"מה" meaning in All languages combined

See מה on Wiktionary

Pronoun [Aramaic]

Head templates: {{head|arc|pronoun|tr=ma}} מה • (ma) Forms: ma [romanization]
 1. Alternative form of מא. Tags: alt-of, alternative Alternative form of: מא
  Sense id: מה-arc-pron-smS0IkHx Categories (other): Aramaic pronouns

Interjection [Hebrew]

Etymology: Cognate with Arabic مَا (mā). Etymology templates: {{cog|ar|مَا}} Arabic مَا (mā) Head templates: {{he-interj|tr=má|wv=מָה}} מָה • (má) Forms: מָה [canonical], [romanization]
 1. An expression of wonder or amazement.
  Sense id: מה-he-intj-wy8rb4eI Categories (other): Hebrew pronouns Disambiguation of Hebrew pronouns: 36 32 31 0
 2. Response that confirms that the speaker is paying attention (usually said unhappily).
  Sense id: מה-he-intj-c5-0RUA5 Categories (other): Hebrew pronouns Disambiguation of Hebrew pronouns: 36 32 31 0

Pronoun [Hebrew]

Etymology: Cognate with Arabic مَا (mā). Etymology templates: {{cog|ar|مَا}} Arabic مَا (mā) Head templates: {{he-pron|g=m|g2=f|tr=má|wv=מָה}} מָה • (má) m or f Forms: מָה [canonical], [romanization]
 1. what
  Sense id: מה-he-pron-dJqywNBs Categories (other): Hebrew pronouns Disambiguation of Hebrew pronouns: 36 32 31 0
 2. which
  Sense id: מה-he-pron-d7wGxV0p
The following are not (yet) sense-disambiguated
Derived forms: אָז מָה (az ma), למה (lama) (english: for what, why)

Download JSON data for מה meaning in All languages combined (4.6kB)

{
 "forms": [
  {
   "form": "ma",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "pronoun",
    "tr": "ma"
   },
   "expansion": "מה • (ma)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Aramaic",
 "lang_code": "arc",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "word": "מא"
    }
   ],
   "categories": [
    {
     "kind": "other",
     "name": "Aramaic pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "And God said to the woman, \"What is this you have done?\" and the woman said, \"The snake deceived me and I ate.\"",
     "ref": "Genesis 3:13, Targum Onqelos",
     "text": "וַאֲמַר ה' אֱלֹהִים לְאִתְּתָא מַה דָּא עַבְדָת וַאֲמָרַת אִתְּתָא חִוְיָא אַטְעַיָנִי וַאֲכָלִית:",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Alternative form of מא."
   ],
   "id": "מה-arc-pron-smS0IkHx",
   "links": [
    [
     "מא",
     "מא#Aramaic"
    ]
   ],
   "tags": [
    "alt-of",
    "alternative"
   ]
  }
 ],
 "word": "מה"
}

{
 "derived": [
  {
   "_dis1": "0 0",
   "roman": "az ma",
   "word": "אָז מָה"
  },
  {
   "_dis1": "0 0",
   "english": "for what, why",
   "roman": "lama",
   "word": "למה"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "مَا"
   },
   "expansion": "Arabic مَا (mā)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Cognate with Arabic مَا (mā).",
 "forms": [
  {
   "form": "מָה",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "má",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "m",
    "g2": "f",
    "tr": "má",
    "wv": "מָה"
   },
   "expansion": "מָה • (má) m or f",
   "name": "he-pron"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "36 32 31 0",
     "kind": "other",
     "name": "Hebrew pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "And the LORD fashioned from the soil each beast of the field and each fowl of the heavens and brought each to the human to see what he would call it, and whatever the human called a living creature, that was its name.",
     "ref": "2:19, with translation of Robert Alter",
     "roman": "wa-yiṣer ʾǎḏonay ělohim min-hâ-ʾǎḏâmâ kol-ḥayaṯ hassâḏe we-ʾēṯ kol-ʿof ha-ššâmayim wa-yyâvē ʾel-hâ-ʾâḏâm li-reʾoṯ ma-yyiqrâ-lo we-ḵol ʾǎšer yiqrâ-lo hâ-âḏâm nefeš ḥayâ huʾ šemo",
     "text": "וַיִּצֶר ה' אֱלהִים מִן־הָֽאֲדָמָה כָּל־חַיַּת הַשָּׂדֶה וְאֵת כָּל־עוֹף הַשָּׁמַיִם וַיָּבֵא אֶל־הָ֣אָדָם לִרְאוֹת מַה־יִּקְרָא־לוֹ וְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָא־לוֹ הָֽאָדָם נֶפֶשׁ חַיָּה הוּא שְׁמֽוֹ:",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "What [are] you asking?",
     "roman": "ma atá sho'el?",
     "text": "מה אתה שואל?",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "How are you? [literally What [is] being heard?]",
     "roman": "ma nishmá?",
     "text": "מה נשמע?",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "what"
   ],
   "id": "מה-he-pron-dJqywNBs",
   "links": [
    [
     "what",
     "what"
    ]
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "which"
   ],
   "id": "מה-he-pron-d7wGxV0p",
   "links": [
    [
     "which",
     "which"
    ]
   ]
  }
 ],
 "word": "מה"
}

{
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "مَا"
   },
   "expansion": "Arabic مَا (mā)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Cognate with Arabic مَا (mā).",
 "forms": [
  {
   "form": "מָה",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "má",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "tr": "má",
    "wv": "מָה"
   },
   "expansion": "מָה • (má)",
   "name": "he-interj"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "intj",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "36 32 31 0",
     "kind": "other",
     "name": "Hebrew pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "He was afraid and said, “How awesome is this place! This is none other than the house of God; this is the gate of heaven.”",
     "ref": "28:17, with translation of the New International Version",
     "text": "וַיִּירָא וַיֹּאמַר מַה־נּוֹרָא הַמָּקוֹם הַזֶּה אֵין זֶה כִּי אִם־בֵּית אֱלֹהִים וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָיִם׃",
     "type": "quotation"
    },
    {
     "english": "O how love I Thy law! It is my meditation all the day.",
     "ref": "Psalms 119:97, with translation of the Jewish Publication Society",
     "text": "מָה־אָהַבְתִּי תוֹרָתֶךָ כָּל־הַיּוֹם הִיא שִׂיחָתִי׃",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "An expression of wonder or amazement."
   ],
   "id": "מה-he-intj-wy8rb4eI"
  },
  {
   "categories": [
    {
     "_dis": "36 32 31 0",
     "kind": "other",
     "name": "Hebrew pronouns",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Response that confirms that the speaker is paying attention (usually said unhappily)."
   ],
   "id": "מה-he-intj-c5-0RUA5"
  }
 ],
 "word": "מה"
}
{
 "forms": [
  {
   "form": "ma",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "arc",
    "2": "pronoun",
    "tr": "ma"
   },
   "expansion": "מה • (ma)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Aramaic",
 "lang_code": "arc",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "word": "מא"
    }
   ],
   "categories": [
    "Aramaic lemmas",
    "Aramaic pronouns",
    "Aramaic terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "And God said to the woman, \"What is this you have done?\" and the woman said, \"The snake deceived me and I ate.\"",
     "ref": "Genesis 3:13, Targum Onqelos",
     "text": "וַאֲמַר ה' אֱלֹהִים לְאִתְּתָא מַה דָּא עַבְדָת וַאֲמָרַת אִתְּתָא חִוְיָא אַטְעַיָנִי וַאֲכָלִית:",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Alternative form of מא."
   ],
   "links": [
    [
     "מא",
     "מא#Aramaic"
    ]
   ],
   "tags": [
    "alt-of",
    "alternative"
   ]
  }
 ],
 "word": "מה"
}

{
 "categories": [
  "Hebrew interjections",
  "Hebrew lemmas",
  "Hebrew pronouns"
 ],
 "derived": [
  {
   "roman": "az ma",
   "word": "אָז מָה"
  },
  {
   "english": "for what, why",
   "roman": "lama",
   "word": "למה"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "مَا"
   },
   "expansion": "Arabic مَا (mā)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Cognate with Arabic مَا (mā).",
 "forms": [
  {
   "form": "מָה",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "má",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "g": "m",
    "g2": "f",
    "tr": "má",
    "wv": "מָה"
   },
   "expansion": "מָה • (má) m or f",
   "name": "he-pron"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "pron",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "And the LORD fashioned from the soil each beast of the field and each fowl of the heavens and brought each to the human to see what he would call it, and whatever the human called a living creature, that was its name.",
     "ref": "2:19, with translation of Robert Alter",
     "roman": "wa-yiṣer ʾǎḏonay ělohim min-hâ-ʾǎḏâmâ kol-ḥayaṯ hassâḏe we-ʾēṯ kol-ʿof ha-ššâmayim wa-yyâvē ʾel-hâ-ʾâḏâm li-reʾoṯ ma-yyiqrâ-lo we-ḵol ʾǎšer yiqrâ-lo hâ-âḏâm nefeš ḥayâ huʾ šemo",
     "text": "וַיִּצֶר ה' אֱלהִים מִן־הָֽאֲדָמָה כָּל־חַיַּת הַשָּׂדֶה וְאֵת כָּל־עוֹף הַשָּׁמַיִם וַיָּבֵא אֶל־הָ֣אָדָם לִרְאוֹת מַה־יִּקְרָא־לוֹ וְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָא־לוֹ הָֽאָדָם נֶפֶשׁ חַיָּה הוּא שְׁמֽוֹ:",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "What [are] you asking?",
     "roman": "ma atá sho'el?",
     "text": "מה אתה שואל?",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "How are you? [literally What [is] being heard?]",
     "roman": "ma nishmá?",
     "text": "מה נשמע?",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "what"
   ],
   "links": [
    [
     "what",
     "what"
    ]
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "which"
   ],
   "links": [
    [
     "which",
     "which"
    ]
   ]
  }
 ],
 "word": "מה"
}

{
 "categories": [
  "Hebrew interjections",
  "Hebrew lemmas",
  "Hebrew pronouns"
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "ar",
    "2": "مَا"
   },
   "expansion": "Arabic مَا (mā)",
   "name": "cog"
  }
 ],
 "etymology_text": "Cognate with Arabic مَا (mā).",
 "forms": [
  {
   "form": "מָה",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "má",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "tr": "má",
    "wv": "מָה"
   },
   "expansion": "מָה • (má)",
   "name": "he-interj"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "intj",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with quotations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "He was afraid and said, “How awesome is this place! This is none other than the house of God; this is the gate of heaven.”",
     "ref": "28:17, with translation of the New International Version",
     "text": "וַיִּירָא וַיֹּאמַר מַה־נּוֹרָא הַמָּקוֹם הַזֶּה אֵין זֶה כִּי אִם־בֵּית אֱלֹהִים וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָיִם׃",
     "type": "quotation"
    },
    {
     "english": "O how love I Thy law! It is my meditation all the day.",
     "ref": "Psalms 119:97, with translation of the Jewish Publication Society",
     "text": "מָה־אָהַבְתִּי תוֹרָתֶךָ כָּל־הַיּוֹם הִיא שִׂיחָתִי׃",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "An expression of wonder or amazement."
   ]
  },
  {
   "glosses": [
    "Response that confirms that the speaker is paying attention (usually said unhappily)."
   ]
  }
 ],
 "word": "מה"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2023-05-29 from the enwiktionary dump dated 2023-05-20 using wiktextract.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.

The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.