"αρνησίπατρις" meaning in Greek

See αρνησίπατρις in All languages combined, or Wiktionary

Noun

Head templates: {{head|el|nouns|||plural|αρνησιπάτριδες|||||||||||feminine|αρνησιπατρία|||||||||||cat2=|cat3=|cat4=|g=m|g2=|g3=|head=|sort=|tr2=|ts=}} αρνησίπατρις • (arnisípatris) m (plural αρνησιπάτριδες, feminine αρνησιπατρία), {{el-noun|m|αρνησιπάτριδες|f=αρνησιπατρία}} αρνησίπατρις • (arnisípatris) m (plural αρνησιπάτριδες, feminine αρνησιπατρία) Inflection templates: {{el-decl-noun|αρνησίπατρις|αρνησιπάτριδες|αρνησιπάτριδος|αρνησιπατρίδων|αρνησίπατρι|αρνησιπάτριδες|αρνησίπατρι|αρνησιπάτριδες|note=}} Forms: arnisípatris [romanization], αρνησιπάτριδες [plural], αρνησιπατρία [feminine], no-table-tags [table-tags], αρνησίπατρις [nominative, singular], αρνησιπάτριδες [nominative, plural], αρνησιπάτριδος [genitive, singular], αρνησιπατρίδων [genitive, plural], αρνησίπατρι [accusative, singular], αρνησιπάτριδες [accusative, plural], αρνησίπατρι [singular, vocative], αρνησιπάτριδες [plural, vocative]
 1. (male) renegade/traitor: someone who denies/renounces their nationality or homeland Tags: masculine Related terms (see): άρνηση (árnisi) (english: refusal) [feminine]
  Sense id: en-αρνησίπατρις-el-noun-veISB325 Categories (other): Greek entries with incorrect language header, Greek nouns declining like 'αρνησίπατρις'

Inflected forms

Download JSON data for αρνησίπατρις meaning in Greek (3.3kB)

{
 "forms": [
  {
   "form": "arnisípatris",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησιπάτριδες",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησιπατρία",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-nM-ις-ιδες-3b",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησίπατρις",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησιπάτριδες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησιπάτριδος",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησιπατρίδων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησίπατρι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησιπάτριδες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησίπατρι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησιπάτριδες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "feminine",
    "18": "αρνησιπατρία",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "αρνησιπάτριδες",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "m",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "αρνησίπατρις • (arnisípatris) m (plural αρνησιπάτριδες, feminine αρνησιπατρία)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "m",
    "2": "αρνησιπάτριδες",
    "f": "αρνησιπατρία"
   },
   "expansion": "αρνησίπατρις • (arnisípatris) m (plural αρνησιπάτριδες, feminine αρνησιπατρία)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "αρνησίπατρις",
    "2": "αρνησιπάτριδες",
    "3": "αρνησιπάτριδος",
    "4": "αρνησιπατρίδων",
    "5": "αρνησίπατρι",
    "6": "αρνησιπάτριδες",
    "7": "αρνησίπατρι",
    "8": "αρνησιπάτριδες",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek nouns declining like 'αρνησίπατρις'",
     "parents": [],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "renegade/traitor: someone who denies/renounces their nationality or homeland"
   ],
   "id": "en-αρνησίπατρις-el-noun-veISB325",
   "links": [
    [
     "renegade",
     "renegade"
    ],
    [
     "traitor",
     "traitor"
    ],
    [
     "someone",
     "someone"
    ],
    [
     "denies",
     "denies"
    ],
    [
     "renounces",
     "renounces"
    ],
    [
     "nationality",
     "nationality"
    ],
    [
     "homeland",
     "homeland"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(male) renegade/traitor: someone who denies/renounces their nationality or homeland"
   ],
   "related": [
    {
     "english": "refusal",
     "roman": "árnisi",
     "sense": "see",
     "tags": [
      "feminine"
     ],
     "word": "άρνηση"
    }
   ],
   "tags": [
    "masculine"
   ]
  }
 ],
 "word": "αρνησίπατρις"
}
{
 "forms": [
  {
   "form": "arnisípatris",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησιπάτριδες",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησιπατρία",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-nM-ις-ιδες-3b",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησίπατρις",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησιπάτριδες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησιπάτριδος",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησιπατρίδων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησίπατρι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησιπάτριδες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησίπατρι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αρνησιπάτριδες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "feminine",
    "18": "αρνησιπατρία",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "αρνησιπάτριδες",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "m",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "αρνησίπατρις • (arnisípatris) m (plural αρνησιπάτριδες, feminine αρνησιπατρία)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "m",
    "2": "αρνησιπάτριδες",
    "f": "αρνησιπατρία"
   },
   "expansion": "αρνησίπατρις • (arnisípatris) m (plural αρνησιπάτριδες, feminine αρνησιπατρία)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "αρνησίπατρις",
    "2": "αρνησιπάτριδες",
    "3": "αρνησιπάτριδος",
    "4": "αρνησιπατρίδων",
    "5": "αρνησίπατρι",
    "6": "αρνησιπάτριδες",
    "7": "αρνησίπατρι",
    "8": "αρνησιπάτριδες",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "related": [
  {
   "english": "refusal",
   "roman": "árnisi",
   "sense": "see",
   "tags": [
    "feminine"
   ],
   "word": "άρνηση"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek lemmas",
    "Greek masculine nouns",
    "Greek nouns",
    "Greek nouns declining like 'αρνησίπατρις'"
   ],
   "glosses": [
    "renegade/traitor: someone who denies/renounces their nationality or homeland"
   ],
   "links": [
    [
     "renegade",
     "renegade"
    ],
    [
     "traitor",
     "traitor"
    ],
    [
     "someone",
     "someone"
    ],
    [
     "denies",
     "denies"
    ],
    [
     "renounces",
     "renounces"
    ],
    [
     "nationality",
     "nationality"
    ],
    [
     "homeland",
     "homeland"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(male) renegade/traitor: someone who denies/renounces their nationality or homeland"
   ],
   "tags": [
    "masculine"
   ]
  }
 ],
 "word": "αρνησίπατρις"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-06-21 from the enwiktionary dump dated 2024-06-06 using wiktextract (6c02f21 and 0136956). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.