"όλα" meaning in Greek

Adjective

Forms: óla [romanization]
 1. Nominative, accusative and vocative plural neuter form of όλος (ólos). Tags: accusative, form-of, neuter, nominative, plural, vocative Form of: όλος (extra: ólos) Categories: Greek terms with usage examples
The following are not (yet) sense-disambiguated
Categories: Greek adjective forms, Greek indeclinable pronouns, Greek lemmas, Greek non-lemma forms, Greek nouns declining like 'ρέστα', Greek pronouns, Greek terms derived from Ancient Greek, Greek terms derived from Proto-Indo-European, Greek terms derived from the Proto-Indo-European root *solh₂-, Greek terms inherited from Ancient Greek

Pronoun

Forms: óla [romanization]
 1. everything Tags: indeclinable Categories: Greek terms with usage examples
The following are not (yet) sense-disambiguated
Categories: Greek adjective forms, Greek indeclinable pronouns, Greek lemmas, Greek non-lemma forms, Greek nouns declining like 'ρέστα', Greek pronouns, Greek terms derived from Ancient Greek, Greek terms derived from Proto-Indo-European, Greek terms derived from the Proto-Indo-European root *solh₂-, Greek terms inherited from Ancient Greek

Inflected forms

Download JSON data for όλα meaning in Greek (5.0kB)

{
 "categories": [
  "Greek adjective forms",
  "Greek indeclinable pronouns",
  "Greek lemmas",
  "Greek non-lemma forms",
  "Greek nouns declining like 'ρέστα'",
  "Greek pronouns",
  "Greek terms derived from Ancient Greek",
  "Greek terms derived from Proto-Indo-European",
  "Greek terms derived from the Proto-Indo-European root *solh₂-",
  "Greek terms inherited from Ancient Greek"
 ],
 "etymology-templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "ine-pro",
    "3": "*solh₂-"
   },
   "expansion": "",
   "name": "root"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "ὅλος",
    "4": "",
    "5": "whole, entire, complete"
   },
   "expansion": "Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "ine-pro",
    "3": "",
    "4": "*solh₂wós"
   },
   "expansion": "Proto-Indo-European *solh₂wós",
   "name": "der"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ine-pro",
    "2": "*solh₂-",
    "3": "",
    "4": "whole"
   },
   "expansion": "*solh₂- (“whole”)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "όλος",
    "t": "whole, all"
   },
   "expansion": "όλος (ólos, “whole, all”)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology-text": "Inherited from Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”), from Proto-Indo-European *solh₂wós from *solh₂- (“whole”). The adjective όλος (ólos, “whole, all”), also as pronoun when referring or replacing a noun.",
 "forms": [
  {
   "form": "óla",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "heads": [
  {
   "1": "ind",
   "template_name": "el-pron"
  },
  {
   "1": "el",
   "2": "pronoun",
   "3": "indeclinable",
   "cat2": "indeclinable pronouns",
   "head": "",
   "sort": "",
   "template_name": "head"
  }
 ],
 "inflection": [
  {
   "1": "όλα",
   "2": "όλων",
   "3": "όλα",
   "4": "όλα",
   "note": "",
   "template_name": "el-decl-noun-pl"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "Όλα είναι εντάξει! Óla eínai entáxei!Everything is OK!"
    },
    {
     "text": "Τα θέλει όλα δικά του. Ta thélei óla diká tou.He wants everything for himself."
    },
    {
     "text": "τριάντα όλα (tennis) ― triánta óla ― thirty all"
    }
   ],
   "glosses": [
    "everything"
   ],
   "id": "όλα-pron",
   "tags": [
    "indeclinable"
   ]
  }
 ],
 "word": "όλα"
}

{
 "categories": [
  "Greek adjective forms",
  "Greek indeclinable pronouns",
  "Greek lemmas",
  "Greek non-lemma forms",
  "Greek nouns declining like 'ρέστα'",
  "Greek pronouns",
  "Greek terms derived from Ancient Greek",
  "Greek terms derived from Proto-Indo-European",
  "Greek terms derived from the Proto-Indo-European root *solh₂-",
  "Greek terms inherited from Ancient Greek"
 ],
 "etymology-templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "ine-pro",
    "3": "*solh₂-"
   },
   "expansion": "",
   "name": "root"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "ὅλος",
    "4": "",
    "5": "whole, entire, complete"
   },
   "expansion": "Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "ine-pro",
    "3": "",
    "4": "*solh₂wós"
   },
   "expansion": "Proto-Indo-European *solh₂wós",
   "name": "der"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ine-pro",
    "2": "*solh₂-",
    "3": "",
    "4": "whole"
   },
   "expansion": "*solh₂- (“whole”)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "όλος",
    "t": "whole, all"
   },
   "expansion": "όλος (ólos, “whole, all”)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology-text": "Inherited from Ancient Greek ὅλος (hólos, “whole, entire, complete”), from Proto-Indo-European *solh₂wós from *solh₂- (“whole”). The adjective όλος (ólos, “whole, all”), also as pronoun when referring or replacing a noun.",
 "forms": [
  {
   "form": "óla",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "heads": [
  {
   "template_name": "el-adj-form"
  },
  {
   "1": "el",
   "2": "adjective forms",
   "cat2": "",
   "head": "",
   "sort": "",
   "template_name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "adj",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "Όλα τα παιδιά αγαπούν τα παιχνίδια. Óla ta paidiá agapoún ta paichnídia.All children love toys."
    }
   ],
   "form_of": [
    {
     "extra": "ólos",
     "word": "όλος"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Nominative, accusative and vocative plural neuter form of όλος (ólos)."
   ],
   "id": "όλα-adj",
   "tags": [
    "accusative",
    "form-of",
    "neuter",
    "nominative",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "word": "όλα"
}


This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. The data was extracted on 2021-09-17 from the enwiktionary dump dated 2021-09-01 using wiktextract. The machine-readable data formats are described on that page.