"αρνητής" meaning in Greek

See αρνητής in All languages combined, or Wiktionary

Noun

Head templates: {{head|el|nouns|||plural|αρνητές|||||||||||feminine|αρνήτρια|||||||||||cat2=|cat3=|cat4=|g=m|g2=|g3=|head=|sort=|tr2=|ts=}} αρνητής • (arnitís) m (plural αρνητές, feminine αρνήτρια), {{el-noun|m|αρνητές||f=αρνήτρια}} αρνητής • (arnitís) m (plural αρνητές, feminine αρνήτρια) Inflection templates: {{el-decl-noun|αρνητής|αρνητές|αρνητή|αρνητών|αρνητή|αρνητές|αρνητή|αρνητές|note=}} Forms: arnitís [romanization], αρνητές [plural], αρνήτρια [feminine], no-table-tags [table-tags], αρνητής [nominative, singular], αρνητές [nominative, plural], αρνητή [genitive, singular], αρνητών [genitive, plural], αρνητή [accusative, singular], αρνητές [accusative, plural], αρνητή [singular, vocative], αρνητές [plural, vocative]
 1. (male) denier, denialist, negationist, refusenik, rejecter Tags: masculine Related terms (see): άρνηση (árnisi) (english: refusal) [feminine]
  Sense id: en-αρνητής-el-noun-bIbdSXQc Categories (other): Greek entries with incorrect language header, Greek nouns declining like 'νικητής'

Inflected forms

Download JSON data for αρνητής meaning in Greek (2.8kB)

{
 "forms": [
  {
   "form": "arnitís",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητές",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνήτρια",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-nM-ης-ες-1",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητής",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητή",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητή",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητή",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "feminine",
    "18": "αρνήτρια",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "αρνητές",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "m",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "αρνητής • (arnitís) m (plural αρνητές, feminine αρνήτρια)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "m",
    "2": "αρνητές",
    "3": "",
    "f": "αρνήτρια"
   },
   "expansion": "αρνητής • (arnitís) m (plural αρνητές, feminine αρνήτρια)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "αρνητής",
    "2": "αρνητές",
    "3": "αρνητή",
    "4": "αρνητών",
    "5": "αρνητή",
    "6": "αρνητές",
    "7": "αρνητή",
    "8": "αρνητές",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek nouns declining like 'νικητής'",
     "parents": [],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "denier, denialist, negationist, refusenik, rejecter"
   ],
   "id": "en-αρνητής-el-noun-bIbdSXQc",
   "links": [
    [
     "denier",
     "denier"
    ],
    [
     "denialist",
     "denialist"
    ],
    [
     "negationist",
     "negationist"
    ],
    [
     "refusenik",
     "refusenik"
    ],
    [
     "rejecter",
     "rejecter"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(male) denier, denialist, negationist, refusenik, rejecter"
   ],
   "related": [
    {
     "english": "refusal",
     "roman": "árnisi",
     "sense": "see",
     "tags": [
      "feminine"
     ],
     "word": "άρνηση"
    }
   ],
   "tags": [
    "masculine"
   ]
  }
 ],
 "word": "αρνητής"
}
{
 "forms": [
  {
   "form": "arnitís",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητές",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνήτρια",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-nM-ης-ες-1",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητής",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητή",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητή",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητή",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνητές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "feminine",
    "18": "αρνήτρια",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "αρνητές",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "m",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "αρνητής • (arnitís) m (plural αρνητές, feminine αρνήτρια)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "m",
    "2": "αρνητές",
    "3": "",
    "f": "αρνήτρια"
   },
   "expansion": "αρνητής • (arnitís) m (plural αρνητές, feminine αρνήτρια)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "αρνητής",
    "2": "αρνητές",
    "3": "αρνητή",
    "4": "αρνητών",
    "5": "αρνητή",
    "6": "αρνητές",
    "7": "αρνητή",
    "8": "αρνητές",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "related": [
  {
   "english": "refusal",
   "roman": "árnisi",
   "sense": "see",
   "tags": [
    "feminine"
   ],
   "word": "άρνηση"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek lemmas",
    "Greek masculine nouns",
    "Greek nouns",
    "Greek nouns declining like 'νικητής'"
   ],
   "glosses": [
    "denier, denialist, negationist, refusenik, rejecter"
   ],
   "links": [
    [
     "denier",
     "denier"
    ],
    [
     "denialist",
     "denialist"
    ],
    [
     "negationist",
     "negationist"
    ],
    [
     "refusenik",
     "refusenik"
    ],
    [
     "rejecter",
     "rejecter"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(male) denier, denialist, negationist, refusenik, rejecter"
   ],
   "tags": [
    "masculine"
   ]
  }
 ],
 "word": "αρνητής"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-06-21 from the enwiktionary dump dated 2024-06-06 using wiktextract (6c02f21 and 0136956). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.