"tot" meaning in Catalan

See tot in All languages combined, or Wiktionary

Adjective

IPA: /ˈtot/ [Balearic, Central, Valencian] Audio: LL-Q7026 (cat)-Unjoanqualsevol-tot.wav
Rhymes: -ot Etymology: From Vulgar Latin tōttus, alteration of Classical Latin tōtus. Etymology templates: {{inh|ca|VL.|tōttus}} Vulgar Latin tōttus, {{der|ca|la|tōtus}} Latin tōtus Head templates: {{ca-adj}} tot (feminine tota, masculine plural tots, feminine plural totes) Forms: tota [feminine], tots [masculine, plural], totes [feminine, plural]
 1. all
  Sense id: tot-ca-adj-XvXvA2S2

Pronoun

IPA: /ˈtot/ [Balearic, Central, Valencian] Audio: LL-Q7026 (cat)-Unjoanqualsevol-tot.wav
Rhymes: -ot Etymology: From Vulgar Latin tōttus, alteration of Classical Latin tōtus. Etymology templates: {{inh|ca|VL.|tōttus}} Vulgar Latin tōttus, {{der|ca|la|tōtus}} Latin tōtus Head templates: {{head|ca|pronoun}} tot
 1. everything
  Sense id: tot-ca-pron-oKRO2M.D Categories (other): Catalan pronouns Disambiguation of Catalan pronouns: 38 62 Derived forms: amb tot, a tot estirar, del tot, en tot cas, fins i tot, tot amb tot, tota pedra fa paret, tot d'una, tothora, tot i, tot i així, tot i això, tot i que, tot just, tot plegat, totpoderós, tot sol

Inflected forms

Download JSON data for tot meaning in Catalan (2.9kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ca",
    "2": "VL.",
    "3": "tōttus"
   },
   "expansion": "Vulgar Latin tōttus",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ca",
    "2": "la",
    "3": "tōtus"
   },
   "expansion": "Latin tōtus",
   "name": "der"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Vulgar Latin tōttus, alteration of Classical Latin tōtus.",
 "forms": [
  {
   "form": "tota",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "tots",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "totes",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {},
   "expansion": "tot (feminine tota, masculine plural tots, feminine plural totes)",
   "name": "ca-adj"
  }
 ],
 "lang": "Catalan",
 "lang_code": "ca",
 "pos": "adj",
 "senses": [
  {
   "antonyms": [
    {
     "word": "cap"
    }
   ],
   "glosses": [
    "all"
   ],
   "id": "tot-ca-adj-XvXvA2S2",
   "raw_glosses": [
    "all"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈtot/",
   "tags": [
    "Balearic",
    "Central",
    "Valencian"
   ]
  },
  {
   "rhymes": "-ot"
  },
  {
   "audio": "LL-Q7026 (cat)-Unjoanqualsevol-tot.wav",
   "mp3_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/37/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav.mp3",
   "ogg_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/37/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav.ogg",
   "text": "Audio"
  }
 ],
 "word": "tot"
}

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ca",
    "2": "VL.",
    "3": "tōttus"
   },
   "expansion": "Vulgar Latin tōttus",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ca",
    "2": "la",
    "3": "tōtus"
   },
   "expansion": "Latin tōtus",
   "name": "der"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Vulgar Latin tōttus, alteration of Classical Latin tōtus.",
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ca",
    "2": "pronoun"
   },
   "expansion": "tot",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Catalan",
 "lang_code": "ca",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "antonyms": [
    {
     "word": "res"
    }
   ],
   "categories": [
    {
     "_dis": "38 62",
     "kind": "other",
     "name": "Catalan pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "derived": [
    {
     "word": "amb tot"
    },
    {
     "word": "a tot estirar"
    },
    {
     "word": "del tot"
    },
    {
     "word": "en tot cas"
    },
    {
     "word": "fins i tot"
    },
    {
     "word": "tot amb tot"
    },
    {
     "word": "tota pedra fa paret"
    },
    {
     "word": "tot d'una"
    },
    {
     "word": "tothora"
    },
    {
     "word": "tot i"
    },
    {
     "word": "tot i així"
    },
    {
     "word": "tot i això"
    },
    {
     "word": "tot i que"
    },
    {
     "word": "tot just"
    },
    {
     "word": "tot plegat"
    },
    {
     "word": "totpoderós"
    },
    {
     "word": "tot sol"
    }
   ],
   "glosses": [
    "everything"
   ],
   "id": "tot-ca-pron-oKRO2M.D",
   "raw_glosses": [
    "everything"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈtot/",
   "tags": [
    "Balearic",
    "Central",
    "Valencian"
   ]
  },
  {
   "rhymes": "-ot"
  },
  {
   "audio": "LL-Q7026 (cat)-Unjoanqualsevol-tot.wav",
   "mp3_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/37/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav.mp3",
   "ogg_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/37/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav.ogg",
   "text": "Audio"
  }
 ],
 "word": "tot"
}
{
 "categories": [
  "Catalan 1-syllable words",
  "Catalan adjectives",
  "Catalan lemmas",
  "Catalan palindromes",
  "Catalan pronouns",
  "Catalan terms derived from Latin",
  "Catalan terms derived from Vulgar Latin",
  "Catalan terms inherited from Vulgar Latin",
  "Catalan terms with IPA pronunciation",
  "Catalan terms with audio links",
  "Rhymes:Catalan/ot",
  "Rhymes:Catalan/ot/1 syllable"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ca",
    "2": "VL.",
    "3": "tōttus"
   },
   "expansion": "Vulgar Latin tōttus",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ca",
    "2": "la",
    "3": "tōtus"
   },
   "expansion": "Latin tōtus",
   "name": "der"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Vulgar Latin tōttus, alteration of Classical Latin tōtus.",
 "forms": [
  {
   "form": "tota",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "tots",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "totes",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {},
   "expansion": "tot (feminine tota, masculine plural tots, feminine plural totes)",
   "name": "ca-adj"
  }
 ],
 "lang": "Catalan",
 "lang_code": "ca",
 "pos": "adj",
 "senses": [
  {
   "antonyms": [
    {
     "word": "cap"
    }
   ],
   "glosses": [
    "all"
   ],
   "raw_glosses": [
    "all"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈtot/",
   "tags": [
    "Balearic",
    "Central",
    "Valencian"
   ]
  },
  {
   "rhymes": "-ot"
  },
  {
   "audio": "LL-Q7026 (cat)-Unjoanqualsevol-tot.wav",
   "mp3_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/37/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav.mp3",
   "ogg_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/37/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav.ogg",
   "text": "Audio"
  }
 ],
 "word": "tot"
}

{
 "categories": [
  "Catalan 1-syllable words",
  "Catalan adjectives",
  "Catalan lemmas",
  "Catalan palindromes",
  "Catalan pronouns",
  "Catalan terms derived from Latin",
  "Catalan terms derived from Vulgar Latin",
  "Catalan terms inherited from Vulgar Latin",
  "Catalan terms with IPA pronunciation",
  "Catalan terms with audio links",
  "Rhymes:Catalan/ot",
  "Rhymes:Catalan/ot/1 syllable"
 ],
 "derived": [
  {
   "word": "amb tot"
  },
  {
   "word": "a tot estirar"
  },
  {
   "word": "del tot"
  },
  {
   "word": "en tot cas"
  },
  {
   "word": "fins i tot"
  },
  {
   "word": "tot amb tot"
  },
  {
   "word": "tota pedra fa paret"
  },
  {
   "word": "tot d'una"
  },
  {
   "word": "tothora"
  },
  {
   "word": "tot i"
  },
  {
   "word": "tot i així"
  },
  {
   "word": "tot i això"
  },
  {
   "word": "tot i que"
  },
  {
   "word": "tot just"
  },
  {
   "word": "tot plegat"
  },
  {
   "word": "totpoderós"
  },
  {
   "word": "tot sol"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ca",
    "2": "VL.",
    "3": "tōttus"
   },
   "expansion": "Vulgar Latin tōttus",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ca",
    "2": "la",
    "3": "tōtus"
   },
   "expansion": "Latin tōtus",
   "name": "der"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Vulgar Latin tōttus, alteration of Classical Latin tōtus.",
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ca",
    "2": "pronoun"
   },
   "expansion": "tot",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Catalan",
 "lang_code": "ca",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "antonyms": [
    {
     "word": "res"
    }
   ],
   "glosses": [
    "everything"
   ],
   "raw_glosses": [
    "everything"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈtot/",
   "tags": [
    "Balearic",
    "Central",
    "Valencian"
   ]
  },
  {
   "rhymes": "-ot"
  },
  {
   "audio": "LL-Q7026 (cat)-Unjoanqualsevol-tot.wav",
   "mp3_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/37/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav.mp3",
   "ogg_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/37/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav/LL-Q7026_%28cat%29-Unjoanqualsevol-tot.wav.ogg",
   "text": "Audio"
  }
 ],
 "word": "tot"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Catalan dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2022-10-02 from the enwiktionary dump dated 2022-10-01 using wiktextract.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.

The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.