"στον" meaning in All languages combined

See στον on Wiktionary

Contraction [Greek]

IPA: /ˈston/ Forms: ston [romanization]
Etymology: Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τόν (tón, “the”) Etymology templates: {{uder|el|grc|-}} Ancient Greek, {{compound|grc|εἰς|τόν|nocat=1|t1=to, in|t2=the}} εἰς (eis, “to, in”) + τόν (tón, “the”) Head templates: {{head|el|contraction}} στον • (ston)
 1. Contraction of σε τον (se ton, “to the”). Tags: abbreviation, alt-of, contraction Alternative form of: σε τον (extra: se ton, “to the”) Related terms: σε + τα → στα (sta) (english: to the; se) [gender-neutral, plural], σε + τη → στη (sti) (english: to her; se) [feminine, singular], σε + την → στην (english: to her; se; tin; stin, feminine singular with final n), σε + τις → στις (stis) (english: to them; se) [feminine, plural], σε + το → στο (english: to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular), σε + τον → στον (english: to him; se; ton; ston, masculine singular with final n), σε + τους → στους (stous) (english: to them; se) [masculine, plural], σε + της → στης (stis) (english: to hers; se) [feminine, singular], σε + του → στου (stou) (english: to his; to its; se) [masculine, neuter, singular], σε + των → στων (english: to their; se; ton; ston, all genders plural)
  Sense id: en-στον-el-contraction-Ns5iRbvg Categories (other): Greek articles, Greek entries with incorrect language header, Greek undefined derivations

Download JSONL data for στον meaning in All languages combined (3.1kB)

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "-"
   },
   "expansion": "Ancient Greek",
   "name": "uder"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "εἰς",
    "3": "τόν",
    "nocat": "1",
    "t1": "to, in",
    "t2": "the"
   },
   "expansion": "εἰς (eis, “to, in”) + τόν (tón, “the”)",
   "name": "compound"
  }
 ],
 "etymology_text": "Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τόν (tón, “the”)",
 "forms": [
  {
   "form": "ston",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "contraction"
   },
   "expansion": "στον • (ston)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "contraction",
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "extra": "se ton, “to the”",
     "word": "σε τον"
    }
   ],
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek articles",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek undefined derivations",
     "parents": [
      "Undefined derivations",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "She gave a drink to Stavros.",
     "roman": "Édose éna potó ston Stávro.",
     "text": "Έδωσε ένα ποτό στον Σταύρο.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I went to the doctor.",
     "roman": "Píga ston giatró.",
     "text": "Πήγα στον γιατρό.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "We slept in Volos.",
     "roman": "Koimómastan ston Vólo.",
     "text": "Κοιμόμασταν στον Βόλο.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "The hotel at Volos.",
     "roman": "To xenodocheío ston Vólo.",
     "text": "Το ξενοδοχείο στον Βόλο.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Contraction of σε τον (se ton, “to the”)."
   ],
   "id": "en-στον-el-contraction-Ns5iRbvg",
   "links": [
    [
     "σε",
     "σε#Greek"
    ],
    [
     "τον",
     "τον#Greek"
    ]
   ],
   "related": [
    {
     "english": "to the; se",
     "roman": "sta",
     "tags": [
      "gender-neutral",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τα → στα"
    },
    {
     "english": "to her; se",
     "roman": "sti",
     "tags": [
      "feminine",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + τη → στη"
    },
    {
     "english": "to her; se; tin; stin, feminine singular with final n",
     "word": "σε + την → στην"
    },
    {
     "english": "to them; se",
     "roman": "stis",
     "tags": [
      "feminine",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τις → στις"
    },
    {
     "english": "to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular",
     "word": "σε + το → στο"
    },
    {
     "english": "to him; se; ton; ston, masculine singular with final n",
     "word": "σε + τον → στον"
    },
    {
     "english": "to them; se",
     "roman": "stous",
     "tags": [
      "masculine",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τους → στους"
    },
    {
     "english": "to hers; se",
     "roman": "stis",
     "tags": [
      "feminine",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + της → στης"
    },
    {
     "english": "to his; to its; se",
     "roman": "stou",
     "tags": [
      "masculine",
      "neuter",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + του → στου"
    },
    {
     "english": "to their; se; ton; ston, all genders plural",
     "word": "σε + των → στων"
    }
   ],
   "tags": [
    "abbreviation",
    "alt-of",
    "contraction"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈston/"
  },
  {
   "homophone": "στων (ston)"
  }
 ],
 "word": "στον"
}
{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "-"
   },
   "expansion": "Ancient Greek",
   "name": "uder"
  },
  {
   "args": {
    "1": "grc",
    "2": "εἰς",
    "3": "τόν",
    "nocat": "1",
    "t1": "to, in",
    "t2": "the"
   },
   "expansion": "εἰς (eis, “to, in”) + τόν (tón, “the”)",
   "name": "compound"
  }
 ],
 "etymology_text": "Ultimate origin is from Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τόν (tón, “the”)",
 "forms": [
  {
   "form": "ston",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "contraction"
   },
   "expansion": "στον • (ston)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "contraction",
 "related": [
  {
   "english": "to the; se",
   "roman": "sta",
   "tags": [
    "gender-neutral",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τα → στα"
  },
  {
   "english": "to her; se",
   "roman": "sti",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + τη → στη"
  },
  {
   "english": "to her; se; tin; stin, feminine singular with final n",
   "word": "σε + την → στην"
  },
  {
   "english": "to them; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τις → στις"
  },
  {
   "english": "to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular",
   "word": "σε + το → στο"
  },
  {
   "english": "to him; se; ton; ston, masculine singular with final n",
   "word": "σε + τον → στον"
  },
  {
   "english": "to them; se",
   "roman": "stous",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τους → στους"
  },
  {
   "english": "to hers; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + της → στης"
  },
  {
   "english": "to his; to its; se",
   "roman": "stou",
   "tags": [
    "masculine",
    "neuter",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + του → στου"
  },
  {
   "english": "to their; se; ton; ston, all genders plural",
   "word": "σε + των → στων"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "extra": "se ton, “to the”",
     "word": "σε τον"
    }
   ],
   "categories": [
    "Greek articles",
    "Greek contractions",
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek non-lemma forms",
    "Greek terms derived from Ancient Greek",
    "Greek terms with IPA pronunciation",
    "Greek terms with homophones",
    "Greek terms with usage examples",
    "Greek undefined derivations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "She gave a drink to Stavros.",
     "roman": "Édose éna potó ston Stávro.",
     "text": "Έδωσε ένα ποτό στον Σταύρο.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I went to the doctor.",
     "roman": "Píga ston giatró.",
     "text": "Πήγα στον γιατρό.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "We slept in Volos.",
     "roman": "Koimómastan ston Vólo.",
     "text": "Κοιμόμασταν στον Βόλο.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "The hotel at Volos.",
     "roman": "To xenodocheío ston Vólo.",
     "text": "Το ξενοδοχείο στον Βόλο.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Contraction of σε τον (se ton, “to the”)."
   ],
   "links": [
    [
     "σε",
     "σε#Greek"
    ],
    [
     "τον",
     "τον#Greek"
    ]
   ],
   "tags": [
    "abbreviation",
    "alt-of",
    "contraction"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ˈston/"
  },
  {
   "homophone": "στων (ston)"
  }
 ],
 "word": "στον"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-22 from the enwiktionary dump dated 2024-07-20 using wiktextract (0af6c06 and 6aeea9b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.