"πᾶς" meaning in Ancient Greek

Determiner

Forms: πᾶσᾰ [feminine], πᾶν [neuter] IPA: /pâːs/, /pas/, /pas/, /pâːs/ [5ᵗʰ BCE Attic, error-unknown-tag], /pas/ [1ˢᵗ CE, Egyptian, error-unknown-tag], /pas/ [4ᵗʰ CE, Koine, error-unknown-tag], /pas/ [10ᵗʰ CE, Byzantine, error-unknown-tag], /pas/ [15ᵗʰ CE Constantinopolitan, error-unknown-tag]
  1. all, every, each Tags: error-unknown-tag, in-plural, pâs
  2. whole Tags: error-unknown-tag, pâs, singular
The following are not (yet) sense-disambiguated
Categories: Ancient Greek determiners Synonyms: παν- (pan-) – combining form, παῖς (paîs) – Aeolic, πάνσα (pánsa) – Cretan, Thessalian, Arcadocypriot [feminine] Derived forms: ἅπᾱς (hápās), δῐᾰ̀ πᾰντός (dià pantós), πᾰντᾰ́πᾱσῐ (pantápāsi), πᾰντᾰχῆ (pantakhê), πᾰντᾰχόθεν (pantakhóthen), πᾰντᾰχόθῐ (pantakhóthi), πᾰντᾰχοῖ (pantakhoî), πᾰντᾰχόσε (pantakhóse), πᾰντᾰχοῦ (pantakhoû), πᾰντᾰχῶς (pantakhôs), πᾰντέλειᾰ (pantéleia), πᾰντελής (pantelḗs), πᾰντευχῐ́ᾱ (panteukhíā), πᾰ́ντῑμος (pántīmos), πᾰντλήμων (pantlḗmōn), πᾰντοδᾰπός (pantodapós), πᾰ́ντοθεν (pántothen), πᾰντοιᾰ́ς (pantoiás), πᾰντοῖος (pantoîos), πᾰντοκρᾰ́τωρ (pantokrátōr), πᾰ́ντολμος (pántolmos), πᾰντοπωλέω (pantopōléō), πᾰντοπώλης (pantopṓlēs), πᾰντοπώλῐον (pantopṓlion), πᾰ́ντοσε (pántose), πᾰ́ντοτε (pántote), πᾰ́ντως (pántōs), πᾰ́ντῃ (pántēi), πάνυ (pánu), πᾰράπαν (parápan), πρόπᾱς (própās), σῠ́μπᾱς (súmpās), συνάπᾱς (sunápās)

Inflected forms

Download JSON data for πᾶς meaning in Ancient Greek (5.6kB)


This page is a part of the kaikki.org machine-readable Ancient Greek dictionary. The data was extracted on 2021-06-20 from the enwiktionary dump dated 2021-06-01 using wiktextract. The machine-readable data formats are described on that page.