"κατηγορηματικός" meaning in All languages combined

See κατηγορηματικός on Wiktionary

Adjective [Greek]

Head templates: {{head|el|adjective|feminine|κατηγορηματική|||||neuter|κατηγορηματικό|||g=m|head=|sort=}} κατηγορηματικός • (katigorimatikós) m (feminine κατηγορηματική, neuter κατηγορηματικό), {{el-adj|f=κατηγορηματική|n=κατηγορηματικό}} κατηγορηματικός • (katigorimatikós) m (feminine κατηγορηματική, neuter κατηγορηματικό) Inflection templates: {{el-decl-adj|dec=ός-ή-ό|stem=κατηγορηματικ}}, {{el-decl-adj-a|abstem=|compstem=|dec=ός-ή-ό|docnote=|form=|lemma=|nopio=|part=|posnote=|stem=κατηγορηματικ|stem2=}}, {{el-decl-adj-positive|dec=ός-ή-ό|form=|header=Declension of κατηγορηματικός|note=|pionote=Comparative: <i class="Grek mention" lang="el">πιο</i> + positive forms (e.g. πιο κατηγορηματικός, etc.) Relative superlative: definite article + πιο + positive forms (e.g. ο πιο κατηγορηματικός, etc.)|stem=κατηγορηματικ|stem2=}}, {{el-decl-adj-ός-ή-ό|form=|stem=κατηγορηματικ|stem2=}}, {{el-decl-adj-table|κατηγορηματικός •|κατηγορηματική •|κατηγορηματικό •|κατηγορηματικοί •|κατηγορηματικές •|κατηγορηματικά •|κατηγορηματικού •|κατηγορηματικής •|κατηγορηματικού •|κατηγορηματικών •|κατηγορηματικών •|κατηγορηματικών •|κατηγορηματικό •|κατηγορηματική •|κατηγορηματικό •|κατηγορηματικούς •|κατηγορηματικές •|κατηγορηματικά •|κατηγορηματικέ •|κατηγορηματική •|κατηγορηματικό •|κατηγορηματικοί •|κατηγορηματικές •|κατηγορηματικά •}} Forms: katigorimatikós [romanization], κατηγορηματική [feminine], κατηγορηματικό [neuter], no-table-tags [table-tags], κατηγορηματικός [masculine, nominative, singular], κατηγορηματική [feminine, nominative, singular], κατηγορηματικό [neuter, nominative, singular], κατηγορηματικοί [masculine, nominative, plural], κατηγορηματικές [feminine, nominative, plural], κατηγορηματικά [neuter, nominative, plural], κατηγορηματικού [genitive, masculine, singular], κατηγορηματικής [feminine, genitive, singular], κατηγορηματικού [genitive, neuter, singular], κατηγορηματικών [genitive, masculine, plural], κατηγορηματικών [feminine, genitive, plural], κατηγορηματικών [genitive, neuter, plural], κατηγορηματικό [accusative, masculine, singular], κατηγορηματική [accusative, feminine, singular], κατηγορηματικό [accusative, neuter, singular], κατηγορηματικούς [accusative, masculine, plural], κατηγορηματικές [accusative, feminine, plural], κατηγορηματικά [accusative, neuter, plural], κατηγορηματικέ [masculine, singular, vocative], κατηγορηματική [feminine, singular, vocative], κατηγορηματικό [neuter, singular, vocative], κατηγορηματικοί [masculine, plural, vocative], κατηγορηματικές [feminine, plural, vocative], κατηγορηματικά [neuter, plural, vocative], πιο + positive forms [comparative, usually], Relative superlative: definite article + πιο + positive forms [comparative, usually]
 1. emphatic, categorical Related terms: κατηγορηματικά (katigorimatiká) (english: categorically)
  Sense id: en-κατηγορηματικός-el-adj-SjFuSg2B Categories (other): Greek adjectives in declension ός-ή-ό, Greek entries with incorrect language header

Download JSON data for κατηγορηματικός meaning in All languages combined (6.5kB)

{
 "forms": [
  {
   "form": "katigorimatikós",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματική",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικό",
   "tags": [
    "neuter"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-adj",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικός",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικοί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικής",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικούς",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικέ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικοί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "πιο + positive forms",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comparative",
    "usually"
   ]
  },
  {
   "form": "Relative superlative: definite article + πιο + positive forms",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comparative",
    "usually"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "κατηγορηματικό",
    "11": "",
    "12": "",
    "2": "adjective",
    "3": "feminine",
    "4": "κατηγορηματική",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "neuter",
    "g": "m",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "κατηγορηματικός • (katigorimatikós) m (feminine κατηγορηματική, neuter κατηγορηματικό)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "f": "κατηγορηματική",
    "n": "κατηγορηματικό"
   },
   "expansion": "κατηγορηματικός • (katigorimatikós) m (feminine κατηγορηματική, neuter κατηγορηματικό)",
   "name": "el-adj"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "dec": "ός-ή-ό",
    "stem": "κατηγορηματικ"
   },
   "name": "el-decl-adj"
  },
  {
   "args": {
    "abstem": "",
    "compstem": "",
    "dec": "ός-ή-ό",
    "docnote": "",
    "form": "",
    "lemma": "",
    "nopio": "",
    "part": "",
    "posnote": "",
    "stem": "κατηγορηματικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-a"
  },
  {
   "args": {
    "dec": "ός-ή-ό",
    "form": "",
    "header": "Declension of κατηγορηματικός",
    "note": "",
    "pionote": "Comparative: <i class=\"Grek mention\" lang=\"el\">πιο</i> + positive forms (e.g. πιο κατηγορηματικός, etc.)\n Relative superlative: definite article + πιο + positive forms (e.g. ο πιο κατηγορηματικός, etc.)",
    "stem": "κατηγορηματικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-positive"
  },
  {
   "args": {
    "form": "",
    "stem": "κατηγορηματικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-ός-ή-ό"
  },
  {
   "args": {
    "1": "κατηγορηματικός •",
    "10": "κατηγορηματικών •",
    "11": "κατηγορηματικών •",
    "12": "κατηγορηματικών •",
    "13": "κατηγορηματικό •",
    "14": "κατηγορηματική •",
    "15": "κατηγορηματικό •",
    "16": "κατηγορηματικούς •",
    "17": "κατηγορηματικές •",
    "18": "κατηγορηματικά •",
    "19": "κατηγορηματικέ •",
    "2": "κατηγορηματική •",
    "20": "κατηγορηματική •",
    "21": "κατηγορηματικό •",
    "22": "κατηγορηματικοί •",
    "23": "κατηγορηματικές •",
    "24": "κατηγορηματικά •",
    "3": "κατηγορηματικό •",
    "4": "κατηγορηματικοί •",
    "5": "κατηγορηματικές •",
    "6": "κατηγορηματικά •",
    "7": "κατηγορηματικού •",
    "8": "κατηγορηματικής •",
    "9": "κατηγορηματικού •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "adj",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek adjectives in declension ός-ή-ό",
     "parents": [],
     "source": "w"
    },
    {
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w"
    }
   ],
   "glosses": [
    "emphatic, categorical"
   ],
   "id": "en-κατηγορηματικός-el-adj-SjFuSg2B",
   "links": [
    [
     "emphatic",
     "emphatic"
    ],
    [
     "categorical",
     "categorical"
    ]
   ],
   "related": [
    {
     "english": "categorically",
     "roman": "katigorimatiká",
     "word": "κατηγορηματικά"
    }
   ]
  }
 ],
 "word": "κατηγορηματικός"
}
{
 "forms": [
  {
   "form": "katigorimatikós",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματική",
   "tags": [
    "feminine"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικό",
   "tags": [
    "neuter"
   ]
  },
  {
   "form": "no-table-tags",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "table-tags"
   ]
  },
  {
   "form": "el-decl-adj",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "inflection-template"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικός",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικοί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "nominative",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικής",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικού",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "genitive",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικών",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "genitive",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "singular"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικούς",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "masculine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "feminine",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "accusative",
    "neuter",
    "plural"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικέ",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματική",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικό",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "singular",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικοί",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικές",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "κατηγορηματικά",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "neuter",
    "plural",
    "vocative"
   ]
  },
  {
   "form": "πιο + positive forms",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comparative",
    "usually"
   ]
  },
  {
   "form": "Relative superlative: definite article + πιο + positive forms",
   "source": "declension",
   "tags": [
    "comparative",
    "usually"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "10": "κατηγορηματικό",
    "11": "",
    "12": "",
    "2": "adjective",
    "3": "feminine",
    "4": "κατηγορηματική",
    "5": "",
    "6": "",
    "7": "",
    "8": "",
    "9": "neuter",
    "g": "m",
    "head": "",
    "sort": ""
   },
   "expansion": "κατηγορηματικός • (katigorimatikós) m (feminine κατηγορηματική, neuter κατηγορηματικό)",
   "name": "head"
  },
  {
   "args": {
    "f": "κατηγορηματική",
    "n": "κατηγορηματικό"
   },
   "expansion": "κατηγορηματικός • (katigorimatikós) m (feminine κατηγορηματική, neuter κατηγορηματικό)",
   "name": "el-adj"
  }
 ],
 "inflection_templates": [
  {
   "args": {
    "dec": "ός-ή-ό",
    "stem": "κατηγορηματικ"
   },
   "name": "el-decl-adj"
  },
  {
   "args": {
    "abstem": "",
    "compstem": "",
    "dec": "ός-ή-ό",
    "docnote": "",
    "form": "",
    "lemma": "",
    "nopio": "",
    "part": "",
    "posnote": "",
    "stem": "κατηγορηματικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-a"
  },
  {
   "args": {
    "dec": "ός-ή-ό",
    "form": "",
    "header": "Declension of κατηγορηματικός",
    "note": "",
    "pionote": "Comparative: <i class=\"Grek mention\" lang=\"el\">πιο</i> + positive forms (e.g. πιο κατηγορηματικός, etc.)\n Relative superlative: definite article + πιο + positive forms (e.g. ο πιο κατηγορηματικός, etc.)",
    "stem": "κατηγορηματικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-positive"
  },
  {
   "args": {
    "form": "",
    "stem": "κατηγορηματικ",
    "stem2": ""
   },
   "name": "el-decl-adj-ός-ή-ό"
  },
  {
   "args": {
    "1": "κατηγορηματικός •",
    "10": "κατηγορηματικών •",
    "11": "κατηγορηματικών •",
    "12": "κατηγορηματικών •",
    "13": "κατηγορηματικό •",
    "14": "κατηγορηματική •",
    "15": "κατηγορηματικό •",
    "16": "κατηγορηματικούς •",
    "17": "κατηγορηματικές •",
    "18": "κατηγορηματικά •",
    "19": "κατηγορηματικέ •",
    "2": "κατηγορηματική •",
    "20": "κατηγορηματική •",
    "21": "κατηγορηματικό •",
    "22": "κατηγορηματικοί •",
    "23": "κατηγορηματικές •",
    "24": "κατηγορηματικά •",
    "3": "κατηγορηματικό •",
    "4": "κατηγορηματικοί •",
    "5": "κατηγορηματικές •",
    "6": "κατηγορηματικά •",
    "7": "κατηγορηματικού •",
    "8": "κατηγορηματικής •",
    "9": "κατηγορηματικού •"
   },
   "name": "el-decl-adj-table"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "adj",
 "related": [
  {
   "english": "categorically",
   "roman": "katigorimatiká",
   "word": "κατηγορηματικά"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Greek adjectives",
    "Greek adjectives in declension ός-ή-ό",
    "Greek entries with incorrect language header",
    "Greek lemmas"
   ],
   "glosses": [
    "emphatic, categorical"
   ],
   "links": [
    [
     "emphatic",
     "emphatic"
    ],
    [
     "categorical",
     "categorical"
    ]
   ]
  }
 ],
 "word": "κατηγορηματικός"
}
{
 "called_from": "inflection/2466",
 "msg": "accepted heuristic header: table cell identified as header and given candidate status, AND the cleaned text is in LANGUAGES_WITH_CELLS_AS_HEADERS[Greek]; cleaned text: derivations",
 "path": [
  "κατηγορηματικός"
 ],
 "section": "Greek",
 "subsection": "adjective",
 "title": "κατηγορηματικός",
 "trace": ""
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-06-21 from the enwiktionary dump dated 2024-06-06 using wiktextract (6c02f21 and 0136956). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.