"bütün" meaning in Azerbaijani

See bütün in All languages combined, or Wiktionary

Determiner

IPA: /byˈtyn/, [py̥ˈtyn] Audio: Az-az-bütün.ogg Forms: form büsbütün [emphatic]
Etymology: From Proto-Turkic *bütün, a derivation of *büt- (“to end, accomplish; to create, build; to heal; to grow, ripen”), whence also Azerbaijani bütöv (“whole”). Etymology templates: {{inh|az|trk-pro|*bütün}} Proto-Turkic *bütün, {{m|trk-pro|*büt-||to end, accomplish; to create, build; to heal; to grow, ripen}} *büt- (“to end, accomplish; to create, build; to heal; to grow, ripen”), {{cog|az|bütöv||whole}} Azerbaijani bütöv (“whole”) Head templates: {{head|az|determiner|intensive form|büsbütün}} bütün (intensive form büsbütün)
 1. all
  Sense id: en-bütün-az-det-XvXvA2S2
 2. whole, entire, all
  Sense id: en-bütün-az-det-b3AaVURd Categories (other): Azerbaijani determiners, Azerbaijani entries with incorrect language header Disambiguation of Azerbaijani determiners: 0 100 Disambiguation of Azerbaijani entries with incorrect language header: 0 100
The following are not (yet) sense-disambiguated
Derived forms: bütünlük (english: entirety) Related terms: bütöv (english: entire)

Inflected forms

Download JSON data for bütün meaning in Azerbaijani (3.1kB)

{
 "derived": [
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "entirety",
   "word": "bütünlük"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "az",
    "2": "trk-pro",
    "3": "*bütün"
   },
   "expansion": "Proto-Turkic *bütün",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "trk-pro",
    "2": "*büt-",
    "3": "",
    "4": "to end, accomplish; to create, build; to heal; to grow, ripen"
   },
   "expansion": "*büt- (“to end, accomplish; to create, build; to heal; to grow, ripen”)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "az",
    "2": "bütöv",
    "3": "",
    "4": "whole"
   },
   "expansion": "Azerbaijani bütöv (“whole”)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Proto-Turkic *bütün, a derivation of *büt- (“to end, accomplish; to create, build; to heal; to grow, ripen”), whence also Azerbaijani bütöv (“whole”).",
 "forms": [
  {
   "form": "form büsbütün",
   "tags": [
    "emphatic"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "az",
    "2": "determiner",
    "3": "intensive form",
    "4": "büsbütün"
   },
   "expansion": "bütün (intensive form büsbütün)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "bü‧tün"
 ],
 "lang": "Azerbaijani",
 "lang_code": "az",
 "pos": "det",
 "related": [
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "entire",
   "word": "bütöv"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "antonyms": [
    {
     "word": "heç bir"
    }
   ],
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "All human beings are born free and equal in dignity and rights",
     "text": "Bütün insanlar azad, hüquq və ləyaqətlərinə görə bərabər doğulurlar.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "We can't go today, because all the roads are closed.",
     "text": "Bu gün gedə bilmərik, çünki bütün yollar bağlıdır.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "In those years, all residents of the village suffered because of the famine.",
     "ref": "2008, Zəminə Xınalı, Qaçaq İsmayıl dastanı; republished as Tariyel Abbaslı, editor, Zəminə Xınalı Seçilmiş Əsərləri II Cild, Baku: Təknur, 2014, page 247",
     "text": "O illər aclıq olduğundan bütün kəndin əhalisi əziyyət çəkirdi.",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "all"
   ],
   "id": "en-bütün-az-det-XvXvA2S2",
   "links": [
    [
     "all",
     "all"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "0 100",
     "kind": "other",
     "name": "Azerbaijani determiners",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "0 100",
     "kind": "other",
     "name": "Azerbaijani entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I didn't sleep all night yesterday.",
     "text": "Mən dünən bütün gecəni yatmamışam.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "The entire world is watching us at the moment.",
     "text": "Bu dəqiqə bizi bütün dünya izləyir.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "whole, entire, all"
   ],
   "id": "en-bütün-az-det-b3AaVURd",
   "links": [
    [
     "whole",
     "whole"
    ],
    [
     "entire",
     "entire"
    ],
    [
     "all",
     "all"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/byˈtyn/"
  },
  {
   "ipa": "[py̥ˈtyn]"
  },
  {
   "audio": "Az-az-bütün.ogg",
   "mp3_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/d/d3/Az-az-b%C3%BCt%C3%BCn.ogg/Az-az-b%C3%BCt%C3%BCn.ogg.mp3",
   "ogg_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Az-az-b%C3%BCt%C3%BCn.ogg",
   "text": "Audio"
  }
 ],
 "word": "bütün"
}
{
 "categories": [
  "Azerbaijani determiners",
  "Azerbaijani entries with incorrect language header",
  "Azerbaijani lemmas",
  "Azerbaijani terms derived from Proto-Turkic",
  "Azerbaijani terms inherited from Proto-Turkic",
  "Azerbaijani terms with IPA pronunciation",
  "Azerbaijani terms with audio links"
 ],
 "derived": [
  {
   "english": "entirety",
   "word": "bütünlük"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "az",
    "2": "trk-pro",
    "3": "*bütün"
   },
   "expansion": "Proto-Turkic *bütün",
   "name": "inh"
  },
  {
   "args": {
    "1": "trk-pro",
    "2": "*büt-",
    "3": "",
    "4": "to end, accomplish; to create, build; to heal; to grow, ripen"
   },
   "expansion": "*büt- (“to end, accomplish; to create, build; to heal; to grow, ripen”)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "az",
    "2": "bütöv",
    "3": "",
    "4": "whole"
   },
   "expansion": "Azerbaijani bütöv (“whole”)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "From Proto-Turkic *bütün, a derivation of *büt- (“to end, accomplish; to create, build; to heal; to grow, ripen”), whence also Azerbaijani bütöv (“whole”).",
 "forms": [
  {
   "form": "form büsbütün",
   "tags": [
    "emphatic"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "az",
    "2": "determiner",
    "3": "intensive form",
    "4": "büsbütün"
   },
   "expansion": "bütün (intensive form büsbütün)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "hyphenation": [
  "bü‧tün"
 ],
 "lang": "Azerbaijani",
 "lang_code": "az",
 "pos": "det",
 "related": [
  {
   "english": "entire",
   "word": "bütöv"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "antonyms": [
    {
     "word": "heç bir"
    }
   ],
   "categories": [
    "Azerbaijani terms with quotations",
    "Azerbaijani terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "All human beings are born free and equal in dignity and rights",
     "text": "Bütün insanlar azad, hüquq və ləyaqətlərinə görə bərabər doğulurlar.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "We can't go today, because all the roads are closed.",
     "text": "Bu gün gedə bilmərik, çünki bütün yollar bağlıdır.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "In those years, all residents of the village suffered because of the famine.",
     "ref": "2008, Zəminə Xınalı, Qaçaq İsmayıl dastanı; republished as Tariyel Abbaslı, editor, Zəminə Xınalı Seçilmiş Əsərləri II Cild, Baku: Təknur, 2014, page 247",
     "text": "O illər aclıq olduğundan bütün kəndin əhalisi əziyyət çəkirdi.",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "all"
   ],
   "links": [
    [
     "all",
     "all"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Azerbaijani terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I didn't sleep all night yesterday.",
     "text": "Mən dünən bütün gecəni yatmamışam.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "The entire world is watching us at the moment.",
     "text": "Bu dəqiqə bizi bütün dünya izləyir.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "whole, entire, all"
   ],
   "links": [
    [
     "whole",
     "whole"
    ],
    [
     "entire",
     "entire"
    ],
    [
     "all",
     "all"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/byˈtyn/"
  },
  {
   "ipa": "[py̥ˈtyn]"
  },
  {
   "audio": "Az-az-bütün.ogg",
   "mp3_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/d/d3/Az-az-b%C3%BCt%C3%BCn.ogg/Az-az-b%C3%BCt%C3%BCn.ogg.mp3",
   "ogg_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Az-az-b%C3%BCt%C3%BCn.ogg",
   "text": "Audio"
  }
 ],
 "word": "bütün"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable Azerbaijani dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-04-13 from the enwiktionary dump dated 2024-04-01 using wiktextract (ee658f9 and be4df6b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.