"ד־" meaning in All languages combined

See ד־ on Wiktionary

Conjunction [Aramaic]

IPA: /d-/
Head templates: {{head|arc|conjunction|head=|sc=|tr=}} ד־ • (transliteration needed), {{arc-con}} ד־ • (transliteration needed)
 1. that
  Sense id: ד־-arc-conj-jn~AI2r0 Categories (other): Aramaic prepositions Disambiguation of Aramaic prepositions: 84 0 16

Preposition [Aramaic]

IPA: /d-/
Head templates: {{head|arc|prepositions|head=דְּ־|tr=}} דְּ־ • (transliteration needed), {{arc-prep|head=דְּ־}} דְּ־ • (transliteration needed) Forms: דְּ־ [canonical]
 1. of
  Sense id: ד־-arc-prep-KDkdO8ZO

Pronoun [Aramaic]

IPA: /d-/
Head templates: {{head|arc|pronoun|head=דְּ־}} דְּ־ • (transliteration needed) Forms: דְּ־ [canonical]
 1. who, which, that, what
  Sense id: ד־-arc-pron-Bccp5Put Categories (other): Aramaic pronouns Disambiguation of Aramaic pronouns: 0 0 100

Download JSON data for ד־ meaning in All languages combined (3.0kB)

{
 "forms": [
  {
   "form": "דְּ־",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "prepositions",
    "head": "דְּ־",
    "tr": ""
   },
   "expansion": "דְּ־ • (transliteration needed)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "head": "דְּ־"
   },
   "expansion": "דְּ־ • (transliteration needed)",
   "name": "arc-prep"
  }
 ],
 "lang": "Aramaic",
 "lang_code": "arc",
 "pos": "prep",
 "senses": [
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "text": "Kaddish\nוְיִתְנַשֵּׂא וְיִתְהַדָּר וְיִתְעַלֶּה וְיִתְהַלָּל\nשְׁמֵהּ דְקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא.\nAnd extolled and honored, adored and lauded\nbe the name of the Holy One, blessed be He.",
     "type": "example"
    },
    {
     "text": "בראשית רבה ע, טז\n[כט, יז] \"וְעֵינֵי לֵאָה רַכּוֹת\", אֲמוֹרָאֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן תִּרְגֵּם קוֹדְמוֹי: וְעֵינֵי לֵאָה הֲווֹ רַכִּיכִין, אֲמַר לֵיהּ: עֵינוֹהִי דְּאִימָּךְ הֲווֹ רַכִּיכִין"
    },
    {
     "text": "Talmud Bavli, Khagiga 2a\nואיבעית אימא לעולם כדאמרי מעיקרא ודקא קשיא לך הא דרבינא לא קשיא"
    }
   ],
   "glosses": [
    "of"
   ],
   "id": "ד־-arc-prep-KDkdO8ZO",
   "links": [
    [
     "of",
     "of"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/d-/"
  }
 ],
 "word": "ד־"
}

{
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "conjunction",
    "head": "",
    "sc": "",
    "tr": ""
   },
   "expansion": "ד־ • (transliteration needed)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "ד־ • (transliteration needed)",
   "name": "arc-con"
  }
 ],
 "lang": "Aramaic",
 "lang_code": "arc",
 "pos": "conj",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "84 0 16",
     "kind": "other",
     "name": "Aramaic prepositions",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "that"
   ],
   "id": "ד־-arc-conj-jn~AI2r0",
   "links": [
    [
     "that",
     "that"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/d-/"
  }
 ],
 "word": "ד־"
}

{
 "forms": [
  {
   "form": "דְּ־",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "pronoun",
    "head": "דְּ־"
   },
   "expansion": "דְּ־ • (transliteration needed)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Aramaic",
 "lang_code": "arc",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "0 0 100",
     "kind": "other",
     "name": "Aramaic pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "what [is the meaning of] what is written",
     "roman": "may di-khtiv",
     "text": "מַאי דִּכְתִיב",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "And if you wish, say: Actually, it is what we said initially, and as for that which poses a difficulty to [the opinion] of Ravina, it's not difficult.",
     "ref": "a. 500 C.E., Babylonian Talmud, Chagigah 2a",
     "text": "ואיבעית אימא לעולם כדאמרי מעיקרא ודקא קשיא לך הא דרבינא לא קשיא",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "who, which, that, what"
   ],
   "id": "ד־-arc-pron-Bccp5Put",
   "links": [
    [
     "who",
     "who"
    ],
    [
     "which",
     "which"
    ],
    [
     "that",
     "that"
    ],
    [
     "what",
     "what"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/d-/"
  }
 ],
 "word": "ד־"
}
{
 "categories": [
  "Aramaic conjunctions",
  "Aramaic lemmas",
  "Aramaic prefixes",
  "Aramaic prepositions",
  "Aramaic pronouns",
  "Aramaic terms with IPA pronunciation",
  "Requests for transliteration of Aramaic terms"
 ],
 "forms": [
  {
   "form": "דְּ־",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "prepositions",
    "head": "דְּ־",
    "tr": ""
   },
   "expansion": "דְּ־ • (transliteration needed)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "head": "דְּ־"
   },
   "expansion": "דְּ־ • (transliteration needed)",
   "name": "arc-prep"
  }
 ],
 "lang": "Aramaic",
 "lang_code": "arc",
 "pos": "prep",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Aramaic terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "Kaddish\nוְיִתְנַשֵּׂא וְיִתְהַדָּר וְיִתְעַלֶּה וְיִתְהַלָּל\nשְׁמֵהּ דְקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא.\nAnd extolled and honored, adored and lauded\nbe the name of the Holy One, blessed be He.",
     "type": "example"
    },
    {
     "text": "בראשית רבה ע, טז\n[כט, יז] \"וְעֵינֵי לֵאָה רַכּוֹת\", אֲמוֹרָאֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן תִּרְגֵּם קוֹדְמוֹי: וְעֵינֵי לֵאָה הֲווֹ רַכִּיכִין, אֲמַר לֵיהּ: עֵינוֹהִי דְּאִימָּךְ הֲווֹ רַכִּיכִין"
    },
    {
     "text": "Talmud Bavli, Khagiga 2a\nואיבעית אימא לעולם כדאמרי מעיקרא ודקא קשיא לך הא דרבינא לא קשיא"
    }
   ],
   "glosses": [
    "of"
   ],
   "links": [
    [
     "of",
     "of"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/d-/"
  }
 ],
 "word": "ד־"
}

{
 "categories": [
  "Aramaic conjunctions",
  "Aramaic lemmas",
  "Aramaic prefixes",
  "Aramaic prepositions",
  "Aramaic pronouns",
  "Aramaic terms with IPA pronunciation",
  "Requests for transliteration of Aramaic terms"
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "conjunction",
    "head": "",
    "sc": "",
    "tr": ""
   },
   "expansion": "ד־ • (transliteration needed)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {},
   "expansion": "ד־ • (transliteration needed)",
   "name": "arc-con"
  }
 ],
 "lang": "Aramaic",
 "lang_code": "arc",
 "pos": "conj",
 "senses": [
  {
   "glosses": [
    "that"
   ],
   "links": [
    [
     "that",
     "that"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/d-/"
  }
 ],
 "word": "ד־"
}

{
 "categories": [
  "Aramaic conjunctions",
  "Aramaic lemmas",
  "Aramaic prefixes",
  "Aramaic prepositions",
  "Aramaic pronouns",
  "Aramaic terms with IPA pronunciation",
  "Requests for transliteration of Aramaic terms"
 ],
 "forms": [
  {
   "form": "דְּ־",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "pronoun",
    "head": "דְּ־"
   },
   "expansion": "דְּ־ • (transliteration needed)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Aramaic",
 "lang_code": "arc",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Aramaic terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "what [is the meaning of] what is written",
     "roman": "may di-khtiv",
     "text": "מַאי דִּכְתִיב",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "And if you wish, say: Actually, it is what we said initially, and as for that which poses a difficulty to [the opinion] of Ravina, it's not difficult.",
     "ref": "a. 500 C.E., Babylonian Talmud, Chagigah 2a",
     "text": "ואיבעית אימא לעולם כדאמרי מעיקרא ודקא קשיא לך הא דרבינא לא קשיא",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "who, which, that, what"
   ],
   "links": [
    [
     "who",
     "who"
    ],
    [
     "which",
     "which"
    ],
    [
     "that",
     "that"
    ],
    [
     "what",
     "what"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/d-/"
  }
 ],
 "word": "ד־"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2023-06-01 from the enwiktionary dump dated 2023-05-20 using wiktextract.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.

The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.