"როგორ" meaning in Georgian

See როგორ in All languages combined, or Wiktionary

Adverb

IPA: /roɡor/, [ɾoɡoɾ] Forms: rogor [romanization]
Head templates: {{head|ka|adverb|head=}} როგორ • (rogor), {{ka-adv}} როგორ • (rogor)
 1. how
  Sense id: en-როგორ-ka-adv-gESq4fho Categories (other): Georgian entries with incorrect language header, Georgian entries with language name categories using raw markup, Georgian terms with redundant script codes Related terms: როგორი (rogori), სად (english: sad), საიდან (saidan), საითკენ (saitḳen), სადამდე (sadamde), როდის (rodis), როდემდე (rodemde), რამდენ ხანს (ramden xans), რა დროიდან (ra droidan), რა დრომდე (ra dromde), რამდენად (ramdenad), რამდენჯერ (ramdenǯer), მერამდენეჯერ (meramdeneǯer), რატომ (raṭom), რად (rad), რის გამო (ris gamo), რა მიზეზით (ra mizezit), რისთვის (ristvis), რა მიზნით (ra miznit)

Download JSON data for როგორ meaning in Georgian (2.1kB)

{
 "forms": [
  {
   "form": "rogor",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ka",
    "2": "adverb",
    "head": ""
   },
   "expansion": "როგორ • (rogor)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "როგორ • (rogor)",
   "name": "ka-adv"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "რო‧გორ"
 ],
 "lang": "Georgian",
 "lang_code": "ka",
 "pos": "adv",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Georgian entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Georgian entries with language name categories using raw markup",
     "parents": [
      "Entries with language name categories using raw markup",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Georgian terms with redundant script codes",
     "parents": [
      "Terms with redundant script codes",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "how"
   ],
   "id": "en-როგორ-ka-adv-gESq4fho",
   "links": [
    [
     "how",
     "how"
    ]
   ],
   "related": [
    {
     "roman": "rogori",
     "word": "როგორი"
    },
    {
     "english": "sad",
     "word": "სად"
    },
    {
     "roman": "saidan",
     "word": "საიდან"
    },
    {
     "roman": "saitḳen",
     "word": "საითკენ"
    },
    {
     "roman": "sadamde",
     "word": "სადამდე"
    },
    {
     "roman": "rodis",
     "word": "როდის"
    },
    {
     "roman": "rodemde",
     "word": "როდემდე"
    },
    {
     "roman": "ramden xans",
     "word": "რამდენ ხანს"
    },
    {
     "roman": "ra droidan",
     "word": "რა დროიდან"
    },
    {
     "roman": "ra dromde",
     "word": "რა დრომდე"
    },
    {
     "roman": "ramdenad",
     "word": "რამდენად"
    },
    {
     "roman": "ramdenǯer",
     "word": "რამდენჯერ"
    },
    {
     "roman": "meramdeneǯer",
     "word": "მერამდენეჯერ"
    },
    {
     "roman": "raṭom",
     "word": "რატომ"
    },
    {
     "roman": "rad",
     "word": "რად"
    },
    {
     "roman": "ris gamo",
     "word": "რის გამო"
    },
    {
     "roman": "ra mizezit",
     "word": "რა მიზეზით"
    },
    {
     "roman": "ristvis",
     "word": "რისთვის"
    },
    {
     "roman": "ra miznit",
     "word": "რა მიზნით"
    }
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/roɡor/"
  },
  {
   "ipa": "[ɾoɡoɾ]"
  }
 ],
 "word": "როგორ"
}
{
 "forms": [
  {
   "form": "rogor",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ka",
    "2": "adverb",
    "head": ""
   },
   "expansion": "როგორ • (rogor)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "როგორ • (rogor)",
   "name": "ka-adv"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "რო‧გორ"
 ],
 "lang": "Georgian",
 "lang_code": "ka",
 "pos": "adv",
 "related": [
  {
   "roman": "rogori",
   "word": "როგორი"
  },
  {
   "english": "sad",
   "word": "სად"
  },
  {
   "roman": "saidan",
   "word": "საიდან"
  },
  {
   "roman": "saitḳen",
   "word": "საითკენ"
  },
  {
   "roman": "sadamde",
   "word": "სადამდე"
  },
  {
   "roman": "rodis",
   "word": "როდის"
  },
  {
   "roman": "rodemde",
   "word": "როდემდე"
  },
  {
   "roman": "ramden xans",
   "word": "რამდენ ხანს"
  },
  {
   "roman": "ra droidan",
   "word": "რა დროიდან"
  },
  {
   "roman": "ra dromde",
   "word": "რა დრომდე"
  },
  {
   "roman": "ramdenad",
   "word": "რამდენად"
  },
  {
   "roman": "ramdenǯer",
   "word": "რამდენჯერ"
  },
  {
   "roman": "meramdeneǯer",
   "word": "მერამდენეჯერ"
  },
  {
   "roman": "raṭom",
   "word": "რატომ"
  },
  {
   "roman": "rad",
   "word": "რად"
  },
  {
   "roman": "ris gamo",
   "word": "რის გამო"
  },
  {
   "roman": "ra mizezit",
   "word": "რა მიზეზით"
  },
  {
   "roman": "ristvis",
   "word": "რისთვის"
  },
  {
   "roman": "ra miznit",
   "word": "რა მიზნით"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Georgian 2-syllable words",
    "Georgian adverbs",
    "Georgian entries with incorrect language header",
    "Georgian entries with language name categories using raw markup",
    "Georgian lemmas",
    "Georgian palindromes",
    "Georgian terms with IPA pronunciation",
    "Georgian terms with redundant script codes"
   ],
   "glosses": [
    "how"
   ],
   "links": [
    [
     "how",
     "how"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/roɡor/"
  },
  {
   "ipa": "[ɾoɡoɾ]"
  }
 ],
 "word": "როგორ"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Georgian dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-06-04 from the enwiktionary dump dated 2024-05-02 using wiktextract (e9e0a99 and db5a844). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.