"καθένας" meaning in Greek

See καθένας in All languages combined, or Wiktionary

Pronoun

Etymology: Byzantine Greek καθείς (katheís), from Ancient Greek καθ’ εἷς (kath’ heîs, “each one, one by one”) Etymology templates: {{inh|el|gkm|καθείς}} Byzantine Greek καθείς (katheís), {{inh|el|grc|καθ’ εἷς||each one, one by one}} Ancient Greek καθ’ εἷς (kath’ heîs, “each one, one by one”) Head templates: {{head|el|pronoun|||||||g=m|head=|sort=}} καθένας • (kathénas) m, {{el-pron|desc=universal or indefinite}} καθένας • (kathénas) m universal or indefinite Inflection templates: {{el-decl-καθένας}} Forms: kathénas [romanization], no-table-tags [table-tags], καθένας [masculine, nominative, singular], καθείς [masculine, nominative, singular], καθεμία [feminine, nominative, singular], καθεμιά [feminine, nominative, singular], καθένα [neuter, nominative, singular], καθενός [genitive, masculine, singular], καθένα [genitive, masculine, singular], καθεμίας [feminine, genitive, singular], καθεμιάς [feminine, genitive, singular], καθενός [genitive, neuter, singular], καθένα [genitive, neuter, singular], καθένα [accusative, masculine, singular], καθεμία [accusative, feminine, singular], καθεμιά [accusative, feminine, singular], καθένα [accusative, neuter, singular]
 1. each, each one (separately)
  Sense id: en-καθένας-el-pron-XsxnrmVl Categories (other): Greek entries with incorrect language header, Greek pronouns Disambiguation of Greek entries with incorrect language header: 100 0 Disambiguation of Greek pronouns: 72 28
 2. everyone, everybody
  Sense id: en-καθένας-el-pron-KvukUKpp
The following are not (yet) sense-disambiguated
Synonyms: καθείς (katheís) Related terms: κάθε (káthe) (english: each, every), καθετί (kathetí) (english: each thing)

Inflected forms

Alternative forms

Download JSON data for καθένας meaning in Greek (4.0kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "gkm",
    "3": "καθείς"
   },
   "expansion": "Byzantine Greek καθείς (katheís)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "καθ’ εἷς",
    "4": "",
    "5": "each one, one by one"
   },
   "expansion": "Ancient Greek καθ’ εἷς (kath’ heîs, “each one, one by one”)",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "Byzantine Greek καθείς (katheís), from Ancient Greek καθ’ εἷς (kath’ heîs, “each one, one by one”)",
 "forms": [
  {
   "form": "kathénas",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-καθένας",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "καθένας",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθείς",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθεμία",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθεμιά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθενός",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθεμίας",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθεμιάς",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθενός",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθεμία",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθεμιά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "pronoun",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "g": "m",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "καθένας • (kathénas) m",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "desc": "universal or indefinite"
   },
   "expansion": "καθένας • (kathénas) m universal or indefinite",
   "name": "el-pron"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {},
   "name": "el-decl-καθένας"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "pron",
 "related": [
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "each, every",
   "roman": "káthe",
   "word": "κάθε"
  },
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "each thing",
   "roman": "kathetí",
   "word": "καθετί"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "100 0",
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "72 28",
     "kind": "other",
     "name": "Greek pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "each (one) of us",
     "roman": "o kathénas mas",
     "text": "ο καθένας μας",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "The melons cost 1.20 euros each.",
     "roman": "Ta pepónia kostízoun 1,20 evró to kathéna.",
     "text": "Τα πεπόνια κοστίζουν 1,20 ευρώ το καθένα.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "each, each one (separately)"
   ],
   "id": "en-καθένας-el-pron-XsxnrmVl",
   "links": [
    [
     "each",
     "each"
    ],
    [
     "one",
     "one"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "Everyone knows it!",
     "roman": "To xérei o kathénas!",
     "text": "Το ξέρει ο καθένας!",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "everyone, everybody"
   ],
   "id": "en-καθένας-el-pron-KvukUKpp",
   "links": [
    [
     "everyone",
     "everyone"
    ],
    [
     "everybody",
     "everybody"
    ]
   ]
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "_dis1": "0 0",
   "roman": "katheís",
   "word": "καθείς"
  }
 ],
 "word": "καθένας"
}
{
 "categories": [
  "Greek entries with incorrect language header",
  "Greek lemmas",
  "Greek pronouns",
  "Greek terms derived from Ancient Greek",
  "Greek terms derived from Byzantine Greek",
  "Greek terms inherited from Ancient Greek",
  "Greek terms inherited from Byzantine Greek"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "gkm",
    "3": "καθείς"
   },
   "expansion": "Byzantine Greek καθείς (katheís)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "καθ’ εἷς",
    "4": "",
    "5": "each one, one by one"
   },
   "expansion": "Ancient Greek καθ’ εἷς (kath’ heîs, “each one, one by one”)",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "Byzantine Greek καθείς (katheís), from Ancient Greek καθ’ εἷς (kath’ heîs, “each one, one by one”)",
 "forms": [
  {
   "form": "kathénas",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-καθένας",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "καθένας",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθείς",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθεμία",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθεμιά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθενός",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθεμίας",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθεμιάς",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθενός",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθεμία",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθεμιά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "καθένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "pronoun",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "g": "m",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "καθένας • (kathénas) m",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "desc": "universal or indefinite"
   },
   "expansion": "καθένας • (kathénas) m universal or indefinite",
   "name": "el-pron"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {},
   "name": "el-decl-καθένας"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "pron",
 "related": [
  {
   "english": "each, every",
   "roman": "káthe",
   "word": "κάθε"
  },
  {
   "english": "each thing",
   "roman": "kathetí",
   "word": "καθετί"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "each (one) of us",
     "roman": "o kathénas mas",
     "text": "ο καθένας μας",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "The melons cost 1.20 euros each.",
     "roman": "Ta pepónia kostízoun 1,20 evró to kathéna.",
     "text": "Τα πεπόνια κοστίζουν 1,20 ευρώ το καθένα.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "each, each one (separately)"
   ],
   "links": [
    [
     "each",
     "each"
    ],
    [
     "one",
     "one"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Everyone knows it!",
     "roman": "To xérei o kathénas!",
     "text": "Το ξέρει ο καθένας!",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "everyone, everybody"
   ],
   "links": [
    [
     "everyone",
     "everyone"
    ],
    [
     "everybody",
     "everybody"
    ]
   ]
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "roman": "katheís",
   "word": "καθείς"
  }
 ],
 "word": "καθένας"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-04-13 from the enwiktionary dump dated 2024-04-01 using wiktextract (ee658f9 and be4df6b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.