"kahabagan" meaning in All languages combined

See kahabagan on Wiktionary

Noun [Tagalog]

IPA: /kahabaˈɡan/, [kɐ.hɐ.bɐˈɣan]
Etymology: ka- + habag + -an Etymology templates: {{circumfix|tl|ka-|habag|-an}} ka- + habag + -an Head templates: {{tl-noun|kahabagán}} kahabagán Forms: kahabagán [canonical]
 1. compassion
  Sense id: kahabagan-tl-noun-smDhq7Vm

Verb [Tagalog]

IPA: /kahabaˈɡan/, [kɐ.hɐ.bɐˈɣan]
Etymology: ka- + habag + -an Etymology templates: {{circumfix|tl|ka-|habag|-an}} ka- + habag + -an Head templates: {{tl-verb|kahabagán|kinahabagan|kinahahabagan|kahahabagan|type=locative IV}} kahabagán (complete kinahabagan, progressive kinahahabagan, contemplative kahahabagan) Inflection templates: {{tl-infl-ka-an|h|a|bag}}, {{tl-infl-table3|ka- -an|locative|kahabagan|kinahabagan|kinahahabagan|kahahabagan|{{{4}}}|title=kahabagan}} Forms: kahabagán [canonical], kinahabagan [completive], kinahahabagan [progressive], kahahabagan [contemplative], [table-tags], tl-infl-ka-an [inflection-template], ka- -an [affix], {{{4}}} [root], kahabagan [infinitive], kinahabagan [completive, root], kinahahabagan [progressive, root], kahahabagan [contemplative]
 1. to cause to have compassion
  Sense id: kahabagan-tl-verb-68rnA3c6 Categories (other): Tagalog terms circumfixed with ka- -an, Tagalog terms without Baybayin script Disambiguation of Tagalog terms circumfixed with ka- -an: 42 58 Disambiguation of Tagalog terms without Baybayin script: 42 58

Download JSON data for kahabagan meaning in All languages combined (3.4kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "tl",
    "2": "ka-",
    "3": "habag",
    "4": "-an"
   },
   "expansion": "ka- + habag + -an",
   "name": "circumfix"
  }
 ],
 "etymology_text": "ka- + habag + -an",
 "forms": [
  {
   "form": "kahabagán",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "kahabagán"
   },
   "expansion": "kahabagán",
   "name": "tl-noun"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "ka‧ha‧ba‧gán"
 ],
 "lang": "Tagalog",
 "lang_code": "tl",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "ref": "1927, Simeon Aranas, SALITA AT BUHAY PINAGDAANAN NG HARING HERODES",
     "text": "Labis ang pag-asa ng lahat ng kabig sa kahabagan mo't dunong kung magkipkip , - lahat ng sakop mo ang tuwa'y malabis .. at purong ligaya itong masasapit. Sila' y puro purong lubos ang ligaya ang matanda't bata'y tapat ang pag-asa, pati ...",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "compassion"
   ],
   "id": "kahabagan-tl-noun-smDhq7Vm",
   "links": [
    [
     "compassion",
     "compassion"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/kahabaˈɡan/"
  },
  {
   "ipa": "[kɐ.hɐ.bɐˈɣan]"
  }
 ],
 "word": "kahabagan"
}

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "tl",
    "2": "ka-",
    "3": "habag",
    "4": "-an"
   },
   "expansion": "ka- + habag + -an",
   "name": "circumfix"
  }
 ],
 "etymology_text": "ka- + habag + -an",
 "forms": [
  {
   "form": "kahabagán",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "kinahabagan",
   "tags": [
    "completive"
   ]
  },
  {
   "form": "kinahahabagan",
   "tags": [
    "progressive"
   ]
  },
  {
   "form": "kahahabagan",
   "tags": [
    "contemplative"
   ]
  },
  {
   "form": "",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "tl-infl-ka-an",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "ka- -an",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "affix"
   ]
  },
  {
   "form": "{{{4}}}",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "root"
   ]
  },
  {
   "form": "kahabagan",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "infinitive"
   ]
  },
  {
   "form": "kinahabagan",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "completive",
    "root"
   ]
  },
  {
   "form": "kinahahabagan",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "progressive",
    "root"
   ]
  },
  {
   "form": "kahahabagan",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "contemplative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "kahabagán",
    "2": "kinahabagan",
    "3": "kinahahabagan",
    "4": "kahahabagan",
    "type": "locative IV"
   },
   "expansion": "kahabagán (complete kinahabagan, progressive kinahahabagan, contemplative kahahabagan)",
   "name": "tl-verb"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "ka‧ha‧ba‧gán"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "h",
    "2": "a",
    "3": "bag"
   },
   "name": "tl-infl-ka-an"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ka- -an",
    "2": "locative",
    "3": "kahabagan",
    "4": "kinahabagan",
    "5": "kinahahabagan",
    "6": "kahahabagan",
    "7": "{{{4}}}",
    "title": "kahabagan"
   },
   "name": "tl-infl-table3"
  }
 ],
 "lang": "Tagalog",
 "lang_code": "tl",
 "pos": "verb",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "42 58",
     "kind": "other",
     "name": "Tagalog terms circumfixed with ka- -an",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "42 58",
     "kind": "other",
     "name": "Tagalog terms without Baybayin script",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "We should look upon the world // just like Rizal, // Who feared no one, // Who angered no one, // But shown compassion to one.",
     "ref": "1981, Arthur Stanley Riggs, The Filipino drama, 1905",
     "text": "Ang mundo'y ating titigang // Gaya baga ni Rizal, // Wala siyang nakatakutan, // At walang nakagalitan, // Ngunit may kinahabagan.",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "to cause to have compassion"
   ],
   "id": "kahabagan-tl-verb-68rnA3c6",
   "links": [
    [
     "compassion",
     "compassion"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/kahabaˈɡan/"
  },
  {
   "ipa": "[kɐ.hɐ.bɐˈɣan]"
  }
 ],
 "word": "kahabagan"
}
{
 "categories": [
  "Tagalog lemmas",
  "Tagalog nouns",
  "Tagalog terms circumfixed with ka- -an",
  "Tagalog terms with IPA pronunciation",
  "Tagalog terms without Baybayin script",
  "Tagalog verbs"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "tl",
    "2": "ka-",
    "3": "habag",
    "4": "-an"
   },
   "expansion": "ka- + habag + -an",
   "name": "circumfix"
  }
 ],
 "etymology_text": "ka- + habag + -an",
 "forms": [
  {
   "form": "kahabagán",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "kahabagán"
   },
   "expansion": "kahabagán",
   "name": "tl-noun"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "ka‧ha‧ba‧gán"
 ],
 "lang": "Tagalog",
 "lang_code": "tl",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Quotation templates to be cleaned",
    "Requests for translations of Tagalog quotations",
    "Tagalog terms with quotations"
   ],
   "examples": [
    {
     "ref": "1927, Simeon Aranas, SALITA AT BUHAY PINAGDAANAN NG HARING HERODES",
     "text": "Labis ang pag-asa ng lahat ng kabig sa kahabagan mo't dunong kung magkipkip , - lahat ng sakop mo ang tuwa'y malabis .. at purong ligaya itong masasapit. Sila' y puro purong lubos ang ligaya ang matanda't bata'y tapat ang pag-asa, pati ...",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "compassion"
   ],
   "links": [
    [
     "compassion",
     "compassion"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/kahabaˈɡan/"
  },
  {
   "ipa": "[kɐ.hɐ.bɐˈɣan]"
  }
 ],
 "word": "kahabagan"
}

{
 "categories": [
  "Tagalog lemmas",
  "Tagalog nouns",
  "Tagalog terms circumfixed with ka- -an",
  "Tagalog terms with IPA pronunciation",
  "Tagalog terms without Baybayin script",
  "Tagalog verbs"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "tl",
    "2": "ka-",
    "3": "habag",
    "4": "-an"
   },
   "expansion": "ka- + habag + -an",
   "name": "circumfix"
  }
 ],
 "etymology_text": "ka- + habag + -an",
 "forms": [
  {
   "form": "kahabagán",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "kinahabagan",
   "tags": [
    "completive"
   ]
  },
  {
   "form": "kinahahabagan",
   "tags": [
    "progressive"
   ]
  },
  {
   "form": "kahahabagan",
   "tags": [
    "contemplative"
   ]
  },
  {
   "form": "",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "tl-infl-ka-an",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "ka- -an",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "affix"
   ]
  },
  {
   "form": "{{{4}}}",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "root"
   ]
  },
  {
   "form": "kahabagan",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "infinitive"
   ]
  },
  {
   "form": "kinahabagan",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "completive",
    "root"
   ]
  },
  {
   "form": "kinahahabagan",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "progressive",
    "root"
   ]
  },
  {
   "form": "kahahabagan",
   "source": "inflection",
   "tags": [
    "contemplative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "kahabagán",
    "2": "kinahabagan",
    "3": "kinahahabagan",
    "4": "kahahabagan",
    "type": "locative IV"
   },
   "expansion": "kahabagán (complete kinahabagan, progressive kinahahabagan, contemplative kahahabagan)",
   "name": "tl-verb"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "ka‧ha‧ba‧gán"
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "h",
    "2": "a",
    "3": "bag"
   },
   "name": "tl-infl-ka-an"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ka- -an",
    "2": "locative",
    "3": "kahabagan",
    "4": "kinahabagan",
    "5": "kinahahabagan",
    "6": "kahahabagan",
    "7": "{{{4}}}",
    "title": "kahabagan"
   },
   "name": "tl-infl-table3"
  }
 ],
 "lang": "Tagalog",
 "lang_code": "tl",
 "pos": "verb",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Quotation templates to be cleaned",
    "Tagalog terms with quotations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "We should look upon the world // just like Rizal, // Who feared no one, // Who angered no one, // But shown compassion to one.",
     "ref": "1981, Arthur Stanley Riggs, The Filipino drama, 1905",
     "text": "Ang mundo'y ating titigang // Gaya baga ni Rizal, // Wala siyang nakatakutan, // At walang nakagalitan, // Ngunit may kinahabagan.",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "to cause to have compassion"
   ],
   "links": [
    [
     "compassion",
     "compassion"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/kahabaˈɡan/"
  },
  {
   "ipa": "[kɐ.hɐ.bɐˈɣan]"
  }
 ],
 "word": "kahabagan"
}
{
 "called_from": "inflection/2466",
 "msg": "accepted heuristic header: table cell identified as header and given candidate status, AND the cleaned text is in LANGUAGES_WITH_CELLS_AS_HEADERS[Tagalog]; cleaned text: locative",
 "path": [
  "kahabagan"
 ],
 "section": "Tagalog",
 "subsection": "verb",
 "title": "kahabagan",
 "trace": null
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2023-06-01 from the enwiktionary dump dated 2023-05-20 using wiktextract.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.

The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.