"אף" meaning in All languages combined

See אף on Wiktionary

Adverb [Aramaic]

IPA: /ʔɑp/
Head templates: {{head|arc|adverb|head=|sc=|tr=af}} antidisestablishmentarianism • (af), {{arc-adv|tr=af}} antidisestablishmentarianism • (af) Forms: antidisestablishmentarianism [canonical], af [romanization]
 1. and, also, as well, too, truly, indeed, yea, with
  Sense id: אף-arc-adv-YjkqPmmc

Adverb [Hebrew]

IPA: /ʔaf/ [Modern-Israeli-Hebrew]
Head templates: {{he-adv|tr=af|wv=אַף}} אַף • (af) Forms: אַף [canonical], af [romanization]
 1. Also, too, additionally.
  Sense id: אף-he-adv-epxN6KWA
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 2

Determiner [Hebrew]

IPA: /ʔaf/ [Modern-Israeli-Hebrew]
Head templates: {{he-det|tr=af|wv=אַף}} אַף • (af) Forms: אַף [canonical], af [romanization]
 1. even
  Sense id: אף-he-det-7DgGPIgf Derived forms: אף כי (af ki), על אף (al af), אף אחד (af eḥád), אף על פי כן (af al pi chen) Related terms: גַּם (gam), שׁוּם (shum)
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 2

Noun [Hebrew]

IPA: /ʔaf/ [Modern-Israeli-Hebrew]
Etymology: Root א־נ־ף (ʾ-n-p) From Proto-Semitic *ʔanp-. Cognate with Arabic أنف. Etymology templates: {{l|he|א־נ־ף|tr=ʾ-n-p}} א־נ־ף (ʾ-n-p), {{catlangname|he|terms belonging to the root א־נ־ף}}, {{HE root|אנף}} Root א־נ־ף (ʾ-n-p), {{inh|he|sem-pro|*ʔanp-}} Proto-Semitic *ʔanp-, {{cog|ar|أنف}} Arabic أنف Head templates: {{he-noun|g=m|pat=קֶטֶל|tr=af|wv=אַף}} אַף • (af) m [pattern: קֶטֶל] Inflection templates: {{he-decl|אַף|אַפּוֹ|d|אפיים\אַפַּיִם}} Forms: אַף [canonical], af [romanization], [table-tags], he-decl [inflection-template], אַף [indefinite, singular], אַפִּי [feminine, first-person, masculine, possessed-form, singular], אַפֵּנוּ [feminine, first-person, masculine, plural, possessed-form], הָאַף [definite, singular], אַפְּךָ [masculine, possessed-form, second-person, singular], אַפֵּךְ [feminine, possessed-form, second-person, singular], אַפְּכֶם [masculine, plural, possessed-form, second-person], אַפְּכֶן [feminine, plural, possessed-form, second-person], אַף־ [construct, singular], אַפּוֹ [masculine, possessed-form, singular, third-person], אַפָּהּ [feminine, possessed-form, singular, third-person], אַפָּם [masculine, plural, possessed-form, third-person], אַפָּן [feminine, plural, possessed-form, third-person], אפיים [dual, indefinite], אַפַּיִם [dual, indefinite], אפיי [feminine, first-person, masculine, possessed-form, singular], אַפַּי [feminine, first-person, masculine, possessed-form, singular], אַפֵּינוּ [feminine, first-person, masculine, plural, possessed-form], האפיים [definite, dual], הָאַפַּיִם [definite, dual], אַפֶּיךָ [masculine, possessed-form, second-person, singular], אפייך [feminine, possessed-form, second-person, singular], אַפַּיִךְ [feminine, possessed-form, second-person, singular], אַפֵּיכֶם [masculine, plural, possessed-form, second-person], אַפֵּיכֶן [feminine, plural, possessed-form, second-person], אַפֵּי־ [construct, dual], אַפָּיו [masculine, possessed-form, singular, third-person], אַפֶּיהָ [feminine, possessed-form, singular, third-person], אַפֵּיהֶם [masculine, plural, possessed-form, third-person], אַפֵּיהֶן [feminine, plural, possessed-form, third-person]
 1. nose
  Sense id: אף-he-noun-134iEj5k
 2. (Biblical Hebrew) the region of the nose, the face Tags: Biblical-Hebrew Categories (topical): Anatomy, Face
  Sense id: אף-he-noun--Vpn4jc7 Disambiguation of Anatomy: 4 4 4 56 26 7 Disambiguation of Face: 0 0 0 54 0 46 Categories (other): Hebrew determiners, Hebrew terms belonging to the root א־נ־ף, Hebrew terms in the pattern קֶטֶל Disambiguation of Hebrew determiners: 11 11 11 38 13 17 Disambiguation of Hebrew terms belonging to the root א־נ־ף: 9 40 10 41 Disambiguation of Hebrew terms in the pattern קֶטֶל: 8 45 9 37
 3. (Biblical Hebrew) nostril Tags: Biblical-Hebrew
  Sense id: אף-he-noun--uNTk2pA Categories (other): Hebrew terms belonging to the root א־נ־ף Disambiguation of Hebrew terms belonging to the root א־נ־ף: 9 40 10 41
 4. (Biblical Hebrew or literary) anger, wrath Tags: Biblical-Hebrew, literary Categories (topical): Face
  Sense id: אף-he-noun-Zqne6y-x Disambiguation of Face: 0 0 0 54 0 46 Categories (other): Hebrew terms belonging to the root א־נ־ף, Hebrew terms in the pattern קֶטֶל Disambiguation of Hebrew terms belonging to the root א־נ־ף: 9 40 10 41 Disambiguation of Hebrew terms in the pattern קֶטֶל: 8 45 9 37
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 1 Derived forms: קַרְנַף (karnáf) Related terms: חוטם (khótem) [masculine]

Download JSON data for אף meaning in All languages combined (11.2kB)

{
 "forms": [
  {
   "form": "antidisestablishmentarianism",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "af",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "adverb",
    "head": "",
    "sc": "",
    "tr": "af"
   },
   "expansion": "antidisestablishmentarianism • (af)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "tr": "af"
   },
   "expansion": "antidisestablishmentarianism • (af)",
   "name": "arc-adv"
  }
 ],
 "lang": "Aramaic",
 "lang_code": "arc",
 "pos": "adv",
 "senses": [
  {
   "categories": [],
   "glosses": [
    "and, also, as well, too, truly, indeed, yea, with"
   ],
   "id": "אף-arc-adv-YjkqPmmc",
   "links": [
    [
     "and",
     "and"
    ],
    [
     "also",
     "also"
    ],
    [
     "as well",
     "as well"
    ],
    [
     "too",
     "too"
    ],
    [
     "truly",
     "truly"
    ],
    [
     "indeed",
     "indeed"
    ],
    [
     "yea",
     "yea"
    ],
    [
     "with",
     "with"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ʔɑp/"
  }
 ],
 "word": "אף"
}

{
 "derived": [
  {
   "_dis1": "0 0 0 0",
   "roman": "karnáf",
   "word": "קַרְנַף"
  }
 ],
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "א־נ־ף",
    "tr": "ʾ-n-p"
   },
   "expansion": "א־נ־ף (ʾ-n-p)",
   "name": "l"
  },
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "terms belonging to the root א־נ־ף"
   },
   "expansion": "",
   "name": "catlangname"
  },
  {
   "args": {
    "1": "אנף"
   },
   "expansion": "Root\n א־נ־ף (ʾ-n-p)",
   "name": "HE root"
  },
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "sem-pro",
    "3": "*ʔanp-"
   },
   "expansion": "Proto-Semitic *ʔanp-",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "أنف"
   },
   "expansion": "Arabic أنف",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Root\n א־נ־ף (ʾ-n-p)\nFrom Proto-Semitic *ʔanp-. Cognate with Arabic أنف.",
 "forms": [
  {
   "form": "אַף",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "af",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "he-decl",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "אַף",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "indefinite",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפִּי",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "masculine",
    "possessed-form",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּנוּ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "masculine",
    "plural",
    "possessed-form"
   ]
  },
  {
   "form": "הָאַף",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "definite",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפְּךָ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "possessed-form",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּךְ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "possessed-form",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפְּכֶם",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפְּכֶן",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַף־",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "construct",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפּוֹ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "possessed-form",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפָּהּ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "possessed-form",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפָּם",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפָּן",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אפיים",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dual",
    "indefinite"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפַּיִם",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dual",
    "indefinite"
   ]
  },
  {
   "form": "אפיי",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "masculine",
    "possessed-form",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפַּי",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "masculine",
    "possessed-form",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּינוּ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "masculine",
    "plural",
    "possessed-form"
   ]
  },
  {
   "form": "האפיים",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "definite",
    "dual"
   ]
  },
  {
   "form": "הָאַפַּיִם",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "definite",
    "dual"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֶּיךָ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "possessed-form",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אפייך",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "possessed-form",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפַּיִךְ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "possessed-form",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּיכֶם",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּיכֶן",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּי־",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "construct",
    "dual"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפָּיו",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "possessed-form",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֶּיהָ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "possessed-form",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּיהֶם",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּיהֶן",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "third-person"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "m",
    "pat": "קֶטֶל",
    "tr": "af",
    "wv": "אַף"
   },
   "expansion": "אַף • (af) m [pattern: קֶטֶל]",
   "name": "he-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "אַף",
    "2": "אַפּוֹ",
    "3": "d",
    "4": "אפיים\\אַפַּיִם"
   },
   "name": "he-decl"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "noun",
 "related": [
  {
   "_dis1": "0 0 0 0",
   "roman": "khótem",
   "tags": [
    "masculine"
   ],
   "word": "חוטם"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "nose"
   ],
   "id": "אף-he-noun-134iEj5k",
   "links": [
    [
     "nose",
     "nose"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "11 11 11 38 13 17",
     "kind": "other",
     "name": "Hebrew determiners",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "9 40 10 41",
     "kind": "other",
     "name": "Hebrew terms belonging to the root א־נ־ף",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "8 45 9 37",
     "kind": "other",
     "name": "Hebrew terms in the pattern קֶטֶל",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "4 4 4 56 26 7",
     "kind": "topical",
     "langcode": "he",
     "name": "Anatomy",
     "orig": "he:Anatomy",
     "parents": [
      "Biology",
      "Medicine",
      "Sciences",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "0 0 0 54 0 46",
     "kind": "topical",
     "langcode": "he",
     "name": "Face",
     "orig": "he:Face",
     "parents": [
      "Body",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "the region of the nose, the face"
   ],
   "id": "אף-he-noun--Vpn4jc7",
   "links": [
    [
     "face",
     "face"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(Biblical Hebrew) the region of the nose, the face"
   ],
   "tags": [
    "Biblical-Hebrew"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "9 40 10 41",
     "kind": "other",
     "name": "Hebrew terms belonging to the root א־נ־ף",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "All that had the quickening breath of life in its nostrils, of all that was on dry land, died.",
     "ref": "7:22, with translation of Robert Alter",
     "text": "כֹּ֡ל אֲשֶׁר֩ נִשְׁמַת־ר֨וּחַ חַיִּ֜ים בְּאַפָּ֗יו מִכֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר בֶּחָֽרָבָ֖ה מֵֽתוּ׃\nkol ăšer nišmaṯ–rūaḥ ḥayyīm bə-appāw mik-kol ăšer be-ḥŏrāvā mēṯū.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "nostril"
   ],
   "id": "אף-he-noun--uNTk2pA",
   "links": [
    [
     "nostril",
     "nostril"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(Biblical Hebrew) nostril"
   ],
   "tags": [
    "Biblical-Hebrew"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "9 40 10 41",
     "kind": "other",
     "name": "Hebrew terms belonging to the root א־נ־ף",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "8 45 9 37",
     "kind": "other",
     "name": "Hebrew terms in the pattern קֶטֶל",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "0 0 0 54 0 46",
     "kind": "topical",
     "langcode": "he",
     "name": "Face",
     "orig": "he:Face",
     "parents": [
      "Body",
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "When your enemy falls, do not rejoice, and when he stumbles, let your heart be not gladdened,\nlest the Lord see and it be evil in His eyes, and He deflect His wrath from him.",
     "ref": "Proverbs 24:17-18, with translation of Robert Alter",
     "text": "בִּנְפֹ֣ל אֽ֖וֹיִבְיךָ אֽוֹיִבְךָ אַל־תִּשְׂמָ֑ח וּ֜בִכָּשְׁל֗וֹ אַל־יָגֵ֥ל לִבֶּֽךָ:\nפֶּן־יִרְאֶ֣ה יְ֭הוָה וְרַ֣ע בְּעֵינָ֑יו וְהֵשִׁ֖יב מֵעָלָ֣יו אַפּֽוֹ\nbi-nfōl ōyivḵā al–tiśmāḥ ū-vi-kkāšəlō al–yāḡēl libbeḵā.\npen–yirʾe YHWH wə-raʿ bə-ʿēnāw wə-hēšīv mē-ʿālāw appō.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "anger, wrath"
   ],
   "id": "אף-he-noun-Zqne6y-x",
   "links": [
    [
     "anger",
     "anger"
    ],
    [
     "wrath",
     "wrath"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(Biblical Hebrew or literary) anger, wrath"
   ],
   "tags": [
    "Biblical-Hebrew",
    "literary"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ʔaf/",
   "tags": [
    "Modern-Israeli-Hebrew"
   ]
  }
 ],
 "word": "אף"
}

{
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [],
 "etymology_text": "",
 "forms": [
  {
   "form": "אַף",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "af",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "tr": "af",
    "wv": "אַף"
   },
   "expansion": "אַף • (af)",
   "name": "he-adv"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "adv",
 "senses": [
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "Be Thou their arm every morning, Our salvation also in the time of trouble.",
     "ref": "Isaiah 33:2, with translation of the Jewish Publication Society",
     "text": "הֱיֵה זְרֹעָם לַבְּקָרִים אַף יְשׁוּעָתֵנוּ בְּעֵת צָרָה׃",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Also, too, additionally."
   ],
   "id": "אף-he-adv-epxN6KWA",
   "links": [
    [
     "Also",
     "also"
    ],
    [
     "too",
     "too"
    ],
    [
     "additionally",
     "additionally"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ʔaf/",
   "tags": [
    "Modern-Israeli-Hebrew"
   ]
  }
 ],
 "word": "אף"
}

{
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [],
 "etymology_text": "",
 "forms": [
  {
   "form": "אַף",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "af",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "tr": "af",
    "wv": "אַף"
   },
   "expansion": "אַף • (af)",
   "name": "he-det"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "det",
 "senses": [
  {
   "categories": [],
   "derived": [
    {
     "roman": "af ki",
     "word": "אף כי"
    },
    {
     "roman": "al af",
     "word": "על אף"
    },
    {
     "roman": "af eḥád",
     "word": "אף אחד"
    },
    {
     "roman": "af al pi chen",
     "word": "אף על פי כן"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember; and I will remember the land",
     "ref": "26:42, with translation of the King James Version",
     "roman": "vəzachárti et brití yaʿaqóv vəáf et brití yitzḥaq vəáf et brití avrahám ezkór vəhaáretz ezkór",
     "text": "וְזָכַרְתִּי אֶת-בְּרִיתִי יַעֲקוֹב וְאַף אֶת-בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת-בְּרִיתִי אַבְרָהָם אֶזְכֹּר וְהָאָרֶץ אֶזְכֹּר",
     "type": "example"
    },
    {
     "text": "אף פעם לא הייתי שם.\naf pá'am lo hayíti sham.\nI was never there.\n(literally) Even once I wasn't there.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "even"
   ],
   "id": "אף-he-det-7DgGPIgf",
   "links": [
    [
     "even",
     "even"
    ]
   ],
   "related": [
    {
     "roman": "gam",
     "word": "גַּם"
    },
    {
     "roman": "shum",
     "word": "שׁוּם"
    }
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ʔaf/",
   "tags": [
    "Modern-Israeli-Hebrew"
   ]
  }
 ],
 "word": "אף"
}
{
 "categories": [
  "he:Anatomy",
  "he:Face"
 ],
 "forms": [
  {
   "form": "antidisestablishmentarianism",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "af",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "adverb",
    "head": "",
    "sc": "",
    "tr": "af"
   },
   "expansion": "antidisestablishmentarianism • (af)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "tr": "af"
   },
   "expansion": "antidisestablishmentarianism • (af)",
   "name": "arc-adv"
  }
 ],
 "lang": "Aramaic",
 "lang_code": "arc",
 "pos": "adv",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Aramaic adverbs",
    "Aramaic lemmas",
    "Aramaic terms with IPA pronunciation"
   ],
   "glosses": [
    "and, also, as well, too, truly, indeed, yea, with"
   ],
   "links": [
    [
     "and",
     "and"
    ],
    [
     "also",
     "also"
    ],
    [
     "as well",
     "as well"
    ],
    [
     "too",
     "too"
    ],
    [
     "truly",
     "truly"
    ],
    [
     "indeed",
     "indeed"
    ],
    [
     "yea",
     "yea"
    ],
    [
     "with",
     "with"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ʔɑp/"
  }
 ],
 "word": "אף"
}

{
 "categories": [
  "Hebrew adverbs",
  "Hebrew determiners",
  "Hebrew lemmas",
  "Hebrew masculine nouns",
  "Hebrew noun entries missing plural construct forms",
  "Hebrew noun entries missing plural forms",
  "Hebrew noun entries missing singular construct forms",
  "Hebrew nouns",
  "Hebrew terms belonging to the root א־נ־ף",
  "Hebrew terms derived from Proto-Semitic",
  "Hebrew terms in the pattern קֶטֶל",
  "Hebrew terms inherited from Proto-Semitic",
  "Hebrew terms with IPA pronunciation",
  "he:Anatomy",
  "he:Face"
 ],
 "derived": [
  {
   "roman": "karnáf",
   "word": "קַרְנַף"
  }
 ],
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "א־נ־ף",
    "tr": "ʾ-n-p"
   },
   "expansion": "א־נ־ף (ʾ-n-p)",
   "name": "l"
  },
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "terms belonging to the root א־נ־ף"
   },
   "expansion": "",
   "name": "catlangname"
  },
  {
   "args": {
    "1": "אנף"
   },
   "expansion": "Root\n א־נ־ף (ʾ-n-p)",
   "name": "HE root"
  },
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "sem-pro",
    "3": "*ʔanp-"
   },
   "expansion": "Proto-Semitic *ʔanp-",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "أنف"
   },
   "expansion": "Arabic أنف",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Root\n א־נ־ף (ʾ-n-p)\nFrom Proto-Semitic *ʔanp-. Cognate with Arabic أنف.",
 "forms": [
  {
   "form": "אַף",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "af",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "he-decl",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "אַף",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "indefinite",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפִּי",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "masculine",
    "possessed-form",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּנוּ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "masculine",
    "plural",
    "possessed-form"
   ]
  },
  {
   "form": "הָאַף",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "definite",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפְּךָ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "possessed-form",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּךְ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "possessed-form",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפְּכֶם",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפְּכֶן",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַף־",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "construct",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפּוֹ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "possessed-form",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפָּהּ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "possessed-form",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפָּם",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפָּן",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אפיים",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dual",
    "indefinite"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפַּיִם",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dual",
    "indefinite"
   ]
  },
  {
   "form": "אפיי",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "masculine",
    "possessed-form",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפַּי",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "masculine",
    "possessed-form",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּינוּ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "masculine",
    "plural",
    "possessed-form"
   ]
  },
  {
   "form": "האפיים",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "definite",
    "dual"
   ]
  },
  {
   "form": "הָאַפַּיִם",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "definite",
    "dual"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֶּיךָ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "possessed-form",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אפייך",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "possessed-form",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפַּיִךְ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "possessed-form",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּיכֶם",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּיכֶן",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּי־",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "construct",
    "dual"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפָּיו",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "possessed-form",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֶּיהָ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "possessed-form",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּיהֶם",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "אַפֵּיהֶן",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "possessed-form",
    "third-person"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "m",
    "pat": "קֶטֶל",
    "tr": "af",
    "wv": "אַף"
   },
   "expansion": "אַף • (af) m [pattern: קֶטֶל]",
   "name": "he-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "אַף",
    "2": "אַפּוֹ",
    "3": "d",
    "4": "אפיים\\אַפַּיִם"
   },
   "name": "he-decl"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "noun",
 "related": [
  {
   "roman": "khótem",
   "tags": [
    "masculine"
   ],
   "word": "חוטם"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "nose"
   ],
   "links": [
    [
     "nose",
     "nose"
    ]
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "the region of the nose, the face"
   ],
   "links": [
    [
     "face",
     "face"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(Biblical Hebrew) the region of the nose, the face"
   ],
   "tags": [
    "Biblical-Hebrew"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "All that had the quickening breath of life in its nostrils, of all that was on dry land, died.",
     "ref": "7:22, with translation of Robert Alter",
     "text": "כֹּ֡ל אֲשֶׁר֩ נִשְׁמַת־ר֨וּחַ חַיִּ֜ים בְּאַפָּ֗יו מִכֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר בֶּחָֽרָבָ֖ה מֵֽתוּ׃\nkol ăšer nišmaṯ–rūaḥ ḥayyīm bə-appāw mik-kol ăšer be-ḥŏrāvā mēṯū.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "nostril"
   ],
   "links": [
    [
     "nostril",
     "nostril"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(Biblical Hebrew) nostril"
   ],
   "tags": [
    "Biblical-Hebrew"
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "When your enemy falls, do not rejoice, and when he stumbles, let your heart be not gladdened,\nlest the Lord see and it be evil in His eyes, and He deflect His wrath from him.",
     "ref": "Proverbs 24:17-18, with translation of Robert Alter",
     "text": "בִּנְפֹ֣ל אֽ֖וֹיִבְיךָ אֽוֹיִבְךָ אַל־תִּשְׂמָ֑ח וּ֜בִכָּשְׁל֗וֹ אַל־יָגֵ֥ל לִבֶּֽךָ:\nפֶּן־יִרְאֶ֣ה יְ֭הוָה וְרַ֣ע בְּעֵינָ֑יו וְהֵשִׁ֖יב מֵעָלָ֣יו אַפּֽוֹ\nbi-nfōl ōyivḵā al–tiśmāḥ ū-vi-kkāšəlō al–yāḡēl libbeḵā.\npen–yirʾe YHWH wə-raʿ bə-ʿēnāw wə-hēšīv mē-ʿālāw appō.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "anger, wrath"
   ],
   "links": [
    [
     "anger",
     "anger"
    ],
    [
     "wrath",
     "wrath"
    ]
   ],
   "raw_glosses": [
    "(Biblical Hebrew or literary) anger, wrath"
   ],
   "tags": [
    "Biblical-Hebrew",
    "literary"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ʔaf/",
   "tags": [
    "Modern-Israeli-Hebrew"
   ]
  }
 ],
 "word": "אף"
}

{
 "categories": [
  "Hebrew adverbs",
  "Hebrew determiners",
  "Hebrew lemmas",
  "Hebrew terms with IPA pronunciation",
  "he:Anatomy",
  "he:Face"
 ],
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [],
 "etymology_text": "",
 "forms": [
  {
   "form": "אַף",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "af",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "tr": "af",
    "wv": "אַף"
   },
   "expansion": "אַף • (af)",
   "name": "he-adv"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "adv",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Be Thou their arm every morning, Our salvation also in the time of trouble.",
     "ref": "Isaiah 33:2, with translation of the Jewish Publication Society",
     "text": "הֱיֵה זְרֹעָם לַבְּקָרִים אַף יְשׁוּעָתֵנוּ בְּעֵת צָרָה׃",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Also, too, additionally."
   ],
   "links": [
    [
     "Also",
     "also"
    ],
    [
     "too",
     "too"
    ],
    [
     "additionally",
     "additionally"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ʔaf/",
   "tags": [
    "Modern-Israeli-Hebrew"
   ]
  }
 ],
 "word": "אף"
}

{
 "categories": [
  "Hebrew adverbs",
  "Hebrew determiners",
  "Hebrew lemmas",
  "Hebrew terms with IPA pronunciation",
  "he:Anatomy",
  "he:Face"
 ],
 "derived": [
  {
   "roman": "af ki",
   "word": "אף כי"
  },
  {
   "roman": "al af",
   "word": "על אף"
  },
  {
   "roman": "af eḥád",
   "word": "אף אחד"
  },
  {
   "roman": "af al pi chen",
   "word": "אף על פי כן"
  }
 ],
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [],
 "etymology_text": "",
 "forms": [
  {
   "form": "אַף",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "af",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "tr": "af",
    "wv": "אַף"
   },
   "expansion": "אַף • (af)",
   "name": "he-det"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "det",
 "related": [
  {
   "roman": "gam",
   "word": "גַּם"
  },
  {
   "roman": "shum",
   "word": "שׁוּם"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember; and I will remember the land",
     "ref": "26:42, with translation of the King James Version",
     "roman": "vəzachárti et brití yaʿaqóv vəáf et brití yitzḥaq vəáf et brití avrahám ezkór vəhaáretz ezkór",
     "text": "וְזָכַרְתִּי אֶת-בְּרִיתִי יַעֲקוֹב וְאַף אֶת-בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת-בְּרִיתִי אַבְרָהָם אֶזְכֹּר וְהָאָרֶץ אֶזְכֹּר",
     "type": "example"
    },
    {
     "text": "אף פעם לא הייתי שם.\naf pá'am lo hayíti sham.\nI was never there.\n(literally) Even once I wasn't there.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "even"
   ],
   "links": [
    [
     "even",
     "even"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ʔaf/",
   "tags": [
    "Modern-Israeli-Hebrew"
   ]
  }
 ],
 "word": "אף"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2023-05-28 from the enwiktionary dump dated 2023-05-20 using wiktextract.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.

The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.