"mājdzīvnieks" meaning in Latvian

See mājdzīvnieks in All languages combined, or Wiktionary

Noun

Etymology: From māja (“house”) + dzīvnieks (“animal”) (with dzīvnieks from dzīve (“life”) + -nieks). Etymology templates: {{compound|lv|māja|dzīvnieks|gloss1=house|gloss2=animal}} māja (“house”) + dzīvnieks (“animal”), {{m|lv|dzīvnieks}} dzīvnieks, {{suffix|lv|dzīve|nieks|gloss1=life}} dzīve (“life”) + -nieks Head templates: {{head|lv|noun|g=m|g2=|head=|sort=}} mājdzīvnieks m, {{lv-noun|m|1st}} mājdzīvnieks m (1st declension) Inflection templates: {{lv-decl-noun|mājdzīvniek|s|1st}}, {{lv-decl-noun-1|mājdzīvniek|s|4=|5=|6=|7=|8=|drop-v=|keep-s=|x=0}}, {{lv-decl-noun-table|mājdzīvnieks|mājdzīvnieki|mājdzīvnieku|mājdzīvniekus|mājdzīvnieka|mājdzīvnieku|mājdzīvniekam|mājdzīvniekiem|mājdzīvnieku|mājdzīvniekiem|mājdzīvniekā|mājdzīvniekos|mājdzīvniek|mājdzīvnieki|type=1st declension|x=0}} Forms: declension-1 [table-tags], mājdzīvnieks [nominative, singular], mājdzīvnieki [nominative, plural], mājdzīvnieku [accusative, singular], mājdzīvniekus [accusative, plural], mājdzīvnieka [genitive, singular], mājdzīvnieku [genitive, plural], mājdzīvniekam [dative, singular], mājdzīvniekiem [dative, plural], mājdzīvnieku [instrumental, singular], mājdzīvniekiem [instrumental, plural], mājdzīvniekā [locative, singular], mājdzīvniekos [locative, plural], mājdzīvniek [singular, vocative], mājdzīvnieki [plural, vocative]
 1. domestic animal (including pets, farm animals, etc.) Tags: declension-1, masculine
  Sense id: en-mājdzīvnieks-lv-noun-6OdmD9mw Categories (other): Latvian entries with incorrect language header, Latvian terms suffixed with -nieks

Inflected forms

Download JSON data for mājdzīvnieks meaning in Latvian (3.5kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "lv",
    "2": "māja",
    "3": "dzīvnieks",
    "gloss1": "house",
    "gloss2": "animal"
   },
   "expansion": "māja (“house”) + dzīvnieks (“animal”)",
   "name": "compound"
  },
  {
   "args": {
    "1": "lv",
    "2": "dzīvnieks"
   },
   "expansion": "dzīvnieks",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "lv",
    "2": "dzīve",
    "3": "nieks",
    "gloss1": "life"
   },
   "expansion": "dzīve (“life”) + -nieks",
   "name": "suffix"
  }
 ],
 "etymology_text": "From māja (“house”) + dzīvnieks (“animal”) (with dzīvnieks from dzīve (“life”) + -nieks).",
 "forms": [
  {
   "form": "declension-1",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "lv-decl-noun",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "1st declension",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "class"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvnieks",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvnieki",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvnieku",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvniekus",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvnieka",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvnieku",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvniekam",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvniekiem",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvnieku",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instrumental",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvniekiem",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instrumental",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvniekā",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "locative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvniekos",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "locative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvniek",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvnieki",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "lv",
    "2": "noun",
    "g": "m",
    "g2": "",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "mājdzīvnieks m",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "m",
    "2": "1st"
   },
   "expansion": "mājdzīvnieks m (1st declension)",
   "name": "lv-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "mājdzīvniek",
    "2": "s",
    "3": "1st"
   },
   "name": "lv-decl-noun"
  },
  {
   "args": {
    "1": "mājdzīvniek",
    "2": "s",
    "4": "",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "drop-v": "",
    "keep-s": "",
    "x": "0"
   },
   "name": "lv-decl-noun-1"
  },
  {
   "args": {
    "1": "mājdzīvnieks",
    "10": "mājdzīvniekiem",
    "11": "mājdzīvniekā",
    "12": "mājdzīvniekos",
    "13": "mājdzīvniek",
    "14": "mājdzīvnieki",
    "2": "mājdzīvnieki",
    "3": "mājdzīvnieku",
    "4": "mājdzīvniekus",
    "5": "mājdzīvnieka",
    "6": "mājdzīvnieku",
    "7": "mājdzīvniekam",
    "8": "mājdzīvniekiem",
    "9": "mājdzīvnieku",
    "type": "1st declension",
    "x": "0"
   },
   "name": "lv-decl-noun-table"
  }
 ],
 "lang": "Latvian",
 "lang_code": "lv",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Latvian entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Latvian terms suffixed with -nieks",
     "parents": [],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "domestic animal (including pets, farm animals, etc.)"
   ],
   "id": "en-mājdzīvnieks-lv-noun-6OdmD9mw",
   "links": [
    [
     "domestic",
     "domestic"
    ],
    [
     "animal",
     "animal"
    ],
    [
     "pet",
     "pet#English"
    ],
    [
     "farm animal",
     "farm animal#English"
    ]
   ],
   "tags": [
    "declension-1",
    "masculine"
   ]
  }
 ],
 "word": "mājdzīvnieks"
}
{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "lv",
    "2": "māja",
    "3": "dzīvnieks",
    "gloss1": "house",
    "gloss2": "animal"
   },
   "expansion": "māja (“house”) + dzīvnieks (“animal”)",
   "name": "compound"
  },
  {
   "args": {
    "1": "lv",
    "2": "dzīvnieks"
   },
   "expansion": "dzīvnieks",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "lv",
    "2": "dzīve",
    "3": "nieks",
    "gloss1": "life"
   },
   "expansion": "dzīve (“life”) + -nieks",
   "name": "suffix"
  }
 ],
 "etymology_text": "From māja (“house”) + dzīvnieks (“animal”) (with dzīvnieks from dzīve (“life”) + -nieks).",
 "forms": [
  {
   "form": "declension-1",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "lv-decl-noun",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "1st declension",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "class"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvnieks",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvnieki",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvnieku",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvniekus",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvnieka",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvnieku",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvniekam",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvniekiem",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "dative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvnieku",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instrumental",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvniekiem",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "instrumental",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvniekā",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "locative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvniekos",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "locative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvniek",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "mājdzīvnieki",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "plural",
    "vocative"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "lv",
    "2": "noun",
    "g": "m",
    "g2": "",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "mājdzīvnieks m",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "m",
    "2": "1st"
   },
   "expansion": "mājdzīvnieks m (1st declension)",
   "name": "lv-noun"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "mājdzīvniek",
    "2": "s",
    "3": "1st"
   },
   "name": "lv-decl-noun"
  },
  {
   "args": {
    "1": "mājdzīvniek",
    "2": "s",
    "4": "",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "drop-v": "",
    "keep-s": "",
    "x": "0"
   },
   "name": "lv-decl-noun-1"
  },
  {
   "args": {
    "1": "mājdzīvnieks",
    "10": "mājdzīvniekiem",
    "11": "mājdzīvniekā",
    "12": "mājdzīvniekos",
    "13": "mājdzīvniek",
    "14": "mājdzīvnieki",
    "2": "mājdzīvnieki",
    "3": "mājdzīvnieku",
    "4": "mājdzīvniekus",
    "5": "mājdzīvnieka",
    "6": "mājdzīvnieku",
    "7": "mājdzīvniekam",
    "8": "mājdzīvniekiem",
    "9": "mājdzīvnieku",
    "type": "1st declension",
    "x": "0"
   },
   "name": "lv-decl-noun-table"
  }
 ],
 "lang": "Latvian",
 "lang_code": "lv",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Latvian compound terms",
    "Latvian entries with incorrect language header",
    "Latvian first declension nouns",
    "Latvian lemmas",
    "Latvian masculine nouns",
    "Latvian nouns",
    "Latvian terms suffixed with -nieks"
   ],
   "glosses": [
    "domestic animal (including pets, farm animals, etc.)"
   ],
   "links": [
    [
     "domestic",
     "domestic"
    ],
    [
     "animal",
     "animal"
    ],
    [
     "pet",
     "pet#English"
    ],
    [
     "farm animal",
     "farm animal#English"
    ]
   ],
   "tags": [
    "declension-1",
    "masculine"
   ]
  }
 ],
 "word": "mājdzīvnieks"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Latvian dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-04-13 from the enwiktionary dump dated 2024-04-01 using wiktextract (ee658f9 and be4df6b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.