"κτητική αντωνυμία" meaning in Greek

See κτητική αντωνυμία in All languages combined, or Wiktionary

Noun

Forms: ktitikí antonymía [romanization], κτητικές αντωνυμίες [plural]
Head templates: {{head|el|nouns|||plural|κτητικές αντωνυμίες|||||||||||||||||||||||cat2=|cat3=|cat4=|g=f|g2=|g3=|head=κτητική αντωνυμία|sort=|tr2=|ts=}} κτητική αντωνυμία • (ktitikí antonymía) f (plural κτητικές αντωνυμίες), {{el-noun|f|κτητικές αντωνυμίες|head=κτητική αντωνυμία}} κτητική αντωνυμία • (ktitikí antonymía) f (plural κτητικές αντωνυμίες)
 1. (grammar) possessive pronoun Tags: possessive, pronoun, without-noun
  Sense id: en-κτητική_αντωνυμία-el-noun-YWHiGGWt Categories (other): Greek entries with incorrect language header, Parts of speech Topics: grammar, human-sciences, linguistics, sciences

Inflected forms

Download JSON data for κτητική αντωνυμία meaning in Greek (1.8kB)

{
 "forms": [
  {
   "form": "ktitikí antonymía",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "κτητικές αντωνυμίες",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "",
    "18": "",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "κτητικές αντωνυμίες",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "f",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "κτητική αντωνυμία",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "κτητική αντωνυμία • (ktitikí antonymía) f (plural κτητικές αντωνυμίες)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "f",
    "2": "κτητικές αντωνυμίες",
    "head": "κτητική αντωνυμία"
   },
   "expansion": "κτητική αντωνυμία • (ktitikí antonymía) f (plural κτητικές αντωνυμίες)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "langcode": "el",
     "name": "Parts of speech",
     "orig": "el:Parts of speech",
     "parents": [],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "possessive pronoun"
   ],
   "id": "en-κτητική_αντωνυμία-el-noun-YWHiGGWt",
   "links": [
    [
     "grammar",
     "grammar"
    ],
    [
     "possessive pronoun",
     "possessive pronoun"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(grammar) possessive pronoun"
   ],
   "tags": [
    "possessive",
    "pronoun",
    "without-noun"
   ],
   "topics": [
    "grammar",
    "human-sciences",
    "linguistics",
    "sciences"
   ]
  }
 ],
 "word": "κτητική αντωνυμία"
}
{
 "forms": [
  {
   "form": "ktitikí antonymía",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "κτητικές αντωνυμίες",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "",
    "18": "",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "κτητικές αντωνυμίες",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "f",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "κτητική αντωνυμία",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "κτητική αντωνυμία • (ktitikí antonymía) f (plural κτητικές αντωνυμίες)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "f",
    "2": "κτητικές αντωνυμίες",
    "head": "κτητική αντωνυμία"
   },
   "expansion": "κτητική αντωνυμία • (ktitikí antonymía) f (plural κτητικές αντωνυμίες)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek feminine nouns",
    "Greek lemmas",
    "Greek multiword terms",
    "Greek nouns",
    "el:Parts of speech"
   ],
   "glosses": [
    "possessive pronoun"
   ],
   "links": [
    [
     "grammar",
     "grammar"
    ],
    [
     "possessive pronoun",
     "possessive pronoun"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(grammar) possessive pronoun"
   ],
   "tags": [
    "possessive",
    "pronoun",
    "without-noun"
   ],
   "topics": [
    "grammar",
    "human-sciences",
    "linguistics",
    "sciences"
   ]
  }
 ],
 "word": "κτητική αντωνυμία"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-06-21 from the enwiktionary dump dated 2024-06-06 using wiktextract (6c02f21 and 0136956). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.