"χαρτομάντης" meaning in Greek

See χαρτομάντης in All languages combined, or Wiktionary

Noun

IPA: /xaɾ.toˈman.dis/
Etymology: χαρτο- (charto-, “card; paper”) + μάντης (mántis, “diviner, clairvoyant”). First attested 1886 in Katharevousa χαρτομάντις. Etymology templates: {{af|el|χαρτο-|μάντης|t1=card; paper|t2=diviner, clairvoyant}} χαρτο- (charto-, “card; paper”) + μάντης (mántis, “diviner, clairvoyant”), {{lang|el|χαρτομάντις}} χαρτομάντις Head templates: {{head|el|nouns|||plural|χαρτομάντες|||||||||||feminine|χαρτομάντισσα|||||||||||cat2=|cat3=|cat4=|g=m|g2=|g3=|head=|sort=|tr2=|ts=}} χαρτομάντης • (chartomántis) m (plural χαρτομάντες, feminine χαρτομάντισσα), {{el-noun|m|χαρτομάντες|f=χαρτομάντισσα}} χαρτομάντης • (chartomántis) m (plural χαρτομάντες, feminine χαρτομάντισσα) Inflection templates: {{el-decl-noun|χαρτομάντης|χαρτομάντες|χαρτομάντη|χαρτομαντών|χαρτομάντη|χαρτομάντες|χαρτομάντη|χαρτομάντες|note=}} Forms: chartomántis [romanization], χαρτομάντες [plural], χαρτομάντισσα [feminine], no-table-tags [table-tags], χαρτομάντης [nominative, singular], χαρτομάντες [nominative, plural], χαρτομάντη [genitive, singular], χαρτομαντών [genitive, plural], χαρτομάντη [accusative, singular], χαρτομάντες [accusative, plural], χαρτομάντη [singular, vocative], χαρτομάντες [plural, vocative]
 1. (male) cartomancer (fortune teller who uses playing cards) Tags: masculine Categories (topical): Divination Related terms: χαρτομαντεία (chartomanteía) (english: cartomancy) [feminine], χαρτορίχτρα (chartoríchtra) (english: female cartomancer) [feminine], ταρό (taró) (english: tarot) [neuter]

Inflected forms

Download JSON data for χαρτομάντης meaning in Greek (4.1kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "χαρτο-",
    "3": "μάντης",
    "t1": "card; paper",
    "t2": "diviner, clairvoyant"
   },
   "expansion": "χαρτο- (charto-, “card; paper”) + μάντης (mántis, “diviner, clairvoyant”)",
   "name": "af"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "χαρτομάντις"
   },
   "expansion": "χαρτομάντις",
   "name": "lang"
  }
 ],
 "etymology_text": "χαρτο- (charto-, “card; paper”) + μάντης (mántis, “diviner, clairvoyant”). First attested 1886 in Katharevousa χαρτομάντις.",
 "forms": [
  {
   "form": "chartomántis",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντες",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντισσα",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-nM-ης-ες-2b",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντης",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομαντών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "feminine",
    "18": "χαρτομάντισσα",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "χαρτομάντες",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "m",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "χαρτομάντης • (chartomántis) m (plural χαρτομάντες, feminine χαρτομάντισσα)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "m",
    "2": "χαρτομάντες",
    "f": "χαρτομάντισσα"
   },
   "expansion": "χαρτομάντης • (chartomántis) m (plural χαρτομάντες, feminine χαρτομάντισσα)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "χαρ‧το‧μά‧ντης"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "χαρτομάντης",
    "2": "χαρτομάντες",
    "3": "χαρτομάντη",
    "4": "χαρτομαντών",
    "5": "χαρτομάντη",
    "6": "χαρτομάντες",
    "7": "χαρτομάντη",
    "8": "χαρτομάντες",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek nouns declining like 'κλέφτης'",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek terms prefixed with χαρτο-",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "topical",
     "langcode": "el",
     "name": "Divination",
     "orig": "el:Divination",
     "parents": [
      "Occult",
      "Forteana",
      "Religion",
      "Pseudoscience",
      "Culture",
      "Sciences",
      "Society",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "cartomancer (fortune teller who uses playing cards)"
   ],
   "id": "en-χαρτομάντης-el-noun-3yoaB1GI",
   "links": [
    [
     "cartomancer",
     "cartomancer"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(male) cartomancer (fortune teller who uses playing cards)"
   ],
   "related": [
    {
     "english": "cartomancy",
     "roman": "chartomanteía",
     "tags": [
      "feminine"
     ],
     "word": "χαρτομαντεία"
    },
    {
     "english": "female cartomancer",
     "roman": "chartoríchtra",
     "tags": [
      "feminine"
     ],
     "word": "χαρτορίχτρα"
    },
    {
     "english": "tarot",
     "roman": "taró",
     "tags": [
      "neuter"
     ],
     "word": "ταρό"
    }
   ],
   "tags": [
    "masculine"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/xaɾ.toˈman.dis/"
  }
 ],
 "word": "χαρτομάντης"
}
{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "χαρτο-",
    "3": "μάντης",
    "t1": "card; paper",
    "t2": "diviner, clairvoyant"
   },
   "expansion": "χαρτο- (charto-, “card; paper”) + μάντης (mántis, “diviner, clairvoyant”)",
   "name": "af"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "χαρτομάντις"
   },
   "expansion": "χαρτομάντις",
   "name": "lang"
  }
 ],
 "etymology_text": "χαρτο- (charto-, “card; paper”) + μάντης (mántis, “diviner, clairvoyant”). First attested 1886 in Katharevousa χαρτομάντις.",
 "forms": [
  {
   "form": "chartomántis",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντες",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντισσα",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-nM-ης-ες-2b",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντης",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομαντών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "χαρτομάντες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "feminine",
    "18": "χαρτομάντισσα",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "χαρτομάντες",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "m",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "χαρτομάντης • (chartomántis) m (plural χαρτομάντες, feminine χαρτομάντισσα)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "m",
    "2": "χαρτομάντες",
    "f": "χαρτομάντισσα"
   },
   "expansion": "χαρτομάντης • (chartomántis) m (plural χαρτομάντες, feminine χαρτομάντισσα)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "χαρ‧το‧μά‧ντης"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "χαρτομάντης",
    "2": "χαρτομάντες",
    "3": "χαρτομάντη",
    "4": "χαρτομαντών",
    "5": "χαρτομάντη",
    "6": "χαρτομάντες",
    "7": "χαρτομάντη",
    "8": "χαρτομάντες",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "related": [
  {
   "english": "cartomancy",
   "roman": "chartomanteía",
   "tags": [
    "feminine"
   ],
   "word": "χαρτομαντεία"
  },
  {
   "english": "female cartomancer",
   "roman": "chartoríchtra",
   "tags": [
    "feminine"
   ],
   "word": "χαρτορίχτρα"
  },
  {
   "english": "tarot",
   "roman": "taró",
   "tags": [
    "neuter"
   ],
   "word": "ταρό"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek lemmas",
    "Greek masculine nouns",
    "Greek nouns",
    "Greek nouns declining like 'κλέφτης'",
    "Greek terms prefixed with χαρτο-",
    "Greek terms with IPA pronunciation",
    "el:Divination"
   ],
   "glosses": [
    "cartomancer (fortune teller who uses playing cards)"
   ],
   "links": [
    [
     "cartomancer",
     "cartomancer"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(male) cartomancer (fortune teller who uses playing cards)"
   ],
   "tags": [
    "masculine"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/xaɾ.toˈman.dis/"
  }
 ],
 "word": "χαρτομάντης"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-06-21 from the enwiktionary dump dated 2024-06-06 using wiktextract (6c02f21 and 0136956). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.