"-ωπός" meaning in Greek

See -ωπός in All languages combined, or Wiktionary

Suffix

IPA: /oˈpos/
Etymology: Inherited from Ancient Greek -ωπός (-ōpós). Etymology templates: {{inh|el|grc|-ωπός}} Ancient Greek -ωπός (-ōpós) Head templates: {{head|el|suffix|||feminine|-ωπή|neuter|-ωπό||g=m|g2=|head=|sort=}} -ωπός • (-opós) m (feminine -ωπή, neuter -ωπό), {{el-suffix|m|f=-ωπή|n=-ωπό}} -ωπός • (-opós) m (feminine -ωπή, neuter -ωπό) Inflection templates: {{el-decl-adj|abstem=-ωπότατ|compstem=-ωπότερ|dec=ός-ή-ό|stem=-ωπ}}, {{el-decl-adj-a|abstem=-ωπότατ|compstem=-ωπότερ|dec=ός-ή-ό|docnote=|form=|lemma=|nopio=|part=|posnote=|stem=-ωπ|stem2=}}, {{el-decl-adj-positive|dec=ός-ή-ό|form=|header=Declension of -ωπός|note=|pionote=Comparative: <i class="Grek mention" lang="el">πιο</i> + positive forms (e.g. πιο -ωπός, etc.) Relative superlative: definite article + πιο + positive forms (e.g. ο πιο -ωπός, etc.)|stem=-ωπ|stem2=}}, {{el-decl-adj-ός-ή-ό|form=|stem=-ωπ|stem2=}}, {{el-decl-adj-table|-ωπός •|-ωπή •|-ωπό •|-ωποί •|-ωπές •|-ωπά •|-ωπού •|-ωπής •|-ωπού •|-ωπών •|-ωπών •|-ωπών •|-ωπό •|-ωπή •|-ωπό •|-ωπούς •|-ωπές •|-ωπά •|-ωπέ •|-ωπή •|-ωπό •|-ωποί •|-ωπές •|-ωπά •}}, {{el-decl-adj-degrees|abstem=-ωπότατ|compstem=-ωπότερ|form=|note=}}, {{el-decl-adj-ος-η-ο|form=|stem=-ωπότερ}}, {{el-decl-adj-table|-ωπότερος •|-ωπότερη •|-ωπότερο •|-ωπότεροι •|-ωπότερες •|-ωπότερα •|-ωπότερου •|-ωπότερης •|-ωπότερου •|-ωπότερων •|-ωπότερων •|-ωπότερων •|-ωπότερο •|-ωπότερη •|-ωπότερο •|-ωπότερους •|-ωπότερες •|-ωπότερα •|-ωπότερε •|-ωπότερη •|-ωπότερο •|-ωπότεροι •|-ωπότερες •|-ωπότερα •}}, {{el-decl-adj-ος-η-ο|stem=-ωπότατ}}, {{el-decl-adj-table|-ωπότατος •|-ωπότατη •|-ωπότατο •|-ωπότατοι •|-ωπότατες •|-ωπότατα •|-ωπότατου •|-ωπότατης •|-ωπότατου •|-ωπότατων •|-ωπότατων •|-ωπότατων •|-ωπότατο •|-ωπότατη •|-ωπότατο •|-ωπότατους •|-ωπότατες •|-ωπότατα •|-ωπότατε •|-ωπότατη •|-ωπότατο •|-ωπότατοι •|-ωπότατες •|-ωπότατα •}} Forms: -opós [romanization], -ωπή [feminine], -ωπό [neuter], no-table-tags [table-tags], -ωπός [masculine, nominative, singular], -ωπή [feminine, nominative, singular], -ωπό [neuter, nominative, singular], -ωποί [masculine, nominative, plural], -ωπές [feminine, nominative, plural], -ωπά [neuter, nominative, plural], -ωπού [genitive, masculine, singular], -ωπής [feminine, genitive, singular], -ωπού [genitive, neuter, singular], -ωπών [genitive, masculine, plural], -ωπών [feminine, genitive, plural], -ωπών [genitive, neuter, plural], -ωπό [accusative, masculine, singular], -ωπή [accusative, feminine, singular], -ωπό [accusative, neuter, singular], -ωπούς [accusative, masculine, plural], -ωπές [accusative, feminine, plural], -ωπά [accusative, neuter, plural], -ωπέ [masculine, singular, vocative], -ωπή [feminine, singular, vocative], -ωπό [neuter, singular, vocative], -ωποί [masculine, plural, vocative], -ωπές [feminine, plural, vocative], -ωπά [neuter, plural, vocative], πιο + positive forms [comparative, usually], Relative superlative: definite article + πιο + positive forms [comparative, usually], no-table-tags [table-tags], -ωπότερος [masculine, nominative, singular], -ωπότερη [feminine, nominative, singular], -ωπότερο [neuter, nominative, singular], -ωπότεροι [masculine, nominative, plural], -ωπότερες [feminine, nominative, plural], -ωπότερα [neuter, nominative, plural], -ωπότερου [genitive, masculine, singular], -ωπότερης [feminine, genitive, singular], -ωπότερου [genitive, neuter, singular], -ωπότερων [genitive, masculine, plural], -ωπότερων [feminine, genitive, plural], -ωπότερων [genitive, neuter, plural], -ωπότερο [accusative, masculine, singular], -ωπότερη [accusative, feminine, singular], -ωπότερο [accusative, neuter, singular], -ωπότερους [accusative, masculine, plural], -ωπότερες [accusative, feminine, plural], -ωπότερα [accusative, neuter, plural], -ωπότερε [masculine, singular, vocative], -ωπότερη [feminine, singular, vocative], -ωπότερο [neuter, singular, vocative], -ωπότεροι [masculine, plural, vocative], -ωπότερες [feminine, plural, vocative], -ωπότερα [neuter, plural, vocative], relative superlative: ο + comparative forms (eg "ο -ωπότερος", etc), -ωπότατος [masculine, nominative, singular], -ωπότατη [feminine, nominative, singular], -ωπότατο [neuter, nominative, singular], -ωπότατοι [masculine, nominative, plural], -ωπότατες [feminine, nominative, plural], -ωπότατα [neuter, nominative, plural], -ωπότατου [genitive, masculine, singular], -ωπότατης [feminine, genitive, singular], -ωπότατου [genitive, neuter, singular], -ωπότατων [genitive, masculine, plural], -ωπότατων [feminine, genitive, plural], -ωπότατων [genitive, neuter, plural], -ωπότατο [accusative, masculine, singular], -ωπότατη [accusative, feminine, singular], -ωπότατο [accusative, neuter, singular], -ωπότατους [accusative, masculine, plural], -ωπότατες [accusative, feminine, plural], -ωπότατα [accusative, neuter, plural], -ωπότατε [masculine, singular, vocative], -ωπότατη [feminine, singular, vocative], -ωπότατο [neuter, singular, vocative], -ωπότατοι [masculine, plural, vocative], -ωπότατες [feminine, plural, vocative], -ωπότατα [neuter, plural, vocative]
 1. Added to adjectives to give a diminutive or ameliorated form. Tags: morpheme
  Sense id: en--ωπός-el-suffix-KjNpr2qZ Categories (other): Greek adjectives in declension ός-ή-ό, Greek entries with incorrect language header

Download JSONL data for -ωπός meaning in Greek (12.3kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "-ωπός"
   },
   "expansion": "Ancient Greek -ωπός (-ōpós)",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Ancient Greek -ωπός (-ōpós).",
 "forms": [
  {
   "form": "-opós",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπή",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπό",
   "tags": [
    "neuter"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-adj",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπός",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπή",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωποί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπής",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπή",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπούς",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπέ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπή",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωποί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "πιο + positive forms",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comparative",
    "usually"
   ]
  },
  {
   "form": "Relative superlative: definite article + πιο + positive forms",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comparative",
    "usually"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-adj",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερος",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότεροι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερης",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερους",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερε",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότεροι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "relative superlative: ο + comparative forms (eg \"ο -ωπότερος\", etc)",
   "source": "declension"
  },
  {
   "form": "-ωπότατος",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατης",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατους",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατε",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "suffix",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "feminine",
    "6": "-ωπή",
    "7": "neuter",
    "8": "-ωπό",
    "9": "",
    "g": "m",
    "g2": "",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "-ωπός • (-opós) m (feminine -ωπή, neuter -ωπό)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "m",
    "f": "-ωπή",
    "n": "-ωπό"
   },
   "expansion": "-ωπός • (-opós) m (feminine -ωπή, neuter -ωπό)",
   "name": "el-suffix"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "-ω‧πός"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "abstem": "-ωπότατ",
    "compstem": "-ωπότερ",
    "dec": "ός-ή-ό",
    "stem": "-ωπ"
   },
   "name": "el-decl-adj"
  },
  {
   "args": {
    "abstem": "-ωπότατ",
    "compstem": "-ωπότερ",
    "dec": "ός-ή-ό",
    "docnote": "",
    "form": "",
    "lemma": "",
    "nopio": "",
    "part": "",
    "posnote": "",
    "stem": "-ωπ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-a"
  },
  {
   "args": {
    "dec": "ός-ή-ό",
    "form": "",
    "header": "Declension of -ωπός",
    "note": "",
    "pionote": "Comparative: <i class=\"Grek mention\" lang=\"el\">πιο</i> + positive forms (e.g. πιο -ωπός, etc.)\n Relative superlative: definite article + πιο + positive forms (e.g. ο πιο -ωπός, etc.)",
    "stem": "-ωπ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-positive"
  },
  {
   "args": {
    "form": "",
    "stem": "-ωπ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-ός-ή-ό"
  },
  {
   "args": {
    "1": "-ωπός •",
    "10": "-ωπών •",
    "11": "-ωπών •",
    "12": "-ωπών •",
    "13": "-ωπό •",
    "14": "-ωπή •",
    "15": "-ωπό •",
    "16": "-ωπούς •",
    "17": "-ωπές •",
    "18": "-ωπά •",
    "19": "-ωπέ •",
    "2": "-ωπή •",
    "20": "-ωπή •",
    "21": "-ωπό •",
    "22": "-ωποί •",
    "23": "-ωπές •",
    "24": "-ωπά •",
    "3": "-ωπό •",
    "4": "-ωποί •",
    "5": "-ωπές •",
    "6": "-ωπά •",
    "7": "-ωπού •",
    "8": "-ωπής •",
    "9": "-ωπού •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  },
  {
   "args": {
    "abstem": "-ωπότατ",
    "compstem": "-ωπότερ",
    "form": "",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-degrees"
  },
  {
   "args": {
    "form": "",
    "stem": "-ωπότερ"
   },
   "name": "el-decl-adj-ος-η-ο"
  },
  {
   "args": {
    "1": "-ωπότερος •",
    "10": "-ωπότερων •",
    "11": "-ωπότερων •",
    "12": "-ωπότερων •",
    "13": "-ωπότερο •",
    "14": "-ωπότερη •",
    "15": "-ωπότερο •",
    "16": "-ωπότερους •",
    "17": "-ωπότερες •",
    "18": "-ωπότερα •",
    "19": "-ωπότερε •",
    "2": "-ωπότερη •",
    "20": "-ωπότερη •",
    "21": "-ωπότερο •",
    "22": "-ωπότεροι •",
    "23": "-ωπότερες •",
    "24": "-ωπότερα •",
    "3": "-ωπότερο •",
    "4": "-ωπότεροι •",
    "5": "-ωπότερες •",
    "6": "-ωπότερα •",
    "7": "-ωπότερου •",
    "8": "-ωπότερης •",
    "9": "-ωπότερου •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  },
  {
   "args": {
    "stem": "-ωπότατ"
   },
   "name": "el-decl-adj-ος-η-ο"
  },
  {
   "args": {
    "1": "-ωπότατος •",
    "10": "-ωπότατων •",
    "11": "-ωπότατων •",
    "12": "-ωπότατων •",
    "13": "-ωπότατο •",
    "14": "-ωπότατη •",
    "15": "-ωπότατο •",
    "16": "-ωπότατους •",
    "17": "-ωπότατες •",
    "18": "-ωπότατα •",
    "19": "-ωπότατε •",
    "2": "-ωπότατη •",
    "20": "-ωπότατη •",
    "21": "-ωπότατο •",
    "22": "-ωπότατοι •",
    "23": "-ωπότατες •",
    "24": "-ωπότατα •",
    "3": "-ωπότατο •",
    "4": "-ωπότατοι •",
    "5": "-ωπότατες •",
    "6": "-ωπότατα •",
    "7": "-ωπότατου •",
    "8": "-ωπότατης •",
    "9": "-ωπότατου •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "suffix",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek adjectives in declension ός-ή-ό",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "πράσινος (prásinos, “green”) + -ωπός (-opós) → πρασινωπός (prasinopós, “greenish”)",
     "type": "example"
    },
    {
     "text": "άγουρος (ágouros, “unripe”) + -ωπός (-opós) → αγουρωπός (agouropós, “almost ripe”)",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Added to adjectives to give a diminutive or ameliorated form."
   ],
   "id": "en--ωπός-el-suffix-KjNpr2qZ",
   "links": [
    [
     "diminutive",
     "diminutive"
    ]
   ],
   "tags": [
    "morpheme"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/oˈpos/"
  }
 ],
 "word": "-ωπός"
}
{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "-ωπός"
   },
   "expansion": "Ancient Greek -ωπός (-ōpós)",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "Inherited from Ancient Greek -ωπός (-ōpós).",
 "forms": [
  {
   "form": "-opós",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπή",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπό",
   "tags": [
    "neuter"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-adj",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπός",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπή",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωποί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπής",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπή",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπούς",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπέ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπή",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωποί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "πιο + positive forms",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comparative",
    "usually"
   ]
  },
  {
   "form": "Relative superlative: definite article + πιο + positive forms",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comparative",
    "usually"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-adj",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερος",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότεροι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερης",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερους",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερε",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότεροι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότερα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "relative superlative: ο + comparative forms (eg \"ο -ωπότερος\", etc)",
   "source": "declension"
  },
  {
   "form": "-ωπότατος",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατης",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατους",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατε",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "-ωπότατα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "suffix",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "feminine",
    "6": "-ωπή",
    "7": "neuter",
    "8": "-ωπό",
    "9": "",
    "g": "m",
    "g2": "",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "-ωπός • (-opós) m (feminine -ωπή, neuter -ωπό)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "m",
    "f": "-ωπή",
    "n": "-ωπό"
   },
   "expansion": "-ωπός • (-opós) m (feminine -ωπή, neuter -ωπό)",
   "name": "el-suffix"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "-ω‧πός"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "abstem": "-ωπότατ",
    "compstem": "-ωπότερ",
    "dec": "ός-ή-ό",
    "stem": "-ωπ"
   },
   "name": "el-decl-adj"
  },
  {
   "args": {
    "abstem": "-ωπότατ",
    "compstem": "-ωπότερ",
    "dec": "ός-ή-ό",
    "docnote": "",
    "form": "",
    "lemma": "",
    "nopio": "",
    "part": "",
    "posnote": "",
    "stem": "-ωπ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-a"
  },
  {
   "args": {
    "dec": "ός-ή-ό",
    "form": "",
    "header": "Declension of -ωπός",
    "note": "",
    "pionote": "Comparative: <i class=\"Grek mention\" lang=\"el\">πιο</i> + positive forms (e.g. πιο -ωπός, etc.)\n Relative superlative: definite article + πιο + positive forms (e.g. ο πιο -ωπός, etc.)",
    "stem": "-ωπ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-positive"
  },
  {
   "args": {
    "form": "",
    "stem": "-ωπ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-ός-ή-ό"
  },
  {
   "args": {
    "1": "-ωπός •",
    "10": "-ωπών •",
    "11": "-ωπών •",
    "12": "-ωπών •",
    "13": "-ωπό •",
    "14": "-ωπή •",
    "15": "-ωπό •",
    "16": "-ωπούς •",
    "17": "-ωπές •",
    "18": "-ωπά •",
    "19": "-ωπέ •",
    "2": "-ωπή •",
    "20": "-ωπή •",
    "21": "-ωπό •",
    "22": "-ωποί •",
    "23": "-ωπές •",
    "24": "-ωπά •",
    "3": "-ωπό •",
    "4": "-ωποί •",
    "5": "-ωπές •",
    "6": "-ωπά •",
    "7": "-ωπού •",
    "8": "-ωπής •",
    "9": "-ωπού •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  },
  {
   "args": {
    "abstem": "-ωπότατ",
    "compstem": "-ωπότερ",
    "form": "",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-degrees"
  },
  {
   "args": {
    "form": "",
    "stem": "-ωπότερ"
   },
   "name": "el-decl-adj-ος-η-ο"
  },
  {
   "args": {
    "1": "-ωπότερος •",
    "10": "-ωπότερων •",
    "11": "-ωπότερων •",
    "12": "-ωπότερων •",
    "13": "-ωπότερο •",
    "14": "-ωπότερη •",
    "15": "-ωπότερο •",
    "16": "-ωπότερους •",
    "17": "-ωπότερες •",
    "18": "-ωπότερα •",
    "19": "-ωπότερε •",
    "2": "-ωπότερη •",
    "20": "-ωπότερη •",
    "21": "-ωπότερο •",
    "22": "-ωπότεροι •",
    "23": "-ωπότερες •",
    "24": "-ωπότερα •",
    "3": "-ωπότερο •",
    "4": "-ωπότεροι •",
    "5": "-ωπότερες •",
    "6": "-ωπότερα •",
    "7": "-ωπότερου •",
    "8": "-ωπότερης •",
    "9": "-ωπότερου •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  },
  {
   "args": {
    "stem": "-ωπότατ"
   },
   "name": "el-decl-adj-ος-η-ο"
  },
  {
   "args": {
    "1": "-ωπότατος •",
    "10": "-ωπότατων •",
    "11": "-ωπότατων •",
    "12": "-ωπότατων •",
    "13": "-ωπότατο •",
    "14": "-ωπότατη •",
    "15": "-ωπότατο •",
    "16": "-ωπότατους •",
    "17": "-ωπότατες •",
    "18": "-ωπότατα •",
    "19": "-ωπότατε •",
    "2": "-ωπότατη •",
    "20": "-ωπότατη •",
    "21": "-ωπότατο •",
    "22": "-ωπότατοι •",
    "23": "-ωπότατες •",
    "24": "-ωπότατα •",
    "3": "-ωπότατο •",
    "4": "-ωπότατοι •",
    "5": "-ωπότατες •",
    "6": "-ωπότατα •",
    "7": "-ωπότατου •",
    "8": "-ωπότατης •",
    "9": "-ωπότατου •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "suffix",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek adjectives in declension ός-ή-ό",
    "Greek diminutive suffixes",
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek lemmas",
    "Greek masculine suffixes",
    "Greek suffixes",
    "Greek terms derived from Ancient Greek",
    "Greek terms inherited from Ancient Greek",
    "Greek terms with IPA pronunciation"
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "πράσινος (prásinos, “green”) + -ωπός (-opós) → πρασινωπός (prasinopós, “greenish”)",
     "type": "example"
    },
    {
     "text": "άγουρος (ágouros, “unripe”) + -ωπός (-opós) → αγουρωπός (agouropós, “almost ripe”)",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Added to adjectives to give a diminutive or ameliorated form."
   ],
   "links": [
    [
     "diminutive",
     "diminutive"
    ]
   ],
   "tags": [
    "morpheme"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/oˈpos/"
  }
 ],
 "word": "-ωπός"
}
{
 "called_from": "parser/1336",
 "msg": "no corresponding start tag found for </div>",
 "path": [
  "-ωπός"
 ],
 "section": "Greek",
 "subsection": "suffix",
 "title": "-ωπός",
 "trace": ""
}

{
 "called_from": "parser/1336",
 "msg": "no corresponding start tag found for </div>",
 "path": [
  "-ωπός"
 ],
 "section": "Greek",
 "subsection": "suffix",
 "title": "-ωπός",
 "trace": ""
}

{
 "called_from": "inflection/2466",
 "msg": "accepted heuristic header: table cell identified as header and given candidate status, AND the cleaned text is in LANGUAGES_WITH_CELLS_AS_HEADERS[Greek]; cleaned text: derivations",
 "path": [
  "-ωπός"
 ],
 "section": "Greek",
 "subsection": "suffix",
 "title": "-ωπός",
 "trace": ""
}

{
 "called_from": "inflection/2466",
 "msg": "accepted heuristic header: table cell identified as header and given candidate status, AND the cleaned text is in LANGUAGES_WITH_CELLS_AS_HEADERS[Greek]; cleaned text: derivations",
 "path": [
  "-ωπός"
 ],
 "section": "Greek",
 "subsection": "suffix",
 "title": "-ωπός",
 "trace": ""
}

{
 "called_from": "inflection/1826",
 "msg": "inflection table: empty tags for relative superlative: ο + comparative forms (eg \"ο -ωπότερος\", etc)",
 "path": [
  "-ωπός"
 ],
 "section": "Greek",
 "subsection": "suffix",
 "title": "-ωπός",
 "trace": ""
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-22 from the enwiktionary dump dated 2024-07-20 using wiktextract (0af6c06 and 6aeea9b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.