"τούτος" meaning in Greek

See τούτος in All languages combined, or Wiktionary

Determiner

IPA: /ˈtutos/
Etymology: From Byzantine Greek τοῦτος (toûtos), from Ancient Greek οὗτος (hoûtos, “this”). Etymology templates: {{inh|el|gkm|τοῦτος}} Byzantine Greek τοῦτος (toûtos), {{uder|el|grc|οὗτος||this}} Ancient Greek οὗτος (hoûtos, “this”) Head templates: {{head|el|pronoun|feminine|τούτη|||neuter|τούτο|g=m|head=|sort=}} τούτος • (toútos) m (feminine τούτη, neuter τούτο), {{el-pron|desc=demonstrative determiner|f=τούτη|n=τούτο}} τούτος • (toútos) m (feminine τούτη, neuter τούτο) demonstrative determiner Inflection templates: {{el-decl-adj|dec=ος-η-ο|nopio=1|posnote=Pronouns, without vocative cases.|stem=τούτ}}, {{el-decl-adj-a|abstem=|compstem=|dec=ος-η-ο|docnote=|form=|lemma=|nopio=1|part=|posnote=Pronouns, without vocative cases.|stem=τούτ|stem2=}}, {{el-decl-adj-positive|dec=ος-η-ο|form=|header=Declension of τούτος|note=Pronouns, without vocative cases.|pionote=|stem=τούτ|stem2=}}, {{el-decl-adj-ος-η-ο|form=|stem=τούτ|stem2=}}, {{el-decl-adj-table|τούτος •|τούτη •|τούτο •|τούτοι •|τούτες •|τούτα •|τούτου •|τούτης •|τούτου •|τούτων •|τούτων •|τούτων •|τούτο •|τούτη •|τούτο •|τούτους •|τούτες •|τούτα •|τούτε •|τούτη •|τούτο •|τούτοι •|τούτες •|τούτα •}} Forms: toútos [romanization], τούτη [feminine], τούτο [neuter], no-table-tags [table-tags], τούτος [masculine, nominative, singular], τούτη [feminine, nominative, singular], τούτο [neuter, nominative, singular], τούτοι [masculine, nominative, plural], τούτες [feminine, nominative, plural], τούτα [neuter, nominative, plural], τούτου [genitive, masculine, singular], τούτης [feminine, genitive, singular], τούτου [genitive, neuter, singular], τούτων [genitive, masculine, plural], τούτων [feminine, genitive, plural], τούτων [genitive, neuter, plural], τούτο [accusative, masculine, singular], τούτη [accusative, feminine, singular], τούτο [accusative, neuter, singular], τούτους [accusative, masculine, plural], τούτες [accusative, feminine, plural], τούτα [accusative, neuter, plural], τούτε [masculine, singular, vocative], τούτη [feminine, singular, vocative], τούτο [neuter, singular, vocative], τούτοι [masculine, plural, vocative], τούτες [feminine, plural, vocative], τούτα [neuter, plural, vocative], Pronouns, without vocative cases.
 1. (formal) this, this one, that Tags: formal Synonyms: αυτός (aftós) (english: this) [colloquial], ετούτος (etoútos) Derived forms: άλλο πάλι και τούτο (állo páli kai toúto), άνευ τούτου (ánef toútou) (english: without it), επί τούτω (epí toúto) (english: ad hoc), επί τούτοις (epí toútois) (english: intentionally), και τούτο και το άλλο (kai toúto kai to állo) (english: this and that), καλό και τούτο (kaló kai toúto), προς τούτο (pros toúto), προς τούτοις (pros toútois) (english: moreover), τούτου δοθέντος (toútou dothéntos) (english: therefore, ergo), ως εκ τούτου (os ek toútou) (english: therefore, ergo)

Inflected forms

Alternative forms

Download JSON data for τούτος meaning in Greek (7.3kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "gkm",
    "3": "τοῦτος"
   },
   "expansion": "Byzantine Greek τοῦτος (toûtos)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "οὗτος",
    "4": "",
    "5": "this"
   },
   "expansion": "Ancient Greek οὗτος (hoûtos, “this”)",
   "name": "uder"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Byzantine Greek τοῦτος (toûtos), from Ancient Greek οὗτος (hoûtos, “this”).",
 "forms": [
  {
   "form": "toútos",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτη",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτο",
   "tags": [
    "neuter"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-adj",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτος",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτης",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτους",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτε",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "Pronouns",
   "source": "declension"
  },
  {
   "form": "without vocative cases.",
   "source": "declension"
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "pronoun",
    "3": "feminine",
    "4": "τούτη",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "neuter",
    "8": "τούτο",
    "g": "m",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "τούτος • (toútos) m (feminine τούτη, neuter τούτο)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "desc": "demonstrative determiner",
    "f": "τούτη",
    "n": "τούτο"
   },
   "expansion": "τούτος • (toútos) m (feminine τούτη, neuter τούτο) demonstrative determiner",
   "name": "el-pron"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "τού‧τος"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "dec": "ος-η-ο",
    "nopio": "1",
    "posnote": "Pronouns, without vocative cases.",
    "stem": "τούτ"
   },
   "name": "el-decl-adj"
  },
  {
   "args": {
    "abstem": "",
    "compstem": "",
    "dec": "ος-η-ο",
    "docnote": "",
    "form": "",
    "lemma": "",
    "nopio": "1",
    "part": "",
    "posnote": "Pronouns, without vocative cases.",
    "stem": "τούτ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-a"
  },
  {
   "args": {
    "dec": "ος-η-ο",
    "form": "",
    "header": "Declension of τούτος",
    "note": "Pronouns, without vocative cases.",
    "pionote": "",
    "stem": "τούτ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-positive"
  },
  {
   "args": {
    "form": "",
    "stem": "τούτ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-ος-η-ο"
  },
  {
   "args": {
    "1": "τούτος •",
    "10": "τούτων •",
    "11": "τούτων •",
    "12": "τούτων •",
    "13": "τούτο •",
    "14": "τούτη •",
    "15": "τούτο •",
    "16": "τούτους •",
    "17": "τούτες •",
    "18": "τούτα •",
    "19": "τούτε •",
    "2": "τούτη •",
    "20": "τούτη •",
    "21": "τούτο •",
    "22": "τούτοι •",
    "23": "τούτες •",
    "24": "τούτα •",
    "3": "τούτο •",
    "4": "τούτοι •",
    "5": "τούτες •",
    "6": "τούτα •",
    "7": "τούτου •",
    "8": "τούτης •",
    "9": "τούτου •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "det",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek adjectives in declension ος-η-ο",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek undefined derivations",
     "parents": [
      "Undefined derivations",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "derived": [
    {
     "roman": "állo páli kai toúto",
     "word": "άλλο πάλι και τούτο"
    },
    {
     "english": "without it",
     "roman": "ánef toútou",
     "word": "άνευ τούτου"
    },
    {
     "english": "ad hoc",
     "roman": "epí toúto",
     "word": "επί τούτω"
    },
    {
     "english": "intentionally",
     "roman": "epí toútois",
     "word": "επί τούτοις"
    },
    {
     "english": "this and that",
     "roman": "kai toúto kai to állo",
     "word": "και τούτο και το άλλο"
    },
    {
     "roman": "kaló kai toúto",
     "word": "καλό και τούτο"
    },
    {
     "roman": "pros toúto",
     "word": "προς τούτο"
    },
    {
     "english": "moreover",
     "roman": "pros toútois",
     "word": "προς τούτοις"
    },
    {
     "english": "therefore, ergo",
     "roman": "toútou dothéntos",
     "word": "τούτου δοθέντος"
    },
    {
     "english": "therefore, ergo",
     "roman": "os ek toútou",
     "word": "ως εκ τούτου"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "This one here is my brother.",
     "roman": "Toútos edó eínai o adelfós mou.",
     "text": "Τούτος εδώ είναι ο αδελφός μου.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "Beyond that, the idea didn't make sense.",
     "roman": "Péran toútou, i idéa den eíche nóima.",
     "text": "Πέραν τούτου, η ιδέα δεν είχε νόημα.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I ask you only this and nothing else.",
     "roman": "Toúto móno sou zitó kai típote állo.",
     "text": "Τούτο μόνο σου ζητώ και τίποτε άλλο.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "this, this one, that"
   ],
   "id": "en-τούτος-el-det-UWf2xFSL",
   "links": [
    [
     "this",
     "this"
    ],
    [
     "one",
     "one"
    ],
    [
     "that",
     "that"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(formal) this, this one, that"
   ],
   "synonyms": [
    {
     "english": "this",
     "roman": "aftós",
     "tags": [
      "colloquial"
     ],
     "word": "αυτός"
    },
    {
     "roman": "etoútos",
     "word": "ετούτος"
    }
   ],
   "tags": [
    "formal"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈtutos/"
  }
 ],
 "word": "τούτος"
}
{
 "derived": [
  {
   "roman": "állo páli kai toúto",
   "word": "άλλο πάλι και τούτο"
  },
  {
   "english": "without it",
   "roman": "ánef toútou",
   "word": "άνευ τούτου"
  },
  {
   "english": "ad hoc",
   "roman": "epí toúto",
   "word": "επί τούτω"
  },
  {
   "english": "intentionally",
   "roman": "epí toútois",
   "word": "επί τούτοις"
  },
  {
   "english": "this and that",
   "roman": "kai toúto kai to állo",
   "word": "και τούτο και το άλλο"
  },
  {
   "roman": "kaló kai toúto",
   "word": "καλό και τούτο"
  },
  {
   "roman": "pros toúto",
   "word": "προς τούτο"
  },
  {
   "english": "moreover",
   "roman": "pros toútois",
   "word": "προς τούτοις"
  },
  {
   "english": "therefore, ergo",
   "roman": "toútou dothéntos",
   "word": "τούτου δοθέντος"
  },
  {
   "english": "therefore, ergo",
   "roman": "os ek toútou",
   "word": "ως εκ τούτου"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "gkm",
    "3": "τοῦτος"
   },
   "expansion": "Byzantine Greek τοῦτος (toûtos)",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "οὗτος",
    "4": "",
    "5": "this"
   },
   "expansion": "Ancient Greek οὗτος (hoûtos, “this”)",
   "name": "uder"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Byzantine Greek τοῦτος (toûtos), from Ancient Greek οὗτος (hoûtos, “this”).",
 "forms": [
  {
   "form": "toútos",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτη",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτο",
   "tags": [
    "neuter"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-adj",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτος",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτης",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτου",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτους",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτε",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτη",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτο",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτοι",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "τούτα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "Pronouns",
   "source": "declension"
  },
  {
   "form": "without vocative cases.",
   "source": "declension"
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "pronoun",
    "3": "feminine",
    "4": "τούτη",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "neuter",
    "8": "τούτο",
    "g": "m",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "τούτος • (toútos) m (feminine τούτη, neuter τούτο)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "desc": "demonstrative determiner",
    "f": "τούτη",
    "n": "τούτο"
   },
   "expansion": "τούτος • (toútos) m (feminine τούτη, neuter τούτο) demonstrative determiner",
   "name": "el-pron"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "τού‧τος"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "dec": "ος-η-ο",
    "nopio": "1",
    "posnote": "Pronouns, without vocative cases.",
    "stem": "τούτ"
   },
   "name": "el-decl-adj"
  },
  {
   "args": {
    "abstem": "",
    "compstem": "",
    "dec": "ος-η-ο",
    "docnote": "",
    "form": "",
    "lemma": "",
    "nopio": "1",
    "part": "",
    "posnote": "Pronouns, without vocative cases.",
    "stem": "τούτ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-a"
  },
  {
   "args": {
    "dec": "ος-η-ο",
    "form": "",
    "header": "Declension of τούτος",
    "note": "Pronouns, without vocative cases.",
    "pionote": "",
    "stem": "τούτ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-positive"
  },
  {
   "args": {
    "form": "",
    "stem": "τούτ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-ος-η-ο"
  },
  {
   "args": {
    "1": "τούτος •",
    "10": "τούτων •",
    "11": "τούτων •",
    "12": "τούτων •",
    "13": "τούτο •",
    "14": "τούτη •",
    "15": "τούτο •",
    "16": "τούτους •",
    "17": "τούτες •",
    "18": "τούτα •",
    "19": "τούτε •",
    "2": "τούτη •",
    "20": "τούτη •",
    "21": "τούτο •",
    "22": "τούτοι •",
    "23": "τούτες •",
    "24": "τούτα •",
    "3": "τούτο •",
    "4": "τούτοι •",
    "5": "τούτες •",
    "6": "τούτα •",
    "7": "τούτου •",
    "8": "τούτης •",
    "9": "τούτου •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "det",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek adjectives in declension ος-η-ο",
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek formal terms",
    "Greek lemmas",
    "Greek pronouns",
    "Greek terms derived from Ancient Greek",
    "Greek terms derived from Byzantine Greek",
    "Greek terms inherited from Byzantine Greek",
    "Greek terms with IPA pronunciation",
    "Greek terms with usage examples",
    "Greek undefined derivations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "This one here is my brother.",
     "roman": "Toútos edó eínai o adelfós mou.",
     "text": "Τούτος εδώ είναι ο αδελφός μου.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "Beyond that, the idea didn't make sense.",
     "roman": "Péran toútou, i idéa den eíche nóima.",
     "text": "Πέραν τούτου, η ιδέα δεν είχε νόημα.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I ask you only this and nothing else.",
     "roman": "Toúto móno sou zitó kai típote állo.",
     "text": "Τούτο μόνο σου ζητώ και τίποτε άλλο.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "this, this one, that"
   ],
   "links": [
    [
     "this",
     "this"
    ],
    [
     "one",
     "one"
    ],
    [
     "that",
     "that"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(formal) this, this one, that"
   ],
   "tags": [
    "formal"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈtutos/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "english": "this",
   "roman": "aftós",
   "tags": [
    "colloquial"
   ],
   "word": "αυτός"
  },
  {
   "roman": "etoútos",
   "word": "ετούτος"
  }
 ],
 "word": "τούτος"
}
{
 "called_from": "inflection/2466",
 "msg": "accepted heuristic header: table cell identified as header and given candidate status, AND the cleaned text is in LANGUAGES_WITH_CELLS_AS_HEADERS[Greek]; cleaned text: notes",
 "path": [
  "τούτος"
 ],
 "section": "Greek",
 "subsection": "determiner",
 "title": "τούτος",
 "trace": ""
}

{
 "called_from": "inflection/1826",
 "msg": "inflection table: empty tags for Pronouns",
 "path": [
  "τούτος"
 ],
 "section": "Greek",
 "subsection": "determiner",
 "title": "τούτος",
 "trace": ""
}

{
 "called_from": "inflection/1826",
 "msg": "inflection table: empty tags for without vocative cases.",
 "path": [
  "τούτος"
 ],
 "section": "Greek",
 "subsection": "determiner",
 "title": "τούτος",
 "trace": ""
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-05-27 from the enwiktionary dump dated 2024-05-02 using wiktextract (bb24e0f and c7ea76d). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.