"ακουαρελίστα" meaning in Greek

See ακουαρελίστα in All languages combined, or Wiktionary

Noun

Head templates: {{head|el|nouns|||plural|ακουαρελίστες|||||masculine|ακουαρελίστας|||||||||||||||||cat2=|cat3=|cat4=|g=f|g2=|g3=|head=|sort=|tr2=|ts=}} ακουαρελίστα • (akouarelísta) f (plural ακουαρελίστες, masculine ακουαρελίστας), {{el-noun|f|ακουαρελίστες|m=ακουαρελίστας}} ακουαρελίστα • (akouarelísta) f (plural ακουαρελίστες, masculine ακουαρελίστας) Inflection templates: {{el-decl-noun|ακουαρελίστα|ακουαρελίστες|ακουαρελίστας|ακουαρελίστων|ακουαρελίστα|ακουαρελίστες|ακουαρελίστα|ακουαρελίστες|note=}} Forms: akouarelísta [romanization], ακουαρελίστες [plural], ακουαρελίστας [masculine], no-table-tags [table-tags], ακουαρελίστα [nominative, singular], ακουαρελίστες [nominative, plural], ακουαρελίστας [genitive, singular], ακουαρελίστων [genitive, plural], ακουαρελίστα [accusative, singular], ακουαρελίστες [accusative, plural], ακουαρελίστα [singular, vocative], ακουαρελίστες [plural, vocative]
 1. (art) watercolourist (UK), watercolorist (US) Categories (topical): Art, Occupations
  Sense id: en-ακουαρελίστα-el-noun-19lOboUt Disambiguation of Occupations: 59 41 Categories (other): Greek entries with incorrect language header Disambiguation of Greek entries with incorrect language header: 62 38 Topics: art, arts
 2. (masculine) Genitive, accusative and vocative singular form of ακουαρελίστας (akouarelístas). Tags: masculine
  Sense id: en-ακουαρελίστα-el-noun-vdO~ZyFZ Categories (other): Greek nouns declining like 'ασπίδα' Disambiguation of Greek nouns declining like 'ασπίδα': 41 59
The following are not (yet) sense-disambiguated
Coordinate_terms: υδατογραφία (ydatografía) (english: watercolour: method and end product) [feminine], νερομπογιά (nerompogiá) (english: watercolour: pigment) [feminine]

Inflected forms

Download JSON data for ακουαρελίστα meaning in Greek (4.2kB)

{
 "coordinate_terms": [
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "watercolour: method and end product",
   "roman": "ydatografía",
   "tags": [
    "feminine"
   ],
   "word": "υδατογραφία"
  },
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "watercolour: pigment",
   "roman": "nerompogiá",
   "tags": [
    "feminine"
   ],
   "word": "νερομπογιά"
  }
 ],
 "forms": [
  {
   "form": "akouarelísta",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστες",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστας",
   "tags": [
    "masculine"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-nF-α-ες-2a",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστας",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "masculine",
    "12": "ακουαρελίστας",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "",
    "18": "",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "ακουαρελίστες",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "f",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "ακουαρελίστα • (akouarelísta) f (plural ακουαρελίστες, masculine ακουαρελίστας)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "f",
    "2": "ακουαρελίστες",
    "m": "ακουαρελίστας"
   },
   "expansion": "ακουαρελίστα • (akouarelísta) f (plural ακουαρελίστες, masculine ακουαρελίστας)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ακουαρελίστα",
    "2": "ακουαρελίστες",
    "3": "ακουαρελίστας",
    "4": "ακουαρελίστων",
    "5": "ακουαρελίστα",
    "6": "ακουαρελίστες",
    "7": "ακουαρελίστα",
    "8": "ακουαρελίστες",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "topical",
     "langcode": "el",
     "name": "Art",
     "orig": "el:Art",
     "parents": [
      "Culture",
      "Society",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "_dis": "62 38",
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "59 41",
     "kind": "topical",
     "langcode": "el",
     "name": "Occupations",
     "orig": "el:Occupations",
     "parents": [
      "People",
      "Work",
      "Human",
      "Human activity",
      "All topics",
      "Human behaviour",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "watercolourist (UK), watercolorist (US)"
   ],
   "id": "en-ακουαρελίστα-el-noun-19lOboUt",
   "links": [
    [
     "art",
     "art#Noun"
    ],
    [
     "watercolourist",
     "watercolourist"
    ],
    [
     "watercolorist",
     "watercolorist"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(art) watercolourist (UK), watercolorist (US)"
   ],
   "topics": [
    "art",
    "arts"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "41 59",
     "kind": "other",
     "name": "Greek nouns declining like 'ασπίδα'",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Genitive, accusative and vocative singular form of ακουαρελίστας (akouarelístas)."
   ],
   "id": "en-ακουαρελίστα-el-noun-vdO~ZyFZ",
   "links": [
    [
     "Genitive",
     "genitive"
    ],
    [
     "accusative",
     "accusative"
    ],
    [
     "vocative",
     "vocative"
    ],
    [
     "singular",
     "singular"
    ],
    [
     "ακουαρελίστας",
     "ακουαρελίστας#Greek"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(masculine) Genitive, accusative and vocative singular form of ακουαρελίστας (akouarelístas)."
   ],
   "tags": [
    "masculine"
   ]
  }
 ],
 "word": "ακουαρελίστα"
}
{
 "categories": [
  "Greek entries with incorrect language header",
  "Greek feminine nouns",
  "Greek lemmas",
  "Greek nouns",
  "Greek nouns declining like 'ασπίδα'",
  "el:Occupations"
 ],
 "coordinate_terms": [
  {
   "english": "watercolour: method and end product",
   "roman": "ydatografía",
   "tags": [
    "feminine"
   ],
   "word": "υδατογραφία"
  },
  {
   "english": "watercolour: pigment",
   "roman": "nerompogiá",
   "tags": [
    "feminine"
   ],
   "word": "νερομπογιά"
  }
 ],
 "forms": [
  {
   "form": "akouarelísta",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστες",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστας",
   "tags": [
    "masculine"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-nF-α-ες-2a",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστας",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστων",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστα",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "ακουαρελίστες",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "masculine",
    "12": "ακουαρελίστας",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "",
    "18": "",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "plural",
    "6": "ακουαρελίστες",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "f",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "ακουαρελίστα • (akouarelísta) f (plural ακουαρελίστες, masculine ακουαρελίστας)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "f",
    "2": "ακουαρελίστες",
    "m": "ακουαρελίστας"
   },
   "expansion": "ακουαρελίστα • (akouarelísta) f (plural ακουαρελίστες, masculine ακουαρελίστας)",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ακουαρελίστα",
    "2": "ακουαρελίστες",
    "3": "ακουαρελίστας",
    "4": "ακουαρελίστων",
    "5": "ακουαρελίστα",
    "6": "ακουαρελίστες",
    "7": "ακουαρελίστα",
    "8": "ακουαρελίστες",
    "note": ""
   },
   "name": "el-decl-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "el:Art"
   ],
   "glosses": [
    "watercolourist (UK), watercolorist (US)"
   ],
   "links": [
    [
     "art",
     "art#Noun"
    ],
    [
     "watercolourist",
     "watercolourist"
    ],
    [
     "watercolorist",
     "watercolorist"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(art) watercolourist (UK), watercolorist (US)"
   ],
   "topics": [
    "art",
    "arts"
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "Genitive, accusative and vocative singular form of ακουαρελίστας (akouarelístas)."
   ],
   "links": [
    [
     "Genitive",
     "genitive"
    ],
    [
     "accusative",
     "accusative"
    ],
    [
     "vocative",
     "vocative"
    ],
    [
     "singular",
     "singular"
    ],
    [
     "ακουαρελίστας",
     "ακουαρελίστας#Greek"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(masculine) Genitive, accusative and vocative singular form of ακουαρελίστας (akouarelístas)."
   ],
   "tags": [
    "masculine"
   ]
  }
 ],
 "word": "ακουαρελίστα"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-06-21 from the enwiktionary dump dated 2024-06-06 using wiktextract (6c02f21 and 0136956). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.