"κατηγορούμενο" meaning in Greek

See κατηγορούμενο in All languages combined, or Wiktionary

Noun

IPA: /ka.ti.ɣoˈɾu.me.no/
Etymology: Substantivised neuter of the passive present participle κατηγορούμενος (katigoroúmenos) of verb κατηγορώ (katigoró). Learnedly, from Ancient Greek κατηγορούμενον (katēgoroúmenon), substantivised neuter participle of κατηγορῶ (katēgorô), contracted form of κατηγορέω (katēgoréō). Etymology templates: {{m|el|κατηγορούμενος}} κατηγορούμενος (katigoroúmenos), {{m|el|κατηγορώ}} κατηγορώ (katigoró), {{der|el|grc|κατηγορούμενον}} Ancient Greek κατηγορούμενον (katēgoroúmenon), {{m|grc|κατηγορῶ}} κατηγορῶ (katēgorô), {{m|grc|κατηγορέω}} κατηγορέω (katēgoréō) Head templates: {{head|el|nouns|||plural|κατηγορούμενα|||||||||||||||||||||||cat2=|cat3=|cat4=|g=n|g2=|g3=|head=|sort=|tr2=}} κατηγορούμενο • (katigoroúmeno) n (plural κατηγορούμενα), {{el-noun|n|κατηγορούμενα}} κατηγορούμενο • (katigoroúmeno) n (plural κατηγορούμενα) Inflection templates: {{el-decl-noun|κατηγορούμενο|κατηγορούμενα|κατηγορουμένου|κατηγορουμένων|κατηγορούμενο|κατηγορούμενα|κατηγορούμενο|κατηγορούμενα|gs=κατηγορούμενου|note=}} Forms: katigoroúmeno [romanization], κατηγορούμενα [plural], no-table-tags [table-tags], κατηγορούμενο [nominative, singular], κατηγορούμενα [nominative, plural], κατηγορουμένου [genitive, singular], κατηγορούμενου [genitive, singular], κατηγορουμένων [genitive, plural], κατηγορούμενο [accusative, singular], κατηγορούμενα [accusative, plural], κατηγορούμενο [singular, vocative], κατηγορούμενα [plural, vocative]
 1. (grammar, linguistics) predicative Tags: predicative Categories (topical): Grammar, Linguistics
  Sense id: en-κατηγορούμενο-el-noun-jZMv8ZlE Categories (other): Greek entries with incorrect language header, Greek nouns declining like 'πρόσωπο' Disambiguation of Greek entries with incorrect language header: 49 19 32 Disambiguation of Greek nouns declining like 'πρόσωπο': 37 28 36 Topics: grammar, human-sciences, linguistics, sciences

Verb

IPA: /ka.ti.ɣoˈɾu.me.no/ Forms: katigoroúmeno [romanization]
Etymology: Substantivised neuter of the passive present participle κατηγορούμενος (katigoroúmenos) of verb κατηγορώ (katigoró). Learnedly, from Ancient Greek κατηγορούμενον (katēgoroúmenon), substantivised neuter participle of κατηγορῶ (katēgorô), contracted form of κατηγορέω (katēgoréō). Etymology templates: {{m|el|κατηγορούμενος}} κατηγορούμενος (katigoroúmenos), {{m|el|κατηγορώ}} κατηγορώ (katigoró), {{der|el|grc|κατηγορούμενον}} Ancient Greek κατηγορούμενον (katēgoroúmenon), {{m|grc|κατηγορῶ}} κατηγορῶ (katēgorô), {{m|grc|κατηγορέω}} κατηγορέω (katēgoréō) Head templates: {{head|el|participle form}} κατηγορούμενο • (katigoroúmeno)
 1. Accusative masculine singular form of κατηγορούμενος (katigoroúmenos). Tags: accusative, form-of, masculine, participle, singular Form of: κατηγορούμενος (extra: katigoroúmenos)
  Sense id: en-κατηγορούμενο-el-verb-DtO-vRG9 Categories (other): Greek nouns declining like 'πρόσωπο' Disambiguation of Greek nouns declining like 'πρόσωπο': 37 28 36
 2. Nominative, accusative and vocative neuter singular form of κατηγορούμενος (katigoroúmenos). Tags: participle
  Sense id: en-κατηγορούμενο-el-verb-ZiiNn9HG Categories (other): Greek nouns declining like 'πρόσωπο' Disambiguation of Greek nouns declining like 'πρόσωπο': 37 28 36
The following are not (yet) sense-disambiguated
Related terms: κατηγόρημα (katigórima) (english: predicate) [neuter], κατηγορούμενος (alt: katigoroúmenos, passive present participle & noun) (english: accused) Related terms (and see): κατηγορώ (katigoró) (english: accuse)
Disambiguation of 'and see': 0 0

Download JSON data for κατηγορούμενο meaning in Greek (7.9kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "κατηγορούμενος"
   },
   "expansion": "κατηγορούμενος (katigoroúmenos)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "κατηγορώ"
   },
   "expansion": "κατηγορώ (katigoró)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "κατηγορούμενον"
   },
   "expansion": "Ancient Greek κατηγορούμενον (katēgoroúmenon)",
   "name": "der"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "κατηγορῶ"
   },
   "expansion": "κατηγορῶ (katēgorô)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "κατηγορέω"
   },
   "expansion": "κατηγορέω (katēgoréō)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology_text": "Substantivised neuter of the passive present participle κατηγορούμενος (katigoroúmenos) of verb κατηγορώ (katigoró). Learnedly, from Ancient Greek κατηγορούμενον (katēgoroúmenon), substantivised neuter participle of κατηγορῶ (katēgorô), contracted form of κατηγορέω (katēgoréō).",
 "forms": [
  {
   "form": "katigoroúmeno",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενα",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-nN-ο-α-3b",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορουμένου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορουμένων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "",
    "18": "",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "κατηγορούμενα",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "n",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": ""
   },
   "expansion": "κατηγορούμενο • (katigoroúmeno) n (plural κατηγορούμενα)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "n",
    "2": "κατηγορούμενα"
   },
   "expansion": "κατηγορούμενο • (katigoroúmeno) n (plural κατηγορούμενα)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "κα‧τη‧γο‧ρού‧με‧νο"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "κατηγορούμενο",
    "2": "κατηγορούμενα",
    "3": "κατηγορουμένου",
    "4": "κατηγορουμένων",
    "5": "κατηγορούμενο",
    "6": "κατηγορούμενα",
    "7": "κατηγορούμενο",
    "8": "κατηγορούμενα",
    "gs": "κατηγορούμενου",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "topical",
     "langcode": "el",
     "name": "Grammar",
     "orig": "el:Grammar",
     "parents": [
      "Linguistics",
      "Language",
      "Social sciences",
      "Communication",
      "Sciences",
      "Society",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "topical",
     "langcode": "el",
     "name": "Linguistics",
     "orig": "el:Linguistics",
     "parents": [
      "Language",
      "Social sciences",
      "Communication",
      "Sciences",
      "Society",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "_dis": "49 19 32",
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "37 28 36",
     "kind": "other",
     "name": "Greek nouns declining like 'πρόσωπο'",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "\"George is wicked\" - The predicative of the subject is the adjective \"wicked\".",
     "roman": "\"O Giórgos eínai ponirós\" - To katigoroúmeno tou ypokeiménou eínai to epítheto \"ponirós\".",
     "text": "\"Ο Γιώργος είναι πονηρός\" - Το κατηγορούμενο του υποκειμένου είναι το επίθετο \"πονηρός\".",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "predicative"
   ],
   "id": "en-κατηγορούμενο-el-noun-jZMv8ZlE",
   "links": [
    [
     "grammar",
     "grammar"
    ],
    [
     "linguistics",
     "linguistics"
    ],
    [
     "predicative",
     "predicative"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(grammar, linguistics) predicative"
   ],
   "tags": [
    "predicative"
   ],
   "topics": [
    "grammar",
    "human-sciences",
    "linguistics",
    "sciences"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ka.ti.ɣoˈɾu.me.no/"
  }
 ],
 "word": "κατηγορούμενο"
}

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "κατηγορούμενος"
   },
   "expansion": "κατηγορούμενος (katigoroúmenos)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "κατηγορώ"
   },
   "expansion": "κατηγορώ (katigoró)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "κατηγορούμενον"
   },
   "expansion": "Ancient Greek κατηγορούμενον (katēgoroúmenon)",
   "name": "der"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "κατηγορῶ"
   },
   "expansion": "κατηγορῶ (katēgorô)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "κατηγορέω"
   },
   "expansion": "κατηγορέω (katēgoréō)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology_text": "Substantivised neuter of the passive present participle κατηγορούμενος (katigoroúmenos) of verb κατηγορώ (katigoró). Learnedly, from Ancient Greek κατηγορούμενον (katēgoroúmenon), substantivised neuter participle of κατηγορῶ (katēgorô), contracted form of κατηγορέω (katēgoréō).",
 "forms": [
  {
   "form": "katigoroúmeno",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "participle form"
   },
   "expansion": "κατηγορούμενο • (katigoroúmeno)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "κα‧τη‧γο‧ρού‧με‧νο"
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "verb",
 "related": [
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "predicate",
   "roman": "katigórima",
   "tags": [
    "neuter"
   ],
   "word": "κατηγόρημα"
  },
  {
   "_dis1": "0 0",
   "alt": "katigoroúmenos, passive present participle & noun",
   "english": "accused",
   "word": "κατηγορούμενος"
  },
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "accuse",
   "roman": "katigoró",
   "sense": "and see",
   "word": "κατηγορώ"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "37 28 36",
     "kind": "other",
     "name": "Greek nouns declining like 'πρόσωπο'",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "form_of": [
    {
     "extra": "katigoroúmenos",
     "word": "κατηγορούμενος"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Accusative masculine singular form of κατηγορούμενος (katigoroúmenos)."
   ],
   "id": "en-κατηγορούμενο-el-verb-DtO-vRG9",
   "links": [
    [
     "Accusative",
     "accusative"
    ],
    [
     "masculine",
     "masculine"
    ],
    [
     "singular",
     "singular"
    ],
    [
     "κατηγορούμενος",
     "κατηγορούμενος#Greek"
    ]
   ],
   "tags": [
    "accusative",
    "form-of",
    "masculine",
    "participle",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "37 28 36",
     "kind": "other",
     "name": "Greek nouns declining like 'πρόσωπο'",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Nominative, accusative and vocative neuter singular form of κατηγορούμενος (katigoroúmenos)."
   ],
   "id": "en-κατηγορούμενο-el-verb-ZiiNn9HG",
   "links": [
    [
     "Nominative",
     "nominative"
    ],
    [
     "accusative",
     "accusative"
    ],
    [
     "vocative",
     "vocative"
    ],
    [
     "neuter",
     "neuter"
    ],
    [
     "singular",
     "singular"
    ],
    [
     "κατηγορούμενος",
     "κατηγορούμενος#Greek"
    ]
   ],
   "tags": [
    "participle"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ka.ti.ɣoˈɾu.me.no/"
  }
 ],
 "word": "κατηγορούμενο"
}
{
 "categories": [
  "Greek entries with incorrect language header",
  "Greek lemmas",
  "Greek neuter nouns",
  "Greek non-lemma forms",
  "Greek nouns",
  "Greek nouns declining like 'πρόσωπο'",
  "Greek participle forms",
  "Greek terms derived from Ancient Greek",
  "Greek terms with IPA pronunciation"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "κατηγορούμενος"
   },
   "expansion": "κατηγορούμενος (katigoroúmenos)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "κατηγορώ"
   },
   "expansion": "κατηγορώ (katigoró)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "κατηγορούμενον"
   },
   "expansion": "Ancient Greek κατηγορούμενον (katēgoroúmenon)",
   "name": "der"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "κατηγορῶ"
   },
   "expansion": "κατηγορῶ (katēgorô)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "κατηγορέω"
   },
   "expansion": "κατηγορέω (katēgoréō)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology_text": "Substantivised neuter of the passive present participle κατηγορούμενος (katigoroúmenos) of verb κατηγορώ (katigoró). Learnedly, from Ancient Greek κατηγορούμενον (katēgoroúmenon), substantivised neuter participle of κατηγορῶ (katēgorô), contracted form of κατηγορέω (katēgoréō).",
 "forms": [
  {
   "form": "katigoroúmeno",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενα",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-nN-ο-α-3b",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορουμένου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορουμένων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορούμενα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "",
    "18": "",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "κατηγορούμενα",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "n",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": ""
   },
   "expansion": "κατηγορούμενο • (katigoroúmeno) n (plural κατηγορούμενα)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "n",
    "2": "κατηγορούμενα"
   },
   "expansion": "κατηγορούμενο • (katigoroúmeno) n (plural κατηγορούμενα)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "κα‧τη‧γο‧ρού‧με‧νο"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "κατηγορούμενο",
    "2": "κατηγορούμενα",
    "3": "κατηγορουμένου",
    "4": "κατηγορουμένων",
    "5": "κατηγορούμενο",
    "6": "κατηγορούμενα",
    "7": "κατηγορούμενο",
    "8": "κατηγορούμενα",
    "gs": "κατηγορούμενου",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples",
    "el:Grammar",
    "el:Linguistics"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "\"George is wicked\" - The predicative of the subject is the adjective \"wicked\".",
     "roman": "\"O Giórgos eínai ponirós\" - To katigoroúmeno tou ypokeiménou eínai to epítheto \"ponirós\".",
     "text": "\"Ο Γιώργος είναι πονηρός\" - Το κατηγορούμενο του υποκειμένου είναι το επίθετο \"πονηρός\".",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "predicative"
   ],
   "links": [
    [
     "grammar",
     "grammar"
    ],
    [
     "linguistics",
     "linguistics"
    ],
    [
     "predicative",
     "predicative"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(grammar, linguistics) predicative"
   ],
   "tags": [
    "predicative"
   ],
   "topics": [
    "grammar",
    "human-sciences",
    "linguistics",
    "sciences"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ka.ti.ɣoˈɾu.me.no/"
  }
 ],
 "word": "κατηγορούμενο"
}

{
 "categories": [
  "Greek entries with incorrect language header",
  "Greek lemmas",
  "Greek neuter nouns",
  "Greek non-lemma forms",
  "Greek nouns",
  "Greek nouns declining like 'πρόσωπο'",
  "Greek participle forms",
  "Greek terms derived from Ancient Greek",
  "Greek terms with IPA pronunciation"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "κατηγορούμενος"
   },
   "expansion": "κατηγορούμενος (katigoroúmenos)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "κατηγορώ"
   },
   "expansion": "κατηγορώ (katigoró)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "κατηγορούμενον"
   },
   "expansion": "Ancient Greek κατηγορούμενον (katēgoroúmenon)",
   "name": "der"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "κατηγορῶ"
   },
   "expansion": "κατηγορῶ (katēgorô)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "κατηγορέω"
   },
   "expansion": "κατηγορέω (katēgoréō)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology_text": "Substantivised neuter of the passive present participle κατηγορούμενος (katigoroúmenos) of verb κατηγορώ (katigoró). Learnedly, from Ancient Greek κατηγορούμενον (katēgoroúmenon), substantivised neuter participle of κατηγορῶ (katēgorô), contracted form of κατηγορέω (katēgoréō).",
 "forms": [
  {
   "form": "katigoroúmeno",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "participle form"
   },
   "expansion": "κατηγορούμενο • (katigoroúmeno)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "κα‧τη‧γο‧ρού‧με‧νο"
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "verb",
 "related": [
  {
   "english": "predicate",
   "roman": "katigórima",
   "tags": [
    "neuter"
   ],
   "word": "κατηγόρημα"
  },
  {
   "alt": "katigoroúmenos, passive present participle & noun",
   "english": "accused",
   "word": "κατηγορούμενος"
  },
  {
   "english": "accuse",
   "roman": "katigoró",
   "sense": "and see",
   "word": "κατηγορώ"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "form_of": [
    {
     "extra": "katigoroúmenos",
     "word": "κατηγορούμενος"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Accusative masculine singular form of κατηγορούμενος (katigoroúmenos)."
   ],
   "links": [
    [
     "Accusative",
     "accusative"
    ],
    [
     "masculine",
     "masculine"
    ],
    [
     "singular",
     "singular"
    ],
    [
     "κατηγορούμενος",
     "κατηγορούμενος#Greek"
    ]
   ],
   "tags": [
    "accusative",
    "form-of",
    "masculine",
    "participle",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "Nominative, accusative and vocative neuter singular form of κατηγορούμενος (katigoroúmenos)."
   ],
   "links": [
    [
     "Nominative",
     "nominative"
    ],
    [
     "accusative",
     "accusative"
    ],
    [
     "vocative",
     "vocative"
    ],
    [
     "neuter",
     "neuter"
    ],
    [
     "singular",
     "singular"
    ],
    [
     "κατηγορούμενος",
     "κατηγορούμενος#Greek"
    ]
   ],
   "tags": [
    "participle"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ka.ti.ɣoˈɾu.me.no/"
  }
 ],
 "word": "κατηγορούμενο"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-05-20 from the enwiktionary dump dated 2024-05-02 using wiktextract (1d5a7d1 and 304864d). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.