"ερωτηματική αντωνυμία" meaning in Greek

See ερωτηματική αντωνυμία in All languages combined, or Wiktionary

Noun

Forms: erotimatikí antonymía [romanization], ερωτηματικές αντωνυμίες [plural]
Head templates: {{head|el|nouns|||plural|ερωτηματικές αντωνυμίες|||||||||||||||||||||||cat2=|cat3=|cat4=|g=f|g2=|g3=|head=ερωτηματική αντωνυμία|sort=|tr2=|ts=}} ερωτηματική αντωνυμία • (erotimatikí antonymía) f (plural ερωτηματικές αντωνυμίες), {{el-noun|f|ερωτηματικές αντωνυμίες|head=ερωτηματική αντωνυμία}} ερωτηματική αντωνυμία • (erotimatikí antonymía) f (plural ερωτηματικές αντωνυμίες)
 1. (grammar) interrogative pronoun Tags: interrogative, pronoun Categories (topical): Grammar
  Sense id: en-ερωτηματική_αντωνυμία-el-noun-jn8Ygbq~ Categories (other): Greek entries with incorrect language header Topics: grammar, human-sciences, linguistics, sciences

Inflected forms

Download JSON data for ερωτηματική αντωνυμία meaning in Greek (2.0kB)

{
 "forms": [
  {
   "form": "erotimatikí antonymía",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "ερωτηματικές αντωνυμίες",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "",
    "18": "",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "ερωτηματικές αντωνυμίες",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "f",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "ερωτηματική αντωνυμία",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "ερωτηματική αντωνυμία • (erotimatikí antonymía) f (plural ερωτηματικές αντωνυμίες)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "f",
    "2": "ερωτηματικές αντωνυμίες",
    "head": "ερωτηματική αντωνυμία"
   },
   "expansion": "ερωτηματική αντωνυμία • (erotimatikí antonymía) f (plural ερωτηματικές αντωνυμίες)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "topical",
     "langcode": "el",
     "name": "Grammar",
     "orig": "el:Grammar",
     "parents": [
      "Linguistics",
      "Language",
      "Social sciences",
      "Communication",
      "Sciences",
      "Society",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "interrogative pronoun"
   ],
   "id": "en-ερωτηματική_αντωνυμία-el-noun-jn8Ygbq~",
   "links": [
    [
     "grammar",
     "grammar"
    ],
    [
     "interrogative pronoun",
     "interrogative pronoun"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(grammar) interrogative pronoun"
   ],
   "tags": [
    "interrogative",
    "pronoun"
   ],
   "topics": [
    "grammar",
    "human-sciences",
    "linguistics",
    "sciences"
   ]
  }
 ],
 "word": "ερωτηματική αντωνυμία"
}
{
 "forms": [
  {
   "form": "erotimatikí antonymía",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "ερωτηματικές αντωνυμίες",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "",
    "18": "",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "ερωτηματικές αντωνυμίες",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "f",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "ερωτηματική αντωνυμία",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "ερωτηματική αντωνυμία • (erotimatikí antonymía) f (plural ερωτηματικές αντωνυμίες)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "f",
    "2": "ερωτηματικές αντωνυμίες",
    "head": "ερωτηματική αντωνυμία"
   },
   "expansion": "ερωτηματική αντωνυμία • (erotimatikí antonymía) f (plural ερωτηματικές αντωνυμίες)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek feminine nouns",
    "Greek lemmas",
    "Greek multiword terms",
    "Greek nouns",
    "Greek terms with redundant head parameter",
    "el:Grammar"
   ],
   "glosses": [
    "interrogative pronoun"
   ],
   "links": [
    [
     "grammar",
     "grammar"
    ],
    [
     "interrogative pronoun",
     "interrogative pronoun"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(grammar) interrogative pronoun"
   ],
   "tags": [
    "interrogative",
    "pronoun"
   ],
   "topics": [
    "grammar",
    "human-sciences",
    "linguistics",
    "sciences"
   ]
  }
 ],
 "word": "ερωτηματική αντωνυμία"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-06-21 from the enwiktionary dump dated 2024-06-06 using wiktextract (6c02f21 and 0136956). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.