"זה" meaning in All languages combined

See זה on Wiktionary

Determiner [Hebrew]

Audio: LL-Q9288_(heb)-Uziel302-זה.wav
Etymology: Related to Aramaic דִּי (dī) and Arabic ذُو (ḏū). Compare also the definite form הזה (haze) and Arabic هٰذَا (hāḏā). Etymology templates: {{cog|arc|דִּי|tr=dī}} Aramaic דִּי (dī), {{cog|ar|ذُو}} Arabic ذُو (ḏū), {{m|he|הזה|tr=haze}} הזה (haze), {{cog|ar|هٰذَا}} Arabic هٰذَا (hāḏā) Head templates: {{he-det|g=m|tr=ze|wv=זֶה}} זֶה • (ze) m Forms: זֶה [canonical], ze [romanization]
 1. this
  Sense id: זה-he-det-HreWAkEe Categories (other): Hebrew determiners

Pronoun [Hebrew]

Audio: LL-Q9288_(heb)-Uziel302-זה.wav
Etymology: Related to Aramaic דִּי (dī) and Arabic ذُو (ḏū). Compare also the definite form הזה (haze) and Arabic هٰذَا (hāḏā). Etymology templates: {{cog|arc|דִּי|tr=dī}} Aramaic דִּי (dī), {{cog|ar|ذُو}} Arabic ذُو (ḏū), {{m|he|הזה|tr=haze}} הזה (haze), {{cog|ar|هٰذَا}} Arabic هٰذَا (hāḏā) Head templates: {{head|he|pronoun|plural|אֵלֶּה|or|אֵלּוּ|feminine|זֹאת|or|זוֹ|g=m|head=זֶה|tr=zé}} זֶה • (zé) m (plural אֵלֶּה or אֵלּוּ, feminine זֹאת or זוֹ) Forms: זֶה [canonical], [romanization], אֵלֶּה [plural], אֵלּוּ [plural], זֹאת [feminine], זוֹ [feminine]
 1. this, this one.
  Sense id: זה-he-pron-ek6s0ww9 Categories (other): Hebrew pronouns Disambiguation of Hebrew pronouns: 0 100

Inflected forms

Download JSON data for זה meaning in All languages combined (4.0kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "דִּי",
    "tr": "dī"
   },
   "expansion": "Aramaic דִּי (dī)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "ذُو"
   },
   "expansion": "Arabic ذُو (ḏū)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "הזה",
    "tr": "haze"
   },
   "expansion": "הזה (haze)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "هٰذَا"
   },
   "expansion": "Arabic هٰذَا (hāḏā)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Related to Aramaic דִּי (dī) and Arabic ذُو (ḏū). Compare also the definite form הזה (haze) and Arabic هٰذَا (hāḏā).",
 "forms": [
  {
   "form": "זֶה",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "ze",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "m",
    "tr": "ze",
    "wv": "זֶה"
   },
   "expansion": "זֶה • (ze) m",
   "name": "he-det"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "det",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Hebrew determiners",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "The Merciful One will send to us a manifold blessing in this house, and on this table upon which we have eaten.",
     "ref": "Birkat Hamazon",
     "roman": "harakhaman hu yishlakh lanu baracha murubba babbayit hazze, v'al shulkhan ze she'akhalnu alav.",
     "text": "הָרַחֲמָן הוּא יִשְׁלַח לָנוּ בְּרָכָה מְרֻבָּה בַּבַּיִת הַזֶּה, וְעַל שֻׁלְחָן זֶה שֶׁאָכַלְנוּ עָלָיו."
    }
   ],
   "glosses": [
    "this"
   ],
   "id": "זה-he-det-HreWAkEe",
   "links": [
    [
     "this",
     "this"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "audio": "LL-Q9288_(heb)-Uziel302-זה.wav",
   "mp3_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/7/75/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav.mp3",
   "ogg_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/7/75/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav.ogg"
  }
 ],
 "word": "זה"
}

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "דִּי",
    "tr": "dī"
   },
   "expansion": "Aramaic דִּי (dī)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "ذُو"
   },
   "expansion": "Arabic ذُو (ḏū)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "הזה",
    "tr": "haze"
   },
   "expansion": "הזה (haze)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "هٰذَا"
   },
   "expansion": "Arabic هٰذَا (hāḏā)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Related to Aramaic דִּי (dī) and Arabic ذُو (ḏū). Compare also the definite form הזה (haze) and Arabic هٰذَا (hāḏā).",
 "forms": [
  {
   "form": "זֶה",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "zé",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "אֵלֶּה",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "אֵלּוּ",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "זֹאת",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "זוֹ",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "10": "זוֹ",
    "2": "pronoun",
    "3": "plural",
    "4": "אֵלֶּה",
    "5": "or",
    "6": "אֵלּוּ",
    "7": "feminine",
    "8": "זֹאת",
    "9": "or",
    "g": "m",
    "head": "זֶה",
    "tr": "zé"
   },
   "expansion": "זֶה • (zé) m (plural אֵלֶּה or אֵלּוּ, feminine זֹאת or זוֹ)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "0 100",
     "kind": "other",
     "name": "Hebrew pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "The one (male) in the blue shirt.",
     "roman": "ze bakhultsá hak'khulá.",
     "text": "זה בחולצה הכחולה.",
     "type": "example"
    },
    {
     "text": "זה שאין לנקוב בשמו.\nze she'éin linkóv be'shemó.\nHe-who-must-not-be-named.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "this, this one."
   ],
   "id": "זה-he-pron-ek6s0ww9",
   "links": [
    [
     "this",
     "this"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "audio": "LL-Q9288_(heb)-Uziel302-זה.wav",
   "mp3_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/7/75/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav.mp3",
   "ogg_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/7/75/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav.ogg"
  }
 ],
 "word": "זה"
}
{
 "categories": [
  "Hebrew determiners",
  "Hebrew lemmas",
  "Hebrew pronouns",
  "Hebrew terms with audio links"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "דִּי",
    "tr": "dī"
   },
   "expansion": "Aramaic דִּי (dī)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "ذُو"
   },
   "expansion": "Arabic ذُو (ḏū)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "הזה",
    "tr": "haze"
   },
   "expansion": "הזה (haze)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "هٰذَا"
   },
   "expansion": "Arabic هٰذَا (hāḏā)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Related to Aramaic דִּי (dī) and Arabic ذُو (ḏū). Compare also the definite form הזה (haze) and Arabic هٰذَا (hāḏā).",
 "forms": [
  {
   "form": "זֶה",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "ze",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "m",
    "tr": "ze",
    "wv": "זֶה"
   },
   "expansion": "זֶה • (ze) m",
   "name": "he-det"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "det",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with quotations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "The Merciful One will send to us a manifold blessing in this house, and on this table upon which we have eaten.",
     "ref": "Birkat Hamazon",
     "roman": "harakhaman hu yishlakh lanu baracha murubba babbayit hazze, v'al shulkhan ze she'akhalnu alav.",
     "text": "הָרַחֲמָן הוּא יִשְׁלַח לָנוּ בְּרָכָה מְרֻבָּה בַּבַּיִת הַזֶּה, וְעַל שֻׁלְחָן זֶה שֶׁאָכַלְנוּ עָלָיו."
    }
   ],
   "glosses": [
    "this"
   ],
   "links": [
    [
     "this",
     "this"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "audio": "LL-Q9288_(heb)-Uziel302-זה.wav",
   "mp3_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/7/75/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav.mp3",
   "ogg_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/7/75/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav.ogg"
  }
 ],
 "word": "זה"
}

{
 "categories": [
  "Hebrew lemmas",
  "Hebrew pronouns",
  "Hebrew terms with audio links"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "דִּי",
    "tr": "dī"
   },
   "expansion": "Aramaic דִּי (dī)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "ذُو"
   },
   "expansion": "Arabic ذُو (ḏū)",
   "name": "cog"
  },
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "הזה",
    "tr": "haze"
   },
   "expansion": "הזה (haze)",
   "name": "m"
  },
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "هٰذَا"
   },
   "expansion": "Arabic هٰذَا (hāḏā)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Related to Aramaic דִּי (dī) and Arabic ذُو (ḏū). Compare also the definite form הזה (haze) and Arabic هٰذَا (hāḏā).",
 "forms": [
  {
   "form": "זֶה",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "zé",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "אֵלֶּה",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "אֵלּוּ",
   "tags": [
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "זֹאת",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "זוֹ",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "10": "זוֹ",
    "2": "pronoun",
    "3": "plural",
    "4": "אֵלֶּה",
    "5": "or",
    "6": "אֵלּוּ",
    "7": "feminine",
    "8": "זֹאת",
    "9": "or",
    "g": "m",
    "head": "זֶה",
    "tr": "zé"
   },
   "expansion": "זֶה • (zé) m (plural אֵלֶּה or אֵלּוּ, feminine זֹאת or זוֹ)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "The one (male) in the blue shirt.",
     "roman": "ze bakhultsá hak'khulá.",
     "text": "זה בחולצה הכחולה.",
     "type": "example"
    },
    {
     "text": "זה שאין לנקוב בשמו.\nze she'éin linkóv be'shemó.\nHe-who-must-not-be-named.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "this, this one."
   ],
   "links": [
    [
     "this",
     "this"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "audio": "LL-Q9288_(heb)-Uziel302-זה.wav",
   "mp3_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/7/75/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav.mp3",
   "ogg_url": "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/7/75/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav/LL-Q9288_%28heb%29-Uziel302-%D7%96%D7%94.wav.ogg"
  }
 ],
 "word": "זה"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2023-09-28 from the enwiktionary dump dated 2023-09-20 using wiktextract (3a5822b and 3ce51e7).

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.

The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.