"załączyć" meaning in Polish

See załączyć in All languages combined, or Wiktionary

Verb

Etymology: From za- + łączyć. Etymology templates: {{af|pl|za-|łączyć}} za- + łączyć Head templates: {{pl-verb|a=p|impf=załączać}} załączyć pf (imperfective załączać) Inflection templates: {{pl-conj-ap-yć|załącz|pp}}, {{pl-conj-ap|załączyć|załączę|załączy|załączą|załączy|załączy|załączy|załącz|ap=załączywszy|ip=załączono|pp=załączon|pp2=załączeni|vn=załączenie}} Forms: załączać [imperfective], perfective [table-tags], pl-conj-ap-yć [inflection-template], załączyć [infinitive], załączę [first-person, future, singular], załączymy [first-person, future, plural], załączysz [future, second-person, singular], załączycie [future, plural, second-person], załączy [future, singular, third-person], załączą [future, plural, third-person], załączy się [future, impersonal], załączyłem [first-person, masculine, past, singular], załączyłam [feminine, first-person, past, singular], załączyliśmy [first-person, past, plural, virile], załączyłyśmy [first-person, nonvirile, past, plural], załączyłeś [masculine, past, second-person, singular], załączyłaś [feminine, past, second-person, singular], załączyliście [past, plural, second-person, virile], załączyłyście [nonvirile, past, plural, second-person], załączył [masculine, past, singular, third-person], załączyła [feminine, past, singular, third-person], załączyło [neuter, past, singular, third-person], załączyli [past, plural, third-person, virile], załączyły [nonvirile, past, plural, third-person], załączono [impersonal, past], załączyłbym [conditional, first-person, masculine, singular], załączyłabym [conditional, feminine, first-person, singular], załączylibyśmy [conditional, first-person, plural, virile], załączyłybyśmy [conditional, first-person, nonvirile, plural], załączyłbyś [conditional, masculine, second-person, singular], załączyłabyś [conditional, feminine, second-person, singular], załączylibyście [conditional, plural, second-person, virile], załączyłybyście [conditional, nonvirile, plural, second-person], załączyłby [conditional, masculine, singular, third-person], załączyłaby [conditional, feminine, singular, third-person], załączyłoby [conditional, neuter, singular, third-person], załączyliby [conditional, plural, third-person, virile], załączyłyby [conditional, nonvirile, plural, third-person], załączono by [conditional, impersonal], niech załączę [first-person, imperative, singular], załączmy [first-person, imperative, plural], załącz [imperative, second-person, singular], załączcie [imperative, plural, second-person], niech załączy [imperative, singular, third-person], niech załączą [imperative, plural, third-person], załączony [adjectival, masculine, participle, passive, singular], załączona [adjectival, feminine, participle, passive, singular], załączone [adjectival, neuter, participle, passive, singular], załączeni [adjectival, participle, passive, plural, virile], załączone [adjectival, nonvirile, participle, passive, plural], załączywszy [adverbial, anterior, participle], załączenie [noun-from-verb]
 1. (transitive) to attach (e.g. a document) Tags: perfective, transitive
  Sense id: załączyć-pl-verb-7tGCzD3I Categories (other): Polish terms prefixed with za-

Inflected forms

Download JSON data for załączyć meaning in Polish (7.2kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "za-",
    "3": "łączyć"
   },
   "expansion": "za- + łączyć",
   "name": "af"
  }
 ],
 "etymology_text": "From za- + łączyć.",
 "forms": [
  {
   "form": "załączać",
   "tags": [
    "imperfective"
   ]
  },
  {
   "form": "perfective",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "pl-conj-ap-yć",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyć",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "infinitive"
   ]
  },
  {
   "form": "załączę",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "future",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączymy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "future",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "załączysz",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączycie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączą",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączy się",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "impersonal"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłem",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "masculine",
    "past",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłam",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "past",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyliśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "past",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "nonvirile",
    "past",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłeś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "masculine",
    "past",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłaś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "past",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyliście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "past",
    "plural",
    "second-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "nonvirile",
    "past",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączył",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "masculine",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyła",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyło",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "neuter",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyli",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "past",
    "plural",
    "third-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyły",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "nonvirile",
    "past",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączono",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "impersonal",
    "past"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłbym",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłabym",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "first-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączylibyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłybyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "nonvirile",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłbyś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "masculine",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłabyś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączylibyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "plural",
    "second-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłybyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "nonvirile",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "masculine",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłaby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłoby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "neuter",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyliby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "plural",
    "third-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłyby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "nonvirile",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączono by",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "impersonal"
   ]
  },
  {
   "form": "niech załączę",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "imperative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "imperative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "załącz",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączcie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "niech załączy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "niech załączą",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączony",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "masculine",
    "participle",
    "passive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączona",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "feminine",
    "participle",
    "passive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączone",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "neuter",
    "participle",
    "passive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączeni",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "participle",
    "passive",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "załączone",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "nonvirile",
    "participle",
    "passive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "załączywszy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adverbial",
    "anterior",
    "participle"
   ]
  },
  {
   "form": "załączenie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "noun-from-verb"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "a": "p",
    "impf": "załączać"
   },
   "expansion": "załączyć pf (imperfective załączać)",
   "name": "pl-verb"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "załącz",
    "2": "pp"
   },
   "name": "pl-conj-ap-yć"
  },
  {
   "args": {
    "1": "załączyć",
    "2": "załączę",
    "3": "załączy",
    "4": "załączą",
    "5": "załączy",
    "6": "załączy",
    "7": "załączy",
    "8": "załącz",
    "ap": "załączywszy",
    "ip": "załączono",
    "pp": "załączon",
    "pp2": "załączeni",
    "vn": "załączenie"
   },
   "name": "pl-conj-ap"
  }
 ],
 "lang": "Polish",
 "lang_code": "pl",
 "pos": "verb",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Polish terms prefixed with za-",
     "parents": [],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "to attach (e.g. a document)"
   ],
   "id": "załączyć-pl-verb-7tGCzD3I",
   "raw_glosses": [
    "(transitive) to attach (e.g. a document)"
   ],
   "tags": [
    "perfective",
    "transitive"
   ]
  }
 ],
 "word": "załączyć"
}
{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "pl",
    "2": "za-",
    "3": "łączyć"
   },
   "expansion": "za- + łączyć",
   "name": "af"
  }
 ],
 "etymology_text": "From za- + łączyć.",
 "forms": [
  {
   "form": "załączać",
   "tags": [
    "imperfective"
   ]
  },
  {
   "form": "perfective",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "pl-conj-ap-yć",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyć",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "infinitive"
   ]
  },
  {
   "form": "załączę",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "future",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączymy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "future",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "załączysz",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączycie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączą",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączy się",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "future",
    "impersonal"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłem",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "masculine",
    "past",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłam",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "first-person",
    "past",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyliśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "past",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "nonvirile",
    "past",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłeś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "masculine",
    "past",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłaś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "past",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyliście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "past",
    "plural",
    "second-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "nonvirile",
    "past",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączył",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "masculine",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyła",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "feminine",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyło",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "neuter",
    "past",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyli",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "past",
    "plural",
    "third-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyły",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "nonvirile",
    "past",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączono",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "impersonal",
    "past"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłbym",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłabym",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "first-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączylibyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłybyśmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "first-person",
    "nonvirile",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłbyś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "masculine",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłabyś",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączylibyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "plural",
    "second-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłybyście",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "nonvirile",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "masculine",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłaby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "feminine",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłoby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "neuter",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyliby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "plural",
    "third-person",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "załączyłyby",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "nonvirile",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączono by",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "conditional",
    "impersonal"
   ]
  },
  {
   "form": "niech załączę",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "imperative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączmy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "first-person",
    "imperative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "załącz",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "second-person",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączcie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "plural",
    "second-person"
   ]
  },
  {
   "form": "niech załączy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "singular",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "niech załączą",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "imperative",
    "plural",
    "third-person"
   ]
  },
  {
   "form": "załączony",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "masculine",
    "participle",
    "passive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączona",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "feminine",
    "participle",
    "passive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączone",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "neuter",
    "participle",
    "passive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "załączeni",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "participle",
    "passive",
    "plural",
    "virile"
   ]
  },
  {
   "form": "załączone",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adjectival",
    "nonvirile",
    "participle",
    "passive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "załączywszy",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "adverbial",
    "anterior",
    "participle"
   ]
  },
  {
   "form": "załączenie",
   "source": "conjugation",
   "tags": [
    "noun-from-verb"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "a": "p",
    "impf": "załączać"
   },
   "expansion": "załączyć pf (imperfective załączać)",
   "name": "pl-verb"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "załącz",
    "2": "pp"
   },
   "name": "pl-conj-ap-yć"
  },
  {
   "args": {
    "1": "załączyć",
    "2": "załączę",
    "3": "załączy",
    "4": "załączą",
    "5": "załączy",
    "6": "załączy",
    "7": "załączy",
    "8": "załącz",
    "ap": "załączywszy",
    "ip": "załączono",
    "pp": "załączon",
    "pp2": "załączeni",
    "vn": "załączenie"
   },
   "name": "pl-conj-ap"
  }
 ],
 "lang": "Polish",
 "lang_code": "pl",
 "pos": "verb",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Polish 3-syllable words",
    "Polish lemmas",
    "Polish perfective verbs",
    "Polish terms prefixed with za-",
    "Polish terms with IPA pronunciation",
    "Polish terms with audio links",
    "Polish transitive verbs",
    "Polish verbs",
    "Rhymes:Polish/ɔnt͡ʂɨt͡ɕ",
    "Rhymes:Polish/ɔnt͡ʂɨt͡ɕ/3 syllables"
   ],
   "glosses": [
    "to attach (e.g. a document)"
   ],
   "raw_glosses": [
    "(transitive) to attach (e.g. a document)"
   ],
   "tags": [
    "perfective",
    "transitive"
   ]
  }
 ],
 "word": "załączyć"
}


This page is a part of the kaikki.org machine-readable Polish dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2022-12-05 from the enwiktionary dump dated 2022-12-01 using wiktextract.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.

The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.