as"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(archaic) when, as, at the time that"
   ],
   "synonyms": [
    {
     "_dis1": "26 2 69 3",
     "roman": "ka'ashér",
     "sense": "when",
     "word": "כַּאֲשֶׁר"
    }
   ],
   "tags": [
    "archaic"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "rather, but, but rather"
   ],
   "id": "כי-he-conj-KJVQYc60",
   "links": [
    [
     "rather",
     "rather"
    ],
    [
     "but",
     "but"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(archaic) rather, but, but rather"
   ],
   "synonyms": [
    {
     "_dis1": "3 6 3 88",
     "roman": "éla",
     "sense": "rather",
     "word": "אלא"
    },
    {
     "_dis1": "3 6 3 88",
     "roman": "avál",
     "sense": "rather",
     "word": "אֲבָל"
    }
   ],
   "tags": [
    "archaic"
   ]
  }
 ],
 "word": "כי"
}

{
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "grc",
    "3": "χεῖ"
   },
   "expansion": "Ancient Greek χεῖ (kheî)",
   "name": "bor"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Ancient Greek χεῖ (kheî).",
 "forms": [
  {
   "form": "כִי",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "ḵī",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "f",
    "tr": "ḵī",
    "wv": "כִי"
   },
   "expansion": "כִי • (ḵī) f",
   "name": "he-noun"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "0 0 6 2 2 83 4 4",
     "kind": "topical",
     "langcode": "he",
     "name": "Greek letter names",
     "orig": "he:Greek letter names",
     "parents": [
      "Letter names",
      "List of sets",
      "Letters, symbols, and punctuation",
      "Names",
      "All sets",
      "Orthography",
      "Proper nouns",
      "Terms by semantic function",
      "All topics",
      "Fundamental",
      "Writing",
      "Nouns",
      "Human behaviour",
      "Language",
      "Lemmas",
      "Human",
      "Communication"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Hebrew terms beginning with an unchangeable begedkefet letter",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "In what way are kings anointed? Like a crown. And priests? Like a chi. What does \"like a chi\" mean? Says Rav Menashya bar Gadda, like the Greek version of kaph.",
     "ref": "a. 500 C.E., Babylonian Talmud, Horayot 12a",
     "roman": "Keitsad moshḥin et ha-mlakhim? K-min nézer. V-et ha-kohanim? K-min ki. Mai k-min ki? Amar Rav M'nashya bar Gadda, k-min kaf y'vani.",
     "text": "כֵּיצַד מוֹשְׁחִין אֶת הַמְּלָכִים? כְּמִין נֵזֶר. וְאֶת הַכֹּהֲנִים? כְּמִין כִּי. מַאי כְּמִין כִּי? אָמַר רַב מְנַשְּׁיָא בַּר גַּדָּא, כְּמִין כַּף יְוָנִי.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "chi (Greek letter)"
   ],
   "id": "כי-he-noun-ml-RojUq",
   "links": [
    [
     "chi",
     "chi"
    ]
   ]
  }
 ],
 "word": "כי"
}

{
 "etymology_number": 3,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "كَيّ"
   },
   "expansion": "Arabic كَيّ (kayy)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Cognate to Arabic كَيّ (kayy).",
 "forms": [
  {
   "form": "כִּי",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "kī",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "m",
    "head": "כִּי",
    "tr": "kī"
   },
   "expansion": "כִּי • (kī) m",
   "name": "he-noun"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "And it shall come to pass, that Instead of sweet spices there shall be rottenness; And instead of a girdle rags; And instead of curled hair baldness; And instead of a stomacher a girding of sackcloth; Branding instead of beauty.",
     "ref": "Isaiah 3:24, with translation of the Jewish Publication Society",
     "text": "וְהָיָה תַחַת בֹּשֶׂם מַק יִהְיֶה וְתַחַת חֲגוֹרָה נִקְפָּה וְתַחַת מַעֲשֶׂה מִקְשֶׁה קָרְחָה וְתַחַת פְּתִיגִיל מַחֲגֹרֶת שָׂק כִּי תַחַת יֹפִי\nVə–hayah táḥat bósem maq yihyeh, və-táḥat ḥagorah niqpah, və-táḥat ma’aseh miqsheh qorḥah, və-táḥat pətigil makhagóreth saq, ki táḥat yófi.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "cauterization, branding"
   ],
   "id": "כי-he-noun-UQvZ7eDM",
   "links": [
    [
     "cauterization",
     "cauterization"
    ],
    [
     "brand",
     "brand"
    ]
   ]
  }
 ],
 "word": "כי"
}

{
 "etymology_number": 4,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "كُي",
    "t": "ibis, pelican"
   },
   "expansion": "Arabic كُي (kuy, “ibis, pelican”)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Compared with Arabic كُي (kuy, “ibis, pelican”).",
 "forms": [
  {
   "form": "כִּי",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "kī",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "m",
    "head": "כִּי",
    "tr": "kī"
   },
   "expansion": "כִּי • (kī) m",
   "name": "he-noun"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "Is it upon your behest that the eagle and the vulture soars and makes his nest high? Or as with the particle above: Is it upon your behest that the eagle soars, and yea, makes his nest high?",
     "ref": "Job 39:27",
     "text": "אִם־עַל־פִּ֭יךָ יַגְבִּ֣יהַּ נָ֑שֶׁר וְ֝כִ֗י יָרִ֥ים קִנֹּֽו",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "vulture"
   ],
   "id": "כי-he-noun-6YhBMI9W",
   "links": [
    [
     "vulture",
     "vulture"
    ]
   ],
   "qualifier": "dubious interpretation",
   "raw_glosses": [
    "(hapax, dubious interpretation) vulture"
   ]
  }
 ],
 "word": "כי"
}
{
 "categories": [
  "he:Greek letter names"
 ],
 "forms": [
  {
   "form": "kay",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "conjunction",
    "head": "",
    "sc": "",
    "tr": "kay"
   },
   "expansion": "כי • (kay)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "tr": "kay"
   },
   "expansion": "כי • (kay)",
   "name": "arc-con"
  }
 ],
 "lang": "Aramaic",
 "lang_code": "arc",
 "pos": "conj",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Aramaic conjunctions",
    "Aramaic lemmas",
    "Aramaic terms with IPA pronunciation"
   ],
   "glosses": [
    "because, for"
   ],
   "links": [
    [
     "because",
     "because"
    ],
    [
     "for",
     "for"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/kaj/"
  }
 ],
 "word": "כי"
}

{
 "categories": [
  "Hebrew adverbs",
  "Hebrew conjunctions",
  "Hebrew lemmas",
  "Hebrew masculine nouns",
  "Hebrew noun entries missing plural construct forms",
  "Hebrew noun entries missing plural forms",
  "Hebrew noun entries missing singular construct forms",
  "Hebrew nouns",
  "Hebrew terms derived from Proto-Semitic",
  "Hebrew terms inherited from Proto-Semitic",
  "he:Greek letter names"
 ],
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "sem-pro",
    "3": "*kiyā"
   },
   "expansion": "Proto-Semitic *kiyā",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Proto-Semitic *kiyā.",
 "forms": [
  {
   "form": "כִּי",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "ki",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "adverb",
    "head": "כִּי",
    "sc": "Hebr",
    "tr": "ki"
   },
   "expansion": "כִּי • (ki)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "adv",
 "senses": [
  {
   "examples": [
    {
     "ref": "Mishna, שבועות, 6:7",
     "text": "המלוה את חברו על המשכון ואבד המשכון אמר לו סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתני עליו וסלע היה שוה[…]\nOne who lends to his friend against collateral and the collateral is gone: [If] he told him \"I lent you a sela against it, and it was worth a shekel\" and the other says \"not so; rather, you lent me a sela against it and it was worth a sela\" […]"
    }
   ],
   "glosses": [
    "so, thus"
   ],
   "links": [
    [
     "so",
     "so"
    ],
    [
     "thus",
     "thus"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(archaic) so, thus"
   ],
   "tags": [
    "archaic"
   ]
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "word": "כך"
  },
  {
   "word": "כן"
  }
 ],
 "word": "כי"
}

{
 "categories": [
  "Hebrew adverbs",
  "Hebrew conjunctions",
  "Hebrew lemmas",
  "Hebrew masculine nouns",
  "Hebrew noun entries missing plural construct forms",
  "Hebrew noun entries missing plural forms",
  "Hebrew noun entries missing singular construct forms",
  "Hebrew nouns",
  "Hebrew terms derived from Proto-Semitic",
  "Hebrew terms inherited from Proto-Semitic",
  "he:Greek letter names"
 ],
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "sem-pro",
    "3": "*kiyā"
   },
   "expansion": "Proto-Semitic *kiyā",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Proto-Semitic *kiyā.",
 "forms": [
  {
   "form": "כִּי",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "kī",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "conjunction",
    "head": "כִּי",
    "sc": "Hebr",
    "tr": "kī"
   },
   "expansion": "כִּי • (kī)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "conj",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I went to the grocery store to buy a bag of milk because my mother asked me to.",
     "roman": "halákhti lamakólet liknót sakít khaláv kí 'imí bik'shá miméni.",
     "text": "הלכתי למכולת לקנות שקית חלב כי אמי ביקשה ממני.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "The sun is in the east now, for this is the hour of its rising.",
     "roman": "hashémesh nimtsét 'akhsháv bamizrákh, kí zóhi sh'át z'rikhatáh.",
     "text": "השמש נמצאת עכשיו במזרח, כי זוהי שעת זריחתה.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "because, for, since"
   ],
   "links": [
    [
     "because",
     "because"
    ],
    [
     "for",
     "for"
    ],
    [
     "since",
     "since"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "The teacher announced that tomorrow will be a school sports day.",
     "roman": "hamorá hodí'a ki makhár yitkayém yóm spórt beit-sifrí.",
     "text": "המורה הודיעה כי מחר יתקיים יום ספורט בית־ספרי.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "The sign says (literally On the sign is written) that [it is] forbidden to disturb the tenants' rest between 2 and 4 in the afternoon.",
     "roman": "'al hashélet nikhtáv kí 'asúr l'hafría' 'et m'nukhát hadayarím bein 2 l'-4 batsohoráyim.",
     "text": "על השלט נכתב כי אסור להפריע את מנוחת הדיירים בין 2 ל־4 בצהריים.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "that; used to introduce declarative content clauses"
   ],
   "links": [
    [
     "that",
     "that"
    ]
   ],
   "qualifier": "dated or formal",
   "raw_glosses": [
    "(dated or formal) that; used to introduce declarative content clauses"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "when, as, at the time that"
   ],
   "links": [
    [
     "when",
     "when"
    ],
    [
     "as",
     "as"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(archaic) when, as, at the time that"
   ],
   "tags": [
    "archaic"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "rather, but, but rather"
   ],
   "links": [
    [
     "rather",
     "rather"
    ],
    [
     "but",
     "but"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(archaic) rather, but, but rather"
   ],
   "tags": [
    "archaic"
   ]
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "roman": "biglál she-",
   "sense": "because",
   "word": "בִּגְלַל שֶׁ־"
  },
  {
   "roman": "mishúm she-",
   "sense": "because",
   "word": "משום ש־"
  },
  {
   "roman": "mip'néi she-",
   "sense": "because",
   "word": "מִפְּנֵי שֶׁ־"
  },
  {
   "roman": "she-",
   "sense": "that",
   "word": "שֶׁ־"
  },
  {
   "roman": "ka'ashér",
   "sense": "when",
   "word": "כַּאֲשֶׁר"
  },
  {
   "roman": "éla",
   "sense": "rather",
   "word": "אלא"
  },
  {
   "roman": "avál",
   "sense": "rather",
   "word": "אֲבָל"
  }
 ],
 "word": "כי"
}

{
 "categories": [
  "Hebrew feminine nouns",
  "Hebrew lemmas",
  "Hebrew masculine nouns",
  "Hebrew noun entries missing plural construct forms",
  "Hebrew noun entries missing plural forms",
  "Hebrew noun entries missing singular construct forms",
  "Hebrew nouns",
  "Hebrew terms beginning with an unchangeable begedkefet letter",
  "Hebrew terms borrowed from Ancient Greek",
  "Hebrew terms derived from Ancient Greek",
  "he:Greek letter names"
 ],
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "grc",
    "3": "χεῖ"
   },
   "expansion": "Ancient Greek χεῖ (kheî)",
   "name": "bor"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Ancient Greek χεῖ (kheî).",
 "forms": [
  {
   "form": "כִי",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "ḵī",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "f",
    "tr": "ḵī",
    "wv": "כִי"
   },
   "expansion": "כִי • (ḵī) f",
   "name": "he-noun"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "In what way are kings anointed? Like a crown. And priests? Like a chi. What does \"like a chi\" mean? Says Rav Menashya bar Gadda, like the Greek version of kaph.",
     "ref": "a. 500 C.E., Babylonian Talmud, Horayot 12a",
     "roman": "Keitsad moshḥin et ha-mlakhim? K-min nézer. V-et ha-kohanim? K-min ki. Mai k-min ki? Amar Rav M'nashya bar Gadda, k-min kaf y'vani.",
     "text": "כֵּיצַד מוֹשְׁחִין אֶת הַמְּלָכִים? כְּמִין נֵזֶר. וְאֶת הַכֹּהֲנִים? כְּמִין כִּי. מַאי כְּמִין כִּי? אָמַר רַב מְנַשְּׁיָא בַּר גַּדָּא, כְּמִין כַּף יְוָנִי.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "chi (Greek letter)"
   ],
   "links": [
    [
     "chi",
     "chi"
    ]
   ]
  }
 ],
 "word": "כי"
}

{
 "categories": [
  "Hebrew lemmas",
  "Hebrew masculine nouns",
  "Hebrew noun entries missing plural construct forms",
  "Hebrew noun entries missing plural forms",
  "Hebrew noun entries missing singular construct forms",
  "Hebrew nouns",
  "he:Greek letter names"
 ],
 "etymology_number": 3,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "كَيّ"
   },
   "expansion": "Arabic كَيّ (kayy)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Cognate to Arabic كَيّ (kayy).",
 "forms": [
  {
   "form": "כִּי",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "kī",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "m",
    "head": "כִּי",
    "tr": "kī"
   },
   "expansion": "כִּי • (kī) m",
   "name": "he-noun"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "And it shall come to pass, that Instead of sweet spices there shall be rottenness; And instead of a girdle rags; And instead of curled hair baldness; And instead of a stomacher a girding of sackcloth; Branding instead of beauty.",
     "ref": "Isaiah 3:24, with translation of the Jewish Publication Society",
     "text": "וְהָיָה תַחַת בֹּשֶׂם מַק יִהְיֶה וְתַחַת חֲגוֹרָה נִקְפָּה וְתַחַת מַעֲשֶׂה מִקְשֶׁה קָרְחָה וְתַחַת פְּתִיגִיל מַחֲגֹרֶת שָׂק כִּי תַחַת יֹפִי\nVə–hayah táḥat bósem maq yihyeh, və-táḥat ḥagorah niqpah, və-táḥat ma’aseh miqsheh qorḥah, və-táḥat pətigil makhagóreth saq, ki táḥat yófi.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "cauterization, branding"
   ],
   "links": [
    [
     "cauterization",
     "cauterization"
    ],
    [
     "brand",
     "brand"
    ]
   ]
  }
 ],
 "word": "כי"
}

{
 "categories": [
  "Hebrew lemmas",
  "Hebrew masculine nouns",
  "Hebrew noun entries missing plural construct forms",
  "Hebrew noun entries missing plural forms",
  "Hebrew noun entries missing singular construct forms",
  "Hebrew nouns",
  "he:Greek letter names"
 ],
 "etymology_number": 4,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "كُي",
    "t": "ibis, pelican"
   },
   "expansion": "Arabic كُي (kuy, “ibis, pelican”)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Compared with Arabic كُي (kuy, “ibis, pelican”).",
 "forms": [
  {
   "form": "כִּי",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "kī",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "m",
    "head": "כִּי",
    "tr": "kī"
   },
   "expansion": "כִּי • (kī) m",
   "name": "he-noun"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with quotations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Is it upon your behest that the eagle and the vulture soars and makes his nest high? Or as with the particle above: Is it upon your behest that the eagle soars, and yea, makes his nest high?",
     "ref": "Job 39:27",
     "text": "אִם־עַל־פִּ֭יךָ יַגְבִּ֣יהַּ נָ֑שֶׁר וְ֝כִ֗י יָרִ֥ים קִנֹּֽו",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "vulture"
   ],
   "links": [
    [
     "vulture",
     "vulture"
    ]
   ],
   "qualifier": "dubious interpretation",
   "raw_glosses": [
    "(hapax, dubious interpretation) vulture"
   ]
  }
 ],
 "word": "כי"
}
{
 "called_from": "form_descriptions/1831",
 "msg": "unrecognized sense qualifier: hapax, dubious interpretation",
 "path": [
  "כי"
 ],
 "section": "Hebrew",
 "subsection": "noun",
 "title": "כי",
 "trace": null
}

{
 "called_from": "form_descriptions/1831",
 "msg": "unrecognized sense qualifier: hapax, dubious interpretation",
 "path": [
  "כי"
 ],
 "section": "Hebrew",
 "subsection": "noun",
 "title": "כי",
 "trace": null
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2023-05-29 from the enwiktionary dump dated 2023-05-20 using wiktextract.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.

The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.