"στλεγγίδα" meaning in Greek

See στλεγγίδα in All languages combined, or Wiktionary

Noun

Etymology: From Ancient Greek στλεγγίς (stlengís, “strigil”), from Proto-Indo-European *streng-. Etymology templates: {{uder|el|grc|στλεγγίς||strigil}} Ancient Greek στλεγγίς (stlengís, “strigil”), {{der|el|ine-pro|*streng-}} Proto-Indo-European *streng- Head templates: {{head|el|nouns|||plural|στλεγγίδες|||||||||||||||||||||||cat2=|cat3=|cat4=|g=f|g2=|g3=|head=|sort=|tr2=|ts=}} στλεγγίδα • (stlengída) f (plural στλεγγίδες), {{el-noun|f|στλεγγίδες}} στλεγγίδα • (stlengída) f (plural στλεγγίδες) Inflection templates: {{el-decl-noun|στλεγγίδα|στλεγγίδες|στλεγγίδας|στλεγγίδων|στλεγγίδα|στλεγγίδες|στλεγγίδα|στλεγγίδες|note=}} Forms: stlengída [romanization], στλεγγίδες [plural], no-table-tags [table-tags], στλεγγίδα [nominative, singular], στλεγγίδες [nominative, plural], στλεγγίδας [genitive, singular], στλεγγίδων [genitive, plural], στλεγγίδα [accusative, singular], στλεγγίδες [accusative, plural], στλεγγίδα [singular, vocative], στλεγγίδες [plural, vocative]
 1. strigil

Download JSONL data for στλεγγίδα meaning in Greek (3.0kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "στλεγγίς",
    "4": "",
    "5": "strigil"
   },
   "expansion": "Ancient Greek στλεγγίς (stlengís, “strigil”)",
   "name": "uder"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "ine-pro",
    "3": "*streng-"
   },
   "expansion": "Proto-Indo-European *streng-",
   "name": "der"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Ancient Greek στλεγγίς (stlengís, “strigil”), from Proto-Indo-European *streng-.",
 "forms": [
  {
   "form": "stlengída",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδες",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-nF-α-ες-2a",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδας",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "",
    "18": "",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "στλεγγίδες",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "f",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "στλεγγίδα • (stlengída) f (plural στλεγγίδες)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "f",
    "2": "στλεγγίδες"
   },
   "expansion": "στλεγγίδα • (stlengída) f (plural στλεγγίδες)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "στλεγγίδα",
    "2": "στλεγγίδες",
    "3": "στλεγγίδας",
    "4": "στλεγγίδων",
    "5": "στλεγγίδα",
    "6": "στλεγγίδες",
    "7": "στλεγγίδα",
    "8": "στλεγγίδες",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek nouns declining like 'ασπίδα'",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek undefined derivations",
     "parents": [
      "Undefined derivations",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "strigil"
   ],
   "id": "en-στλεγγίδα-el-noun-M3agCv0O",
   "links": [
    [
     "strigil",
     "strigil"
    ]
   ]
  }
 ],
 "word": "στλεγγίδα"
}
{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "στλεγγίς",
    "4": "",
    "5": "strigil"
   },
   "expansion": "Ancient Greek στλεγγίς (stlengís, “strigil”)",
   "name": "uder"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "ine-pro",
    "3": "*streng-"
   },
   "expansion": "Proto-Indo-European *streng-",
   "name": "der"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Ancient Greek στλεγγίς (stlengís, “strigil”), from Proto-Indo-European *streng-.",
 "forms": [
  {
   "form": "stlengída",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδες",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-nF-α-ες-2a",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδας",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "στλεγγίδες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "",
    "18": "",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "στλεγγίδες",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "f",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "στλεγγίδα • (stlengída) f (plural στλεγγίδες)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "f",
    "2": "στλεγγίδες"
   },
   "expansion": "στλεγγίδα • (stlengída) f (plural στλεγγίδες)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "στλεγγίδα",
    "2": "στλεγγίδες",
    "3": "στλεγγίδας",
    "4": "στλεγγίδων",
    "5": "στλεγγίδα",
    "6": "στλεγγίδες",
    "7": "στλεγγίδα",
    "8": "στλεγγίδες",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek feminine nouns",
    "Greek lemmas",
    "Greek nouns",
    "Greek nouns declining like 'ασπίδα'",
    "Greek terms derived from Ancient Greek",
    "Greek terms derived from Proto-Indo-European",
    "Greek undefined derivations"
   ],
   "glosses": [
    "strigil"
   ],
   "links": [
    [
     "strigil",
     "strigil"
    ]
   ]
  }
 ],
 "word": "στλεγγίδα"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-22 from the enwiktionary dump dated 2024-07-20 using wiktextract (0af6c06 and 6aeea9b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.