"τοις εκατό" meaning in Greek

See τοις εκατό in All languages combined, or Wiktionary

Noun

Forms: tois ekató [romanization]
Head templates: {{head|el|nouns|||||||||||||||||||||||||||cat2=|cat3=|cat4=|g=n|g2=|g3=|head=|sort=|tr2=|ts=}} τοις εκατό • (tois ekató) n, {{el-noun|n}} τοις εκατό • (tois ekató) n
 1. percent, per cent Synonyms: ποσοστό (posostó) [neuter], τοις εκατόν (tois ekatón), τα εκατό (ta ekató)
  Sense id: en-τοις_εκατό-el-noun-VhskBVZv Categories (other): Greek entries with incorrect language header

Alternative forms

Download JSONL data for τοις εκατό meaning in Greek (1.3kB)

{
 "forms": [
  {
   "form": "tois ekató",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "",
    "18": "",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "n",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "τοις εκατό • (tois ekató) n",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "n"
   },
   "expansion": "τοις εκατό • (tois ekató) n",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "δύο τοις εκατό (two percent)"
    }
   ],
   "glosses": [
    "percent, per cent"
   ],
   "id": "en-τοις_εκατό-el-noun-VhskBVZv",
   "links": [
    [
     "percent",
     "percent"
    ],
    [
     "per cent",
     "per cent"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "roman": "posostó",
     "tags": [
      "neuter"
     ],
     "word": "ποσοστό"
    },
    {
     "roman": "tois ekatón",
     "word": "τοις εκατόν"
    },
    {
     "roman": "ta ekató",
     "word": "τα εκατό"
    }
   ]
  }
 ],
 "word": "τοις εκατό"
}
{
 "forms": [
  {
   "form": "tois ekató",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "",
    "11": "",
    "12": "",
    "13": "",
    "14": "",
    "15": "",
    "16": "",
    "17": "",
    "18": "",
    "19": "",
    "2": "nouns",
    "20": "",
    "21": "",
    "22": "",
    "23": "",
    "24": "",
    "25": "",
    "26": "",
    "27": "",
    "28": "",
    "3": "",
    "4": "",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "",
    "cat2": "",
    "cat3": "",
    "cat4": "",
    "g": "n",
    "g2": "",
    "g3": "",
    "head": "",
    "sort": "",
    "tr2": "",
    "ts": ""
   },
   "expansion": "τοις εκατό • (tois ekató) n",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "1": "n"
   },
   "expansion": "τοις εκατό • (tois ekató) n",
   "name": "el-noun"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "noun",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek lemmas",
    "Greek multiword terms",
    "Greek neuter nouns",
    "Greek nouns"
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "δύο τοις εκατό (two percent)"
    }
   ],
   "glosses": [
    "percent, per cent"
   ],
   "links": [
    [
     "percent",
     "percent"
    ],
    [
     "per cent",
     "per cent"
    ]
   ]
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "roman": "posostó",
   "tags": [
    "neuter"
   ],
   "word": "ποσοστό"
  },
  {
   "roman": "tois ekatón",
   "word": "τοις εκατόν"
  },
  {
   "roman": "ta ekató",
   "word": "τα εκατό"
  }
 ],
 "word": "τοις εκατό"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Greek dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-22 from the enwiktionary dump dated 2024-07-20 using wiktextract (0af6c06 and 6aeea9b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.