"zmądrzeć" meaning in Polish

See zmądrzeć in All languages combined, or Wiktionary

Verb

Etymology: From z- + mądrzeć. Etymology templates: {{af|pl|z-|mądrzeć}} z- + mądrzeć Head templates: {{pl-verb|a=p|impf=mądrzeć}} zmądrzeć pf (imperfective mądrzeć) Inflection templates: {{pl-conj-ap-eję|zmądrz}}, {{pl-conj-ap|zmądrzeć|zmądrzeję|zmądrzeje|zmądrzeją|zmądrza|zmądrza|zmądrze|zmądrzej|ap=zmądrzawszy|ip=zmądrzano|pp=|pp2=|vn=zmądrzenie}} Forms: mądrzeć [imperfective], perfective [table-tags], pl-conj-ap-eję [inflection-template], zmądrzeć [infinitive], zmądrzeję [first-person, future, singular], zmądrzejemy [first-person, future, plural], zmądrzejesz [future, second-person, singular], zmądrzejecie [future, plural, second-person], zmądrzeje [future, singular, third-person], zmądrzeją [future, plural, third-person], zmądrzeje się [future, impersonal], zmądrzałem [first-person, masculine, past, singular], zmądrzałam [feminine, first-person, past, singular], zmądrzeliśmy [first-person, past, plural, virile], zmądrzałyśmy [first-person, nonvirile, past, plural], zmądrzałeś [masculine, past, second-person, singular], zmądrzałaś [feminine, past, second-person, singular], zmądrzeliście [past, plural, second-person, virile], zmądrzałyście [nonvirile, past, plural, second-person], zmądrzał [masculine, past, singular, third-person], zmądrzała [feminine, past, singular, third-person], zmądrzało [neuter, past, singular, third-person], zmądrzeli [past, plural, third-person, virile], zmądrzały [nonvirile, past, plural, third-person], zmądrzano [impersonal, past], zmądrzałbym [conditional, first-person, masculine, singular], zmądrzałabym [conditional, feminine, first-person, singular], zmądrzelibyśmy [conditional, first-person, plural, virile], zmądrzałybyśmy [conditional, first-person, nonvirile, plural], zmądrzałbyś [conditional, masculine, second-person, singular], zmądrzałabyś [conditional, feminine, second-person, singular], zmądrzelibyście [conditional, plural, second-person, virile], zmądrzałybyście [conditional, nonvirile, plural, second-person], zmądrzałby [conditional, masculine, singular, third-person], zmądrzałaby [conditional, feminine, singular, third-person], zmądrzałoby [conditional, neuter, singular, third-person], zmądrzeliby [conditional, plural, third-person, virile], zmądrzałyby [conditional, nonvirile, plural, third-person], zmądrzano by [conditional, impersonal], niech zmądrzeję [first-person, imperative, singular], zmądrzejmy [first-person, imperative, plural], zmądrzej [imperative, second-person, singular], zmądrzejcie [imperative, plural, second-person], niech zmądrzeje [imperative, singular, third-person], niech zmądrzeją [imperative, plural, third-person], zmądrzawszy [adverbial, anterior, participle], zmądrzenie [noun-from-verb]
 1. (intransitive) to wise Tags: intransitive, perfective
  Sense id: zmądrzeć-pl-verb-vpmqJf8K Categories (other): Polish terms prefixed with z- Related terms: mądry, przemądrzały, mądrala, mądrość, mędrzec, mądrzyć się

Inflected forms

Download JSON data for zmądrzeć meaning in Polish (6.4kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "z-",
    "3": "mądrzeć"
   },
   "expansion": "z- + mądrzeć",
   "name": "af"
  }
 ],
 "etymology_text": "From z- + mądrzeć.",
 "forms": [
  {
   "form": "mądrzeć",
   "tags": [
    "imperfective"
   ]
  },
  {
   "form": "perfective",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "pl-conj-ap-eję",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeć",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "infinitive"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeję",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "future",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzejemy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "future",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzejesz",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzejecie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeje",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeją",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeje się",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "impersonal"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałem",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "masculine",
    "past",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałam",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "past",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeliśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "past",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "nonvirile",
    "past",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałeś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "masculine",
    "past",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałaś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "past",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeliście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "past",
    "plural",
    "second-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "nonvirile",
    "past",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzał",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "masculine",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzała",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzało",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "neuter",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeli",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "past",
    "plural",
    "third-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzały",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "nonvirile",
    "past",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzano",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "impersonal",
    "past"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałbym",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałabym",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "first-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzelibyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałybyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "nonvirile",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałbyś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "masculine",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałabyś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzelibyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "plural",
    "second-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałybyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "nonvirile",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "masculine",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałaby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałoby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "neuter",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeliby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "plural",
    "third-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałyby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "nonvirile",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzano by",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "impersonal"
   ]
  },
  {
   "form": "niech zmądrzeję",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "imperative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzejmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "imperative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzej",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzejcie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "niech zmądrzeje",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "niech zmądrzeją",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzawszy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adverbial",
    "anterior",
    "participle"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzenie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "noun-from-verb"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "a": "p",
    "impf": "mądrzeć"
   },
   "expansion": "zmądrzeć pf (imperfective mądrzeć)",
   "name": "pl-verb"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "zmądrz"
   },
   "name": "pl-conj-ap-eję"
  },
  {
   "args": {
    "1": "zmądrzeć",
    "2": "zmądrzeję",
    "3": "zmądrzeje",
    "4": "zmądrzeją",
    "5": "zmądrza",
    "6": "zmądrza",
    "7": "zmądrze",
    "8": "zmądrzej",
    "ap": "zmądrzawszy",
    "ip": "zmądrzano",
    "pp": "",
    "pp2": "",
    "vn": "zmądrzenie"
   },
   "name": "pl-conj-ap"
  }
 ],
 "lang": "Polish",
 "lang_code": "pl",
 "pos": "verb",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Polish terms prefixed with z-",
     "parents": [],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "to wise"
   ],
   "id": "zmądrzeć-pl-verb-vpmqJf8K",
   "raw_glosses": [
    "(intransitive) to wise"
   ],
   "related": [
    {
     "word": "mądry"
    },
    {
     "word": "przemądrzały"
    },
    {
     "word": "mądrala"
    },
    {
     "word": "mądrość"
    },
    {
     "word": "mędrzec"
    },
    {
     "word": "mądrzyć się"
    }
   ],
   "tags": [
    "intransitive",
    "perfective"
   ]
  }
 ],
 "word": "zmądrzeć"
}
{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "z-",
    "3": "mądrzeć"
   },
   "expansion": "z- + mądrzeć",
   "name": "af"
  }
 ],
 "etymology_text": "From z- + mądrzeć.",
 "forms": [
  {
   "form": "mądrzeć",
   "tags": [
    "imperfective"
   ]
  },
  {
   "form": "perfective",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "pl-conj-ap-eję",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeć",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "infinitive"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeję",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "future",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzejemy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "future",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzejesz",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzejecie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeje",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeją",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeje się",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "impersonal"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałem",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "masculine",
    "past",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałam",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "past",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeliśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "past",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "nonvirile",
    "past",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałeś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "masculine",
    "past",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałaś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "past",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeliście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "past",
    "plural",
    "second-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "nonvirile",
    "past",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzał",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "masculine",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzała",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzało",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "neuter",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeli",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "past",
    "plural",
    "third-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzały",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "nonvirile",
    "past",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzano",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "impersonal",
    "past"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałbym",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałabym",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "first-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzelibyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałybyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "nonvirile",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałbyś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "masculine",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałabyś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzelibyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "plural",
    "second-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałybyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "nonvirile",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "masculine",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałaby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałoby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "neuter",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzeliby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "plural",
    "third-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzałyby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "nonvirile",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzano by",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "impersonal"
   ]
  },
  {
   "form": "niech zmądrzeję",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "imperative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzejmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "imperative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzej",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzejcie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "niech zmądrzeje",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "niech zmądrzeją",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzawszy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adverbial",
    "anterior",
    "participle"
   ]
  },
  {
   "form": "zmądrzenie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "noun-from-verb"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "a": "p",
    "impf": "mądrzeć"
   },
   "expansion": "zmądrzeć pf (imperfective mądrzeć)",
   "name": "pl-verb"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "zmądrz"
   },
   "name": "pl-conj-ap-eję"
  },
  {
   "args": {
    "1": "zmądrzeć",
    "2": "zmądrzeję",
    "3": "zmądrzeje",
    "4": "zmądrzeją",
    "5": "zmądrza",
    "6": "zmądrza",
    "7": "zmądrze",
    "8": "zmądrzej",
    "ap": "zmądrzawszy",
    "ip": "zmądrzano",
    "pp": "",
    "pp2": "",
    "vn": "zmądrzenie"
   },
   "name": "pl-conj-ap"
  }
 ],
 "lang": "Polish",
 "lang_code": "pl",
 "pos": "verb",
 "related": [
  {
   "word": "mądry"
  },
  {
   "word": "przemądrzały"
  },
  {
   "word": "mądrala"
  },
  {
   "word": "mądrość"
  },
  {
   "word": "mędrzec"
  },
  {
   "word": "mądrzyć się"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Polish 2-syllable words",
    "Polish intransitive verbs",
    "Polish lemmas",
    "Polish perfective verbs",
    "Polish terms prefixed with z-",
    "Polish terms with IPA pronunciation",
    "Polish terms with audio links",
    "Polish verbs",
    "Rhymes:Polish/ɔndʐɛt͡ɕ",
    "Rhymes:Polish/ɔndʐɛt͡ɕ/2 syllables"
   ],
   "glosses": [
    "to wise"
   ],
   "raw_glosses": [
    "(intransitive) to wise"
   ],
   "tags": [
    "intransitive",
    "perfective"
   ]
  }
 ],
 "word": "zmądrzeć"
}


This page is a part of the kaikki.org machine-readable Polish dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2022-11-25 from the enwiktionary dump dated 2022-11-20 using wiktextract.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.

The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.