"αγαπημένος" meaning in Greek

See αγαπημένος in All languages combined, or Wiktionary

Noun

IPA: /aɣapiˈmenos/
Etymology: Perfect participle of αγαπιέμαι (agapiémai), passive voice of active αγαπάω/αγαπώ (“I love”). Inherited from Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos). Etymology templates: {{participle of|el|αγαπιέμαι||perf|cap=1}} Perfect participle of αγαπιέμαι (agapiémai), {{glossary|Inherited}} Inherited, {{inh|el|gkm|ἀγαπημένος|||g=|g2=|g3=|id=|lit=|nocat=|pos=|sc=|sort=|tr=|ts=}} Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos), {{inh+|el|gkm|ἀγαπημένος}} Inherited from Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos) Head templates: {{head|el|nouns|||plural|αγαπημένοι|||||||||||feminine|αγαπημένη|||||||||||cat2=|cat3=|cat4=|g=m|g2=|g3=|head=|sort=|tr2=|ts=}} αγαπημένος • (agapiménos) m (plural αγαπημένοι, feminine αγαπημένη), {{el-noun|m|αγαπημένοι|f=αγαπημένη}} αγαπημένος • (agapiménos) m (plural αγαπημένοι, feminine αγαπημένη) Inflection templates: {{el-decl-noun|αγαπημένος|αγαπημένοι|αγαπημένου|αγαπημένων|αγαπημένο|αγαπημένους|αγαπημένε|αγαπημένοι|note=}} Forms: agapiménos [romanization], αγαπημένοι [plural], αγαπημένη [feminine], no-table-tags [table-tags], αγαπημένος [nominative, singular], αγαπημένοι [nominative, plural], αγαπημένου [genitive, singular], αγαπημένων [genitive, plural], αγαπημένο [accusative, singular], αγαπημένους [accusative, plural], αγαπημένε [singular, vocative], αγαπημένοι [plural, vocative]
 1. sweetheart
  Sense id: en-αγαπημένος-el-noun-AaDGa1Rf Categories (other): Greek adjectives in declension ος-η-ο, Greek entries with incorrect language header Disambiguation of Greek adjectives in declension ος-η-ο: 12 24 12 29 24 Disambiguation of Greek entries with incorrect language header: 13 25 18 24 20
 2. (masculine) boyfriend Tags: masculine
  Sense id: en-αγαπημένος-el-noun--jGrlHqQ Categories (other): Greek adjectives in declension ος-η-ο, Greek entries with incorrect language header, Greek nouns declining like 'δρόμος' Disambiguation of Greek adjectives in declension ος-η-ο: 12 24 12 29 24 Disambiguation of Greek entries with incorrect language header: 13 25 18 24 20 Disambiguation of Greek nouns declining like 'δρόμος': 9 26 17 19 29
 3. (feminine) girlfriend Tags: feminine
  Sense id: en-αγαπημένος-el-noun-6pKmEnvz Categories (other): Greek adjectives in declension ος-η-ο, Greek entries with incorrect language header, Greek nouns declining like 'δρόμος' Disambiguation of Greek adjectives in declension ος-η-ο: 12 24 12 29 24 Disambiguation of Greek entries with incorrect language header: 13 25 18 24 20 Disambiguation of Greek nouns declining like 'δρόμος': 9 26 17 19 29
The following are not (yet) sense-disambiguated
Synonyms: σχέση (schési) (english: relationship; expression) [feminine] Related terms: αγαπητικιά (agapitikiá) (english: lover) [feminine], αγαπητικός (agapitikós) (english: lover) [masculine] Related terms (and see): αγαπάω (agapáo) (english: I love)
Disambiguation of 'and see': 0 0 0

Verb

IPA: /aɣapiˈmenos/
Etymology: Perfect participle of αγαπιέμαι (agapiémai), passive voice of active αγαπάω/αγαπώ (“I love”). Inherited from Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos). Etymology templates: {{participle of|el|αγαπιέμαι||perf|cap=1}} Perfect participle of αγαπιέμαι (agapiémai), {{glossary|Inherited}} Inherited, {{inh|el|gkm|ἀγαπημένος|||g=|g2=|g3=|id=|lit=|nocat=|pos=|sc=|sort=|tr=|ts=}} Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos), {{inh+|el|gkm|ἀγαπημένος}} Inherited from Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos) Head templates: {{head|el|participle|feminine|αγαπημένη|neuter|αγαπημένο|cat2=lemmas|cat3=passive perfect participles|cat4=|g=m|head=|sort=}} αγαπημένος • (agapiménos) m (feminine αγαπημένη, neuter αγαπημένο), {{el-part|ppp|stem=αγαπημέν}} αγαπημένος • (agapiménos) m (feminine αγαπημένη, neuter αγαπημένο) Inflection templates: {{el-decl-adj|dec=ος-η-ο|stem=αγαπημέν}}, {{el-decl-adj-a|abstem=|compstem=|dec=ος-η-ο|docnote=|form=|lemma=|nopio=|part=|posnote=|stem=αγαπημέν|stem2=}}, {{el-decl-adj-positive|dec=ος-η-ο|form=|header=Declension of αγαπημένος|note=|pionote=Comparative: <i class="Grek mention" lang="el">πιο</i> + positive forms (e.g. πιο αγαπημένος, etc.) Relative superlative: definite article + πιο + positive forms (e.g. ο πιο αγαπημένος, etc.)|stem=αγαπημέν|stem2=}}, {{el-decl-adj-ος-η-ο|form=|stem=αγαπημέν|stem2=}}, {{el-decl-adj-table|αγαπημένος •|αγαπημένη •|αγαπημένο •|αγαπημένοι •|αγαπημένες •|αγαπημένα •|αγαπημένου •|αγαπημένης •|αγαπημένου •|αγαπημένων •|αγαπημένων •|αγαπημένων •|αγαπημένο •|αγαπημένη •|αγαπημένο •|αγαπημένους •|αγαπημένες •|αγαπημένα •|αγαπημένε •|αγαπημένη •|αγαπημένο •|αγαπημένοι •|αγαπημένες •|αγαπημένα •}} Forms: agapiménos [romanization], αγαπημένη [feminine], αγαπημένο [neuter], no-table-tags [table-tags], αγαπημένος [masculine, nominative, singular], αγαπημένη [feminine, nominative, singular], αγαπημένο [neuter, nominative, singular], αγαπημένοι [masculine, nominative, plural], αγαπημένες [feminine, nominative, plural], αγαπημένα [neuter, nominative, plural], αγαπημένου [genitive, masculine, singular], αγαπημένης [feminine, genitive, singular], αγαπημένου [genitive, neuter, singular], αγαπημένων [genitive, masculine, plural], αγαπημένων [feminine, genitive, plural], αγαπημένων [genitive, neuter, plural], αγαπημένο [accusative, masculine, singular], αγαπημένη [accusative, feminine, singular], αγαπημένο [accusative, neuter, singular], αγαπημένους [accusative, masculine, plural], αγαπημένες [accusative, feminine, plural], αγαπημένα [accusative, neuter, plural], αγαπημένε [masculine, singular, vocative], αγαπημένη [feminine, singular, vocative], αγαπημένο [neuter, singular, vocative], αγαπημένοι [masculine, plural, vocative], αγαπημένες [feminine, plural, vocative], αγαπημένα [neuter, plural, vocative], πιο + positive forms [comparative, usually], Relative superlative: definite article + πιο + positive forms [comparative, usually]
 1. dear, loved, beloved Tags: participle
  Sense id: en-αγαπημένος-el-verb-uVhEoQ~b Categories (other): Greek adjectives in declension ος-η-ο, Greek entries with incorrect language header, Greek nouns declining like 'δρόμος' Disambiguation of Greek adjectives in declension ος-η-ο: 12 24 12 29 24 Disambiguation of Greek entries with incorrect language header: 13 25 18 24 20 Disambiguation of Greek nouns declining like 'δρόμος': 9 26 17 19 29
 2. favourite (UK), favorite (US) Tags: participle
  Sense id: en-αγαπημένος-el-verb-ykbhPosz Categories (other): Greek adjectives in declension ος-η-ο, Greek entries with incorrect language header, Greek nouns declining like 'δρόμος' Disambiguation of Greek adjectives in declension ος-η-ο: 12 24 12 29 24 Disambiguation of Greek entries with incorrect language header: 13 25 18 24 20 Disambiguation of Greek nouns declining like 'δρόμος': 9 26 17 19 29
The following are not (yet) sense-disambiguated
Synonyms: αγαπητός (agapitós) (english: likeable, loveable), ακριβός (akrivós) (english: precious) [figuratively], φίλτατος (fíltatos) (english: dearest) [formal] Derived forms: αγαπημένα (agapiména) [adverb], πολυαγαπημένος (polyagapiménos) Related terms: αγαπησιάρης (agapisiáris) (english: loveable, one who likes love), αγαπησιάρικος (agapisiárikos) (english: loveable, one who likes love) Related terms (and see): αγαπάω (agapáo) (english: O love)
Disambiguation of 'and see': 0 0

Inflected forms

Download JSON data for αγαπημένος meaning in Greek (14.7kB)

{
 "antonyms": [
  {
   "roman": "misitós",
   "word": "μισητός"
  }
 ],
 "derived": [
  {
   "_dis1": "0 0",
   "roman": "agapiména",
   "tags": [
    "adverb"
   ],
   "word": "αγαπημένα"
  },
  {
   "_dis1": "0 0",
   "roman": "polyagapiménos",
   "word": "πολυαγαπημένος"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "αγαπιέμαι",
    "3": "",
    "4": "perf",
    "cap": "1"
   },
   "expansion": "Perfect participle of αγαπιέμαι (agapiémai)",
   "name": "participle of"
  },
  {
   "args": {
    "1": "Inherited"
   },
   "expansion": "Inherited",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "gkm",
    "3": "ἀγαπημένος",
    "4": "",
    "5": "",
    "g": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "id": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "sc": "",
    "sort": "",
    "tr": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "gkm",
    "3": "ἀγαπημένος"
   },
   "expansion": "Inherited from Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos)",
   "name": "inh+"
  }
 ],
 "etymology_text": "Perfect participle of αγαπιέμαι (agapiémai), passive voice of active αγαπάω/αγαπώ (“I love”). Inherited from Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos).",
 "forms": [
  {
   "form": "agapiménos",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένη",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένο",
   "tags": [
    "neuter"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-adj",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένος",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένης",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένους",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένε",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "πιο + positive forms",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comparative",
    "usually"
   ]
  },
  {
   "form": "Relative superlative: definite article + πιο + positive forms",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comparative",
    "usually"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "participle",
    "3": "feminine",
    "4": "αγαπημένη",
    "5": "neuter",
    "6": "αγαπημένο",
    "cat2": "lemmas",
    "cat3": "passive perfect participles",
    "cat4": "",
    "g": "m",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "αγαπημένος • (agapiménos) m (feminine αγαπημένη, neuter αγαπημένο)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ppp",
    "stem": "αγαπημέν"
   },
   "expansion": "αγαπημένος • (agapiménos) m (feminine αγαπημένη, neuter αγαπημένο)",
   "name": "el-part"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "α‧γα‧πη‧μέ‧νος"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "dec": "ος-η-ο",
    "stem": "αγαπημέν"
   },
   "name": "el-decl-adj"
  },
  {
   "args": {
    "abstem": "",
    "compstem": "",
    "dec": "ος-η-ο",
    "docnote": "",
    "form": "",
    "lemma": "",
    "nopio": "",
    "part": "",
    "posnote": "",
    "stem": "αγαπημέν",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-a"
  },
  {
   "args": {
    "dec": "ος-η-ο",
    "form": "",
    "header": "Declension of αγαπημένος",
    "note": "",
    "pionote": "Comparative: <i class=\"Grek mention\" lang=\"el\">πιο</i> + positive forms (e.g. πιο αγαπημένος, etc.)\n Relative superlative: definite article + πιο + positive forms (e.g. ο πιο αγαπημένος, etc.)",
    "stem": "αγαπημέν",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-positive"
  },
  {
   "args": {
    "form": "",
    "stem": "αγαπημέν",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-ος-η-ο"
  },
  {
   "args": {
    "1": "αγαπημένος •",
    "10": "αγαπημένων •",
    "11": "αγαπημένων •",
    "12": "αγαπημένων •",
    "13": "αγαπημένο •",
    "14": "αγαπημένη •",
    "15": "αγαπημένο •",
    "16": "αγαπημένους •",
    "17": "αγαπημένες •",
    "18": "αγαπημένα •",
    "19": "αγαπημένε •",
    "2": "αγαπημένη •",
    "20": "αγαπημένη •",
    "21": "αγαπημένο •",
    "22": "αγαπημένοι •",
    "23": "αγαπημένες •",
    "24": "αγαπημένα •",
    "3": "αγαπημένο •",
    "4": "αγαπημένοι •",
    "5": "αγαπημένες •",
    "6": "αγαπημένα •",
    "7": "αγαπημένου •",
    "8": "αγαπημένης •",
    "9": "αγαπημένου •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "verb",
 "related": [
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "loveable, one who likes love",
   "roman": "agapisiáris",
   "word": "αγαπησιάρης"
  },
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "loveable, one who likes love",
   "roman": "agapisiárikos",
   "word": "αγαπησιάρικος"
  },
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "O love",
   "roman": "agapáo",
   "sense": "and see",
   "word": "αγαπάω"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "12 24 12 29 24",
     "kind": "other",
     "name": "Greek adjectives in declension ος-η-ο",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "13 25 18 24 20",
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "9 26 17 19 29",
     "kind": "other",
     "name": "Greek nouns declining like 'δρόμος'",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Dear John! I am writing to you, because we are beloved friends.",
     "roman": "Agapité Giánni! Sou gráfo giatí eímaste agapiménoi fíloi.",
     "text": "Αγαπητέ Γιάννη! Σου γράφω γιατί είμαστε αγαπημένοι φίλοι.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "Aw, my beloved motherland! I shall never see you again.",
     "roman": "Ach patrída mou agapiméni! De tha se xanadó.",
     "text": "Αχ πατρίδα μου αγαπημένη! Δε θα σε ξαναδώ.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "dear, loved, beloved"
   ],
   "id": "en-αγαπημένος-el-verb-uVhEoQ~b",
   "links": [
    [
     "dear",
     "dear"
    ],
    [
     "loved",
     "loved"
    ],
    [
     "beloved",
     "beloved"
    ]
   ],
   "tags": [
    "participle"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "12 24 12 29 24",
     "kind": "other",
     "name": "Greek adjectives in declension ος-η-ο",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "13 25 18 24 20",
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "9 26 17 19 29",
     "kind": "other",
     "name": "Greek nouns declining like 'δρόμος'",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Who is your favourite writer?",
     "roman": "Poios eínai o agapiménos sou syngraféas?",
     "text": "Ποιος είναι ο αγαπημένος σου συγγραφέας;",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "favourite (UK), favorite (US)"
   ],
   "id": "en-αγαπημένος-el-verb-ykbhPosz",
   "links": [
    [
     "favourite",
     "favourite"
    ],
    [
     "favorite",
     "favorite"
    ]
   ],
   "tags": [
    "participle"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/aɣapiˈmenos/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "likeable, loveable",
   "roman": "agapitós",
   "word": "αγαπητός"
  },
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "precious",
   "roman": "akrivós",
   "tags": [
    "figuratively"
   ],
   "word": "ακριβός"
  },
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "dearest",
   "roman": "fíltatos",
   "tags": [
    "formal"
   ],
   "word": "φίλτατος"
  }
 ],
 "word": "αγαπημένος"
}

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "αγαπιέμαι",
    "3": "",
    "4": "perf",
    "cap": "1"
   },
   "expansion": "Perfect participle of αγαπιέμαι (agapiémai)",
   "name": "participle of"
  },
  {
   "args": {
    "1": "Inherited"
   },
   "expansion": "Inherited",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "gkm",
    "3": "ἀγαπημένος",
    "4": "",
    "5": "",
    "g": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "id": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "sc": "",
    "sort": "",
    "tr": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "gkm",
    "3": "ἀγαπημένος"
   },
   "expansion": "Inherited from Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos)",
   "name": "inh+"
  }
 ],
 "etymology_text": "Perfect participle of αγαπιέμαι (agapiémai), passive voice of active αγαπάω/αγαπώ (“I love”). Inherited from Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos).",
 "forms": [
  {
   "form": "agapiménos",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένοι",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένη",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-nM-ος-οι-2a",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένος",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένους",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένε",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "feminine",
    "18": "αγαπημένη",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "αγαπημένοι",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "m",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "αγαπημένος • (agapiménos) m (plural αγαπημένοι, feminine αγαπημένη)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "m",
    "2": "αγαπημένοι",
    "f": "αγαπημένη"
   },
   "expansion": "αγαπημένος • (agapiménos) m (plural αγαπημένοι, feminine αγαπημένη)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "α‧γα‧πη‧μέ‧νος"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "αγαπημένος",
    "2": "αγαπημένοι",
    "3": "αγαπημένου",
    "4": "αγαπημένων",
    "5": "αγαπημένο",
    "6": "αγαπημένους",
    "7": "αγαπημένε",
    "8": "αγαπημένοι",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "related": [
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "lover",
   "roman": "agapitikiá",
   "tags": [
    "feminine"
   ],
   "word": "αγαπητικιά"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "lover",
   "roman": "agapitikós",
   "tags": [
    "masculine"
   ],
   "word": "αγαπητικός"
  },
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "I love",
   "roman": "agapáo",
   "sense": "and see",
   "word": "αγαπάω"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "12 24 12 29 24",
     "kind": "other",
     "name": "Greek adjectives in declension ος-η-ο",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "13 25 18 24 20",
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "sweetheart"
   ],
   "id": "en-αγαπημένος-el-noun-AaDGa1Rf",
   "links": [
    [
     "sweetheart",
     "sweetheart"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "12 24 12 29 24",
     "kind": "other",
     "name": "Greek adjectives in declension ος-η-ο",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "13 25 18 24 20",
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "9 26 17 19 29",
     "kind": "other",
     "name": "Greek nouns declining like 'δρόμος'",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "boyfriend"
   ],
   "id": "en-αγαπημένος-el-noun--jGrlHqQ",
   "links": [
    [
     "boyfriend",
     "boyfriend"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(masculine) boyfriend"
   ],
   "tags": [
    "masculine"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "12 24 12 29 24",
     "kind": "other",
     "name": "Greek adjectives in declension ος-η-ο",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "13 25 18 24 20",
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "9 26 17 19 29",
     "kind": "other",
     "name": "Greek nouns declining like 'δρόμος'",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "girlfriend"
   ],
   "id": "en-αγαπημένος-el-noun-6pKmEnvz",
   "links": [
    [
     "girlfriend",
     "girlfriend"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(feminine) girlfriend"
   ],
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/aɣapiˈmenos/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "english": "relationship; expression",
   "roman": "schési",
   "tags": [
    "feminine"
   ],
   "word": "σχέση"
  }
 ],
 "word": "αγαπημένος"
}
{
 "antonyms": [
  {
   "roman": "misitós",
   "word": "μισητός"
  }
 ],
 "categories": [
  "Greek adjectives in declension ος-η-ο",
  "Greek entries with incorrect language header",
  "Greek lemmas",
  "Greek masculine nouns",
  "Greek non-lemma forms",
  "Greek nouns",
  "Greek nouns declining like 'δρόμος'",
  "Greek participles",
  "Greek passive perfect participles",
  "Greek terms derived from Byzantine Greek",
  "Greek terms inherited from Byzantine Greek",
  "Greek terms with IPA pronunciation"
 ],
 "derived": [
  {
   "roman": "agapiména",
   "tags": [
    "adverb"
   ],
   "word": "αγαπημένα"
  },
  {
   "roman": "polyagapiménos",
   "word": "πολυαγαπημένος"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "αγαπιέμαι",
    "3": "",
    "4": "perf",
    "cap": "1"
   },
   "expansion": "Perfect participle of αγαπιέμαι (agapiémai)",
   "name": "participle of"
  },
  {
   "args": {
    "1": "Inherited"
   },
   "expansion": "Inherited",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "gkm",
    "3": "ἀγαπημένος",
    "4": "",
    "5": "",
    "g": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "id": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "sc": "",
    "sort": "",
    "tr": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "gkm",
    "3": "ἀγαπημένος"
   },
   "expansion": "Inherited from Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos)",
   "name": "inh+"
  }
 ],
 "etymology_text": "Perfect participle of αγαπιέμαι (agapiémai), passive voice of active αγαπάω/αγαπώ (“I love”). Inherited from Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos).",
 "forms": [
  {
   "form": "agapiménos",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένη",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένο",
   "tags": [
    "neuter"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-adj",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένος",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένης",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένους",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένε",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "πιο + positive forms",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comparative",
    "usually"
   ]
  },
  {
   "form": "Relative superlative: definite article + πιο + positive forms",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comparative",
    "usually"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "participle",
    "3": "feminine",
    "4": "αγαπημένη",
    "5": "neuter",
    "6": "αγαπημένο",
    "cat2": "lemmas",
    "cat3": "passive perfect participles",
    "cat4": "",
    "g": "m",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "αγαπημένος • (agapiménos) m (feminine αγαπημένη, neuter αγαπημένο)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ppp",
    "stem": "αγαπημέν"
   },
   "expansion": "αγαπημένος • (agapiménos) m (feminine αγαπημένη, neuter αγαπημένο)",
   "name": "el-part"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "α‧γα‧πη‧μέ‧νος"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "dec": "ος-η-ο",
    "stem": "αγαπημέν"
   },
   "name": "el-decl-adj"
  },
  {
   "args": {
    "abstem": "",
    "compstem": "",
    "dec": "ος-η-ο",
    "docnote": "",
    "form": "",
    "lemma": "",
    "nopio": "",
    "part": "",
    "posnote": "",
    "stem": "αγαπημέν",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-a"
  },
  {
   "args": {
    "dec": "ος-η-ο",
    "form": "",
    "header": "Declension of αγαπημένος",
    "note": "",
    "pionote": "Comparative: <i class=\"Grek mention\" lang=\"el\">πιο</i> + positive forms (e.g. πιο αγαπημένος, etc.)\n Relative superlative: definite article + πιο + positive forms (e.g. ο πιο αγαπημένος, etc.)",
    "stem": "αγαπημέν",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-positive"
  },
  {
   "args": {
    "form": "",
    "stem": "αγαπημέν",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-ος-η-ο"
  },
  {
   "args": {
    "1": "αγαπημένος •",
    "10": "αγαπημένων •",
    "11": "αγαπημένων •",
    "12": "αγαπημένων •",
    "13": "αγαπημένο •",
    "14": "αγαπημένη •",
    "15": "αγαπημένο •",
    "16": "αγαπημένους •",
    "17": "αγαπημένες •",
    "18": "αγαπημένα •",
    "19": "αγαπημένε •",
    "2": "αγαπημένη •",
    "20": "αγαπημένη •",
    "21": "αγαπημένο •",
    "22": "αγαπημένοι •",
    "23": "αγαπημένες •",
    "24": "αγαπημένα •",
    "3": "αγαπημένο •",
    "4": "αγαπημένοι •",
    "5": "αγαπημένες •",
    "6": "αγαπημένα •",
    "7": "αγαπημένου •",
    "8": "αγαπημένης •",
    "9": "αγαπημένου •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "verb",
 "related": [
  {
   "english": "loveable, one who likes love",
   "roman": "agapisiáris",
   "word": "αγαπησιάρης"
  },
  {
   "english": "loveable, one who likes love",
   "roman": "agapisiárikos",
   "word": "αγαπησιάρικος"
  },
  {
   "english": "O love",
   "roman": "agapáo",
   "sense": "and see",
   "word": "αγαπάω"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Dear John! I am writing to you, because we are beloved friends.",
     "roman": "Agapité Giánni! Sou gráfo giatí eímaste agapiménoi fíloi.",
     "text": "Αγαπητέ Γιάννη! Σου γράφω γιατί είμαστε αγαπημένοι φίλοι.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "Aw, my beloved motherland! I shall never see you again.",
     "roman": "Ach patrída mou agapiméni! De tha se xanadó.",
     "text": "Αχ πατρίδα μου αγαπημένη! Δε θα σε ξαναδώ.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "dear, loved, beloved"
   ],
   "links": [
    [
     "dear",
     "dear"
    ],
    [
     "loved",
     "loved"
    ],
    [
     "beloved",
     "beloved"
    ]
   ],
   "tags": [
    "participle"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Who is your favourite writer?",
     "roman": "Poios eínai o agapiménos sou syngraféas?",
     "text": "Ποιος είναι ο αγαπημένος σου συγγραφέας;",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "favourite (UK), favorite (US)"
   ],
   "links": [
    [
     "favourite",
     "favourite"
    ],
    [
     "favorite",
     "favorite"
    ]
   ],
   "tags": [
    "participle"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/aɣapiˈmenos/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "english": "likeable, loveable",
   "roman": "agapitós",
   "word": "αγαπητός"
  },
  {
   "english": "precious",
   "roman": "akrivós",
   "tags": [
    "figuratively"
   ],
   "word": "ακριβός"
  },
  {
   "english": "dearest",
   "roman": "fíltatos",
   "tags": [
    "formal"
   ],
   "word": "φίλτατος"
  }
 ],
 "word": "αγαπημένος"
}

{
 "categories": [
  "Greek adjectives in declension ος-η-ο",
  "Greek entries with incorrect language header",
  "Greek lemmas",
  "Greek masculine nouns",
  "Greek non-lemma forms",
  "Greek nouns",
  "Greek nouns declining like 'δρόμος'",
  "Greek participles",
  "Greek passive perfect participles",
  "Greek terms derived from Byzantine Greek",
  "Greek terms inherited from Byzantine Greek",
  "Greek terms with IPA pronunciation"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "αγαπιέμαι",
    "3": "",
    "4": "perf",
    "cap": "1"
   },
   "expansion": "Perfect participle of αγαπιέμαι (agapiémai)",
   "name": "participle of"
  },
  {
   "args": {
    "1": "Inherited"
   },
   "expansion": "Inherited",
   "name": "glossary"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "gkm",
    "3": "ἀγαπημένος",
    "4": "",
    "5": "",
    "g": "",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "id": "",
    "lit": "",
    "nocat": "",
    "pos": "",
    "sc": "",
    "sort": "",
    "tr": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "gkm",
    "3": "ἀγαπημένος"
   },
   "expansion": "Inherited from Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos)",
   "name": "inh+"
  }
 ],
 "etymology_text": "Perfect participle of αγαπιέμαι (agapiémai), passive voice of active αγαπάω/αγαπώ (“I love”). Inherited from Byzantine Greek ἀγαπημένος (agapēménos).",
 "forms": [
  {
   "form": "agapiménos",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένοι",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένη",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-nM-ος-οι-2a",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένος",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένους",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένε",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "αγαπημένοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "feminine",
    "18": "αγαπημένη",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "αγαπημένοι",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "m",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "αγαπημένος • (agapiménos) m (plural αγαπημένοι, feminine αγαπημένη)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "m",
    "2": "αγαπημένοι",
    "f": "αγαπημένη"
   },
   "expansion": "αγαπημένος • (agapiménos) m (plural αγαπημένοι, feminine αγαπημένη)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "α‧γα‧πη‧μέ‧νος"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "αγαπημένος",
    "2": "αγαπημένοι",
    "3": "αγαπημένου",
    "4": "αγαπημένων",
    "5": "αγαπημένο",
    "6": "αγαπημένους",
    "7": "αγαπημένε",
    "8": "αγαπημένοι",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "related": [
  {
   "english": "lover",
   "roman": "agapitikiá",
   "tags": [
    "feminine"
   ],
   "word": "αγαπητικιά"
  },
  {
   "english": "lover",
   "roman": "agapitikós",
   "tags": [
    "masculine"
   ],
   "word": "αγαπητικός"
  },
  {
   "english": "I love",
   "roman": "agapáo",
   "sense": "and see",
   "word": "αγαπάω"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "sweetheart"
   ],
   "links": [
    [
     "sweetheart",
     "sweetheart"
    ]
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "boyfriend"
   ],
   "links": [
    [
     "boyfriend",
     "boyfriend"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(masculine) boyfriend"
   ],
   "tags": [
    "masculine"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "girlfriend"
   ],
   "links": [
    [
     "girlfriend",
     "girlfriend"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(feminine) girlfriend"
   ],
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/aɣapiˈmenos/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "english": "relationship; expression",
   "roman": "schési",
   "tags": [
    "feminine"
   ],
   "word": "σχέση"
  }
 ],
 "word": "αγαπημένος"
}
{
 "called_from": "inflection/2466",
 "msg": "accepted heuristic header: table cell identified as header and given candidate status, AND the cleaned text is in LANGUAGES_WITH_CELLS_AS_HEADERS[Greek]; cleaned text: derivations",
 "path": [
  "αγαπημένος"
 ],
 "section": "Greek",
 "subsection": "participle",
 "title": "αγαπημένος",
 "trace": ""
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-06-21 from the enwiktionary dump dated 2024-06-06 using wiktextract (6c02f21 and 0136956). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.