"zbiorkom" meaning in Polish

See zbiorkom in All languages combined, or Wiktionary

Noun

Etymology: Clipping of komunikacja zbiorowa. Etymology templates: {{clipping|pl|komunikacja zbiorowa}} Clipping of komunikacja zbiorowa Head templates: {{pl-noun|m-in}} zbiorkom m inan Inflection templates: {{pl-decl-noun-m-in|tantum=s}} Forms: [table-tags], pl-decl-noun-m-in [inflection-template], zbiorkom [nominative, singular], zbiorkomu [genitive, singular], zbiorkomowi [dative, singular], zbiorkom [accusative, singular], zbiorkomem [instrumental, singular], zbiorkomie [locative, singular], zbiorkomie [singular, vocative]
 1. (slang, transport) mass transit Tags: inanimate, masculine, slang Categories (topical): Transport
  Sense id: zbiorkom-pl-noun-08EzcwFC Categories (other): Polish singularia tantum Topics: transport
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 1

Noun

Etymology: See the etymology of the corresponding lemma form. Etymology templates: {{nonlemma}} See the etymology of the corresponding lemma form. Head templates: {{head|pl|noun form|g=m-in}} zbiorkom m inan
 1. dative plural of zbiorek Tags: dative, form-of, inanimate, masculine, plural Form of: zbiorek
  Sense id: zbiorkom-pl-noun-BCyIbPBN
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 2

Download JSON data for zbiorkom meaning in Polish (2.9kB)

{
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "komunikacja zbiorowa"
   },
   "expansion": "Clipping of komunikacja zbiorowa",
   "name": "clipping"
  }
 ],
 "etymology_text": "Clipping of komunikacja zbiorowa.",
 "forms": [
  {
   "form": "",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "pl-decl-noun-m-in",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "zbiorkom",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zbiorkomu",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zbiorkomowi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zbiorkom",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zbiorkomem",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instrumental",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zbiorkomie",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "locative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zbiorkomie",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "m-in"
   },
   "expansion": "zbiorkom m inan",
   "name": "pl-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "tantum": "s"
   },
   "name": "pl-decl-noun-m-in"
  }
 ],
 "lang": "Polish",
 "lang_code": "pl",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "topical",
     "langcode": "pl",
     "name": "Transport",
     "orig": "pl:Transport",
     "parents": [
      "All topics",
      "Fundamental"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Polish singularia tantum",
     "parents": [
      "Singularia tantum",
      "Nouns",
      "Lemmas"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "There wasn't a bullshit argument in stock? You'll get those people there faster with mass transit much faster than with cars.",
     "ref": "2010, Pan Srocz, pl.regionalne.wroclaw, Usenet",
     "text": "Bardziej z dupy argumentu nie było na składzie? Zbiorkomem na pewno szybciej rozwieziesz tych ludzi niż autami.",
     "type": "quotation"
    },
    {
     "ref": "2013, Nie sloik, Forum Gazeta.pl",
     "text": "A z resztą zgoda - dojazd zbiorkomem jest na Służewiec koszmarny.\nI agree with the others - mass transit to Służewiec is nightmarish.",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "mass transit"
   ],
   "id": "zbiorkom-pl-noun-08EzcwFC",
   "raw_glosses": [
    "(slang, transport) mass transit"
   ],
   "tags": [
    "inanimate",
    "masculine",
    "slang"
   ],
   "topics": [
    "transport"
   ]
  }
 ],
 "word": "zbiorkom"
}

{
 "categories": [],
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {},
   "expansion": "See the etymology of the corresponding lemma form.",
   "name": "nonlemma"
  }
 ],
 "etymology_text": "See the etymology of the corresponding lemma form.",
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "noun form",
    "g": "m-in"
   },
   "expansion": "zbiorkom m inan",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Polish",
 "lang_code": "pl",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "form_of": [
    {
     "word": "zbiorek"
    }
   ],
   "glosses": [
    "dative plural of zbiorek"
   ],
   "id": "zbiorkom-pl-noun-BCyIbPBN",
   "raw_glosses": [
    "dative plural of zbiorek"
   ],
   "tags": [
    "dative",
    "form-of",
    "inanimate",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "word": "zbiorkom"
}
{
 "categories": [
  "Polish clippings",
  "Polish inanimate nouns",
  "Polish lemmas",
  "Polish masculine nouns",
  "Polish non-lemma forms",
  "Polish noun forms",
  "Polish nouns",
  "Polish singularia tantum"
 ],
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "komunikacja zbiorowa"
   },
   "expansion": "Clipping of komunikacja zbiorowa",
   "name": "clipping"
  }
 ],
 "etymology_text": "Clipping of komunikacja zbiorowa.",
 "forms": [
  {
   "form": "",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "pl-decl-noun-m-in",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "zbiorkom",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zbiorkomu",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zbiorkomowi",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zbiorkom",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zbiorkomem",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instrumental",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zbiorkomie",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "locative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "zbiorkomie",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "m-in"
   },
   "expansion": "zbiorkom m inan",
   "name": "pl-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "tantum": "s"
   },
   "name": "pl-decl-noun-m-in"
  }
 ],
 "lang": "Polish",
 "lang_code": "pl",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Polish slang",
    "Polish terms with quotations",
    "pl:Transport"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "There wasn't a bullshit argument in stock? You'll get those people there faster with mass transit much faster than with cars.",
     "ref": "2010, Pan Srocz, pl.regionalne.wroclaw, Usenet",
     "text": "Bardziej z dupy argumentu nie było na składzie? Zbiorkomem na pewno szybciej rozwieziesz tych ludzi niż autami.",
     "type": "quotation"
    },
    {
     "ref": "2013, Nie sloik, Forum Gazeta.pl",
     "text": "A z resztą zgoda - dojazd zbiorkomem jest na Służewiec koszmarny.\nI agree with the others - mass transit to Służewiec is nightmarish.",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "mass transit"
   ],
   "raw_glosses": [
    "(slang, transport) mass transit"
   ],
   "tags": [
    "inanimate",
    "masculine",
    "slang"
   ],
   "topics": [
    "transport"
   ]
  }
 ],
 "word": "zbiorkom"
}

{
 "categories": [
  "Polish non-lemma forms",
  "Polish noun forms"
 ],
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {},
   "expansion": "See the etymology of the corresponding lemma form.",
   "name": "nonlemma"
  }
 ],
 "etymology_text": "See the etymology of the corresponding lemma form.",
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "noun form",
    "g": "m-in"
   },
   "expansion": "zbiorkom m inan",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Polish",
 "lang_code": "pl",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "form_of": [
    {
     "word": "zbiorek"
    }
   ],
   "glosses": [
    "dative plural of zbiorek"
   ],
   "raw_glosses": [
    "dative plural of zbiorek"
   ],
   "tags": [
    "dative",
    "form-of",
    "inanimate",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  }
 ],
 "word": "zbiorkom"
}
{
 "called_from": "parser/1336",
 "msg": "no corresponding start tag found for </span>",
 "path": [
  "zbiorkom"
 ],
 "section": "Polish",
 "subsection": "noun",
 "title": "zbiorkom",
 "trace": null
}

{
 "called_from": "parser/1336",
 "msg": "no corresponding start tag found for </span>",
 "path": [
  "zbiorkom"
 ],
 "section": "Polish",
 "subsection": "noun",
 "title": "zbiorkom",
 "trace": null
}

{
 "called_from": "parser/1336",
 "msg": "no corresponding start tag found for </span>",
 "path": [
  "zbiorkom"
 ],
 "section": "Polish",
 "subsection": "noun",
 "title": "zbiorkom",
 "trace": null
}

{
 "called_from": "parser/1336",
 "msg": "no corresponding start tag found for </span>",
 "path": [
  "zbiorkom"
 ],
 "section": "Polish",
 "subsection": "noun",
 "title": "zbiorkom",
 "trace": null
}

{
 "called_from": "parser/1336",
 "msg": "no corresponding start tag found for </span>",
 "path": [
  "zbiorkom"
 ],
 "section": "Polish",
 "subsection": "noun",
 "title": "zbiorkom",
 "trace": null
}

{
 "called_from": "parser/1336",
 "msg": "no corresponding start tag found for </span>",
 "path": [
  "zbiorkom"
 ],
 "section": "Polish",
 "subsection": "noun",
 "title": "zbiorkom",
 "trace": null
}

{
 "called_from": "parser/1336",
 "msg": "no corresponding start tag found for </span>",
 "path": [
  "zbiorkom"
 ],
 "section": "Polish",
 "subsection": "noun",
 "title": "zbiorkom",
 "trace": null
}

{
 "called_from": "parser/1336",
 "msg": "no corresponding start tag found for </span>",
 "path": [
  "zbiorkom"
 ],
 "section": "Polish",
 "subsection": "noun",
 "title": "zbiorkom",
 "trace": null
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Polish dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2022-12-06 from the enwiktionary dump dated 2022-12-01 using wiktextract.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.

The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.