"როდის" meaning in Georgian

See როდის in All languages combined, or Wiktionary

Adverb

IPA: /rodis/, [ɾodis] Forms: rodis [romanization]
Head templates: {{head|ka|adverb|head=}} როდის • (rodis), {{ka-adv}} როდის • (rodis)
 1. when
  Sense id: en-როდის-ka-adv-FeqnUkCu Categories (other): Georgian entries with incorrect language header, Georgian entries with language name categories using raw markup Related terms: როდესაც (rodesac), სად (english: sad), საიდან (saidan), საითკენ (saitḳen), სადამდე (sadamde), როდემდე (rodemde), რამდენ ხანს (ramden xans), რა დროიდან (ra droidan), რა დრომდე (ra dromde), როგორ (rogor), რამდენად (ramdenad), რამდენჯერ (ramdenǯer), მერამდენეჯერ (meramdeneǯer), რატომ (raṭom), რად (rad), რის გამო (ris gamo), რა მიზეზით (ra mizezit), რისთვის (ristvis), რა მიზნით (ra miznit)

Download JSON data for როდის meaning in Georgian (1.9kB)

{
 "forms": [
  {
   "form": "rodis",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ka",
    "2": "adverb",
    "head": ""
   },
   "expansion": "როდის • (rodis)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "როდის • (rodis)",
   "name": "ka-adv"
  }
 ],
 "lang": "Georgian",
 "lang_code": "ka",
 "pos": "adv",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Georgian entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Georgian entries with language name categories using raw markup",
     "parents": [
      "Entries with language name categories using raw markup",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "when"
   ],
   "id": "en-როდის-ka-adv-FeqnUkCu",
   "links": [
    [
     "when",
     "when"
    ]
   ],
   "related": [
    {
     "roman": "rodesac",
     "word": "როდესაც"
    },
    {
     "english": "sad",
     "word": "სად"
    },
    {
     "roman": "saidan",
     "word": "საიდან"
    },
    {
     "roman": "saitḳen",
     "word": "საითკენ"
    },
    {
     "roman": "sadamde",
     "word": "სადამდე"
    },
    {
     "roman": "rodemde",
     "word": "როდემდე"
    },
    {
     "roman": "ramden xans",
     "word": "რამდენ ხანს"
    },
    {
     "roman": "ra droidan",
     "word": "რა დროიდან"
    },
    {
     "roman": "ra dromde",
     "word": "რა დრომდე"
    },
    {
     "roman": "rogor",
     "word": "როგორ"
    },
    {
     "roman": "ramdenad",
     "word": "რამდენად"
    },
    {
     "roman": "ramdenǯer",
     "word": "რამდენჯერ"
    },
    {
     "roman": "meramdeneǯer",
     "word": "მერამდენეჯერ"
    },
    {
     "roman": "raṭom",
     "word": "რატომ"
    },
    {
     "roman": "rad",
     "word": "რად"
    },
    {
     "roman": "ris gamo",
     "word": "რის გამო"
    },
    {
     "roman": "ra mizezit",
     "word": "რა მიზეზით"
    },
    {
     "roman": "ristvis",
     "word": "რისთვის"
    },
    {
     "roman": "ra miznit",
     "word": "რა მიზნით"
    }
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/rodis/"
  },
  {
   "ipa": "[ɾodis]"
  }
 ],
 "word": "როდის"
}
{
 "forms": [
  {
   "form": "rodis",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ka",
    "2": "adverb",
    "head": ""
   },
   "expansion": "როდის • (rodis)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "როდის • (rodis)",
   "name": "ka-adv"
  }
 ],
 "lang": "Georgian",
 "lang_code": "ka",
 "pos": "adv",
 "related": [
  {
   "roman": "rodesac",
   "word": "როდესაც"
  },
  {
   "english": "sad",
   "word": "სად"
  },
  {
   "roman": "saidan",
   "word": "საიდან"
  },
  {
   "roman": "saitḳen",
   "word": "საითკენ"
  },
  {
   "roman": "sadamde",
   "word": "სადამდე"
  },
  {
   "roman": "rodemde",
   "word": "როდემდე"
  },
  {
   "roman": "ramden xans",
   "word": "რამდენ ხანს"
  },
  {
   "roman": "ra droidan",
   "word": "რა დროიდან"
  },
  {
   "roman": "ra dromde",
   "word": "რა დრომდე"
  },
  {
   "roman": "rogor",
   "word": "როგორ"
  },
  {
   "roman": "ramdenad",
   "word": "რამდენად"
  },
  {
   "roman": "ramdenǯer",
   "word": "რამდენჯერ"
  },
  {
   "roman": "meramdeneǯer",
   "word": "მერამდენეჯერ"
  },
  {
   "roman": "raṭom",
   "word": "რატომ"
  },
  {
   "roman": "rad",
   "word": "რად"
  },
  {
   "roman": "ris gamo",
   "word": "რის გამო"
  },
  {
   "roman": "ra mizezit",
   "word": "რა მიზეზით"
  },
  {
   "roman": "ristvis",
   "word": "რისთვის"
  },
  {
   "roman": "ra miznit",
   "word": "რა მიზნით"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Georgian 2-syllable words",
    "Georgian adverbs",
    "Georgian entries with incorrect language header",
    "Georgian entries with language name categories using raw markup",
    "Georgian lemmas",
    "Georgian terms with IPA pronunciation"
   ],
   "glosses": [
    "when"
   ],
   "links": [
    [
     "when",
     "when"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/rodis/"
  },
  {
   "ipa": "[ɾodis]"
  }
 ],
 "word": "როდის"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Georgian dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-06-04 from the enwiktionary dump dated 2024-05-02 using wiktextract (e9e0a99 and db5a844). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.