"zdołować" meaning in Polish

See zdołować in All languages combined, or Wiktionary

Verb

Etymology: From z- + dołować. Etymology templates: {{af|pl|z-|dołować}} z- + dołować Head templates: {{pl-verb|a=p|impf=dołować}} zdołować pf (imperfective dołować) Inflection templates: {{pl-conj-ap-uję|zdoł|pp}}, {{pl-conj-ap|zdołować|zdołuję|zdołuje|zdołują|zdołowa|zdołowa|zdołowa|zdołuj|ap=zdołowawszy|ip=zdołowano|pp=zdołowan|pp2=zdołowani|vn=zdołowanie}} Forms: dołować [imperfective], perfective [table-tags], pl-conj-ap-uję [inflection-template], zdołować [infinitive], zdołuję [first-person, future, singular], zdołujemy [first-person, future, plural], zdołujesz [future, second-person, singular], zdołujecie [future, plural, second-person], zdołuje [future, singular, third-person], zdołują [future, plural, third-person], zdołuje się [future, impersonal], zdołowałem [first-person, masculine, past, singular], zdołowałam [feminine, first-person, past, singular], zdołowaliśmy [first-person, past, plural, virile], zdołowałyśmy [first-person, nonvirile, past, plural], zdołowałeś [masculine, past, second-person, singular], zdołowałaś [feminine, past, second-person, singular], zdołowaliście [past, plural, second-person, virile], zdołowałyście [nonvirile, past, plural, second-person], zdołował [masculine, past, singular, third-person], zdołowała [feminine, past, singular, third-person], zdołowało [neuter, past, singular, third-person], zdołowali [past, plural, third-person, virile], zdołowały [nonvirile, past, plural, third-person], zdołowano [impersonal, past], zdołowałbym [conditional, first-person, masculine, singular], zdołowałabym [conditional, feminine, first-person, singular], zdołowalibyśmy [conditional, first-person, plural, virile], zdołowałybyśmy [conditional, first-person, nonvirile, plural], zdołowałbyś [conditional, masculine, second-person, singular], zdołowałabyś [conditional, feminine, second-person, singular], zdołowalibyście [conditional, plural, second-person, virile], zdołowałybyście [conditional, nonvirile, plural, second-person], zdołowałby [conditional, masculine, singular, third-person], zdołowałaby [conditional, feminine, singular, third-person], zdołowałoby [conditional, neuter, singular, third-person], zdołowaliby [conditional, plural, third-person, virile], zdołowałyby [conditional, nonvirile, plural, third-person], zdołowano by [conditional, impersonal], niech zdołuję [first-person, imperative, singular], zdołujmy [first-person, imperative, plural], zdołuj [imperative, second-person, singular], zdołujcie [imperative, plural, second-person], niech zdołuje [imperative, singular, third-person], niech zdołują [imperative, plural, third-person], zdołowany [adjectival, masculine, participle, passive, singular], zdołowana [adjectival, feminine, participle, passive, singular], zdołowane [adjectival, neuter, participle, passive, singular], zdołowani [adjectival, participle, passive, plural, virile], zdołowane [adjectival, nonvirile, participle, passive, plural], zdołowawszy [adverbial, anterior, participle], zdołowanie [noun-from-verb]
 1. (transitive, colloquial) to deject, to depress Tags: colloquial, perfective, transitive
  Sense id: zdołować-pl-verb-dolrMR0r Categories (other): Polish terms prefixed with z- Synonyms: zdeprymować, przygnębić Derived forms: zdołowany Related terms: dołujący, dołek

Download JSON data for zdołować meaning in Polish (7.0kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "z-",
    "3": "dołować"
   },
   "expansion": "z- + dołować",
   "name": "af"
  }
 ],
 "etymology_text": "From z- + dołować.",
 "forms": [
  {
   "form": "dołować",
   "tags": [
    "imperfective"
   ]
  },
  {
   "form": "perfective",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "pl-conj-ap-uję",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołować",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "infinitive"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołuję",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "future",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołujemy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "future",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołujesz",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołujecie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołuje",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołują",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołuje się",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "impersonal"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałem",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "masculine",
    "past",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałam",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "past",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowaliśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "past",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "nonvirile",
    "past",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałeś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "masculine",
    "past",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałaś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "past",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowaliście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "past",
    "plural",
    "second-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "nonvirile",
    "past",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołował",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "masculine",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowała",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowało",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "neuter",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowali",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "past",
    "plural",
    "third-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowały",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "nonvirile",
    "past",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowano",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "impersonal",
    "past"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałbym",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałabym",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "first-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowalibyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałybyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "nonvirile",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałbyś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "masculine",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałabyś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowalibyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "plural",
    "second-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałybyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "nonvirile",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "masculine",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałaby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałoby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "neuter",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowaliby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "plural",
    "third-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałyby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "nonvirile",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowano by",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "impersonal"
   ]
  },
  {
   "form": "niech zdołuję",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "imperative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołujmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "imperative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołuj",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołujcie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "niech zdołuje",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "niech zdołują",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowany",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "masculine",
    "participle",
    "passive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowana",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "feminine",
    "participle",
    "passive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowane",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "neuter",
    "participle",
    "passive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowani",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "participle",
    "passive",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowane",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "nonvirile",
    "participle",
    "passive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowawszy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adverbial",
    "anterior",
    "participle"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowanie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "noun-from-verb"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "a": "p",
    "impf": "dołować"
   },
   "expansion": "zdołować pf (imperfective dołować)",
   "name": "pl-verb"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "zdoł",
    "2": "pp"
   },
   "name": "pl-conj-ap-uję"
  },
  {
   "args": {
    "1": "zdołować",
    "2": "zdołuję",
    "3": "zdołuje",
    "4": "zdołują",
    "5": "zdołowa",
    "6": "zdołowa",
    "7": "zdołowa",
    "8": "zdołuj",
    "ap": "zdołowawszy",
    "ip": "zdołowano",
    "pp": "zdołowan",
    "pp2": "zdołowani",
    "vn": "zdołowanie"
   },
   "name": "pl-conj-ap"
  }
 ],
 "lang": "Polish",
 "lang_code": "pl",
 "pos": "verb",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Polish terms prefixed with z-",
     "parents": [],
     "source": "w"
    }
   ],
   "derived": [
    {
     "word": "zdołowany"
    }
   ],
   "glosses": [
    "to deject, to depress"
   ],
   "id": "zdołować-pl-verb-dolrMR0r",
   "raw_glosses": [
    "(transitive, colloquial) to deject, to depress"
   ],
   "related": [
    {
     "word": "dołujący"
    },
    {
     "word": "dołek"
    }
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "zdeprymować"
    },
    {
     "word": "przygnębić"
    }
   ],
   "tags": [
    "colloquial",
    "perfective",
    "transitive"
   ]
  }
 ],
 "word": "zdołować"
}
{
 "derived": [
  {
   "word": "zdołowany"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "z-",
    "3": "dołować"
   },
   "expansion": "z- + dołować",
   "name": "af"
  }
 ],
 "etymology_text": "From z- + dołować.",
 "forms": [
  {
   "form": "dołować",
   "tags": [
    "imperfective"
   ]
  },
  {
   "form": "perfective",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "pl-conj-ap-uję",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołować",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "infinitive"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołuję",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "future",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołujemy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "future",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołujesz",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołujecie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołuje",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołują",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołuje się",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "impersonal"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałem",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "masculine",
    "past",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałam",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "past",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowaliśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "past",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "nonvirile",
    "past",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałeś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "masculine",
    "past",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałaś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "past",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowaliście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "past",
    "plural",
    "second-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "nonvirile",
    "past",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołował",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "masculine",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowała",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowało",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "neuter",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowali",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "past",
    "plural",
    "third-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowały",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "nonvirile",
    "past",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowano",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "impersonal",
    "past"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałbym",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałabym",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "first-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowalibyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałybyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "nonvirile",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałbyś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "masculine",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałabyś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowalibyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "plural",
    "second-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałybyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "nonvirile",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "masculine",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałaby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałoby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "neuter",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowaliby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "plural",
    "third-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowałyby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "nonvirile",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowano by",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "impersonal"
   ]
  },
  {
   "form": "niech zdołuję",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "imperative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołujmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "imperative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołuj",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołujcie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "niech zdołuje",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "niech zdołują",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowany",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "masculine",
    "participle",
    "passive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowana",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "feminine",
    "participle",
    "passive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowane",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "neuter",
    "participle",
    "passive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowani",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "participle",
    "passive",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowane",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "nonvirile",
    "participle",
    "passive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowawszy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adverbial",
    "anterior",
    "participle"
   ]
  },
  {
   "form": "zdołowanie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "noun-from-verb"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "a": "p",
    "impf": "dołować"
   },
   "expansion": "zdołować pf (imperfective dołować)",
   "name": "pl-verb"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "zdoł",
    "2": "pp"
   },
   "name": "pl-conj-ap-uję"
  },
  {
   "args": {
    "1": "zdołować",
    "2": "zdołuję",
    "3": "zdołuje",
    "4": "zdołują",
    "5": "zdołowa",
    "6": "zdołowa",
    "7": "zdołowa",
    "8": "zdołuj",
    "ap": "zdołowawszy",
    "ip": "zdołowano",
    "pp": "zdołowan",
    "pp2": "zdołowani",
    "vn": "zdołowanie"
   },
   "name": "pl-conj-ap"
  }
 ],
 "lang": "Polish",
 "lang_code": "pl",
 "pos": "verb",
 "related": [
  {
   "word": "dołujący"
  },
  {
   "word": "dołek"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Polish 3-syllable words",
    "Polish colloquialisms",
    "Polish lemmas",
    "Polish perfective verbs",
    "Polish terms prefixed with z-",
    "Polish terms with IPA pronunciation",
    "Polish terms with audio links",
    "Polish transitive verbs",
    "Polish verbs",
    "Rhymes:Polish/ɔvat͡ɕ",
    "Rhymes:Polish/ɔvat͡ɕ/3 syllables"
   ],
   "glosses": [
    "to deject, to depress"
   ],
   "raw_glosses": [
    "(transitive, colloquial) to deject, to depress"
   ],
   "synonyms": [
    {
     "word": "zdeprymować"
    },
    {
     "word": "przygnębić"
    }
   ],
   "tags": [
    "colloquial",
    "perfective",
    "transitive"
   ]
  }
 ],
 "word": "zdołować"
}


This page is a part of the kaikki.org machine-readable Polish dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2022-11-27 from the enwiktionary dump dated 2022-11-20 using wiktextract.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.

The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.