"גם" meaning in All languages combined

See גם on Wiktionary

Adverb [Hebrew]

IPA: /ɡam/ [Modern-Israeli-Hebrew], /dʒæm/ [Yemenite-Hebrew]
Rhymes: -am Etymology: Probably from base גמם (“much”). Etymology templates: {{m|he|גמם||much}} גמם (“much”) Head templates: {{he-adv|tr=gam|wv=גַּם}} גַּם • (gam) Forms: גַּם [canonical], gam [romanization]
 1. Also, too, additionally; used to connect details in a list.
  Sense id: גם-he-adv-fVkSM4p5
 2. Also, additionally, in addition, further, besides, on top of that.
  Sense id: גם-he-adv-in0K-274
 3. Even (though, if); despite the fact that.
  Sense id: גם-he-adv-aZuFpcZ8
The following are not (yet) sense-disambiguated
Derived forms: גם כן (gam ken)

Download JSON data for גם meaning in All languages combined (3.3kB)

{
 "categories": [],
 "derived": [
  {
   "_dis1": "0 0 0",
   "roman": "gam ken",
   "word": "גם כן"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "גמם",
    "3": "",
    "4": "much"
   },
   "expansion": "גמם (“much”)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology_text": "Probably from base גמם (“much”).",
 "forms": [
  {
   "form": "גַּם",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "gam",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "tr": "gam",
    "wv": "גַּם"
   },
   "expansion": "גַּם • (gam)",
   "name": "he-adv"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "adv",
 "senses": [
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "text": "לטיול יצאו רותי, דני וגם אני. ― latiyúl yatz'ú rúti, dáni, v'gám aní. ― (literally) To the trip went out Ruthy, Danny, and also me. — (idiomatically) Ruthy, Danny, and I went out for the trip.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Also, too, additionally; used to connect details in a list."
   ],
   "id": "גם-he-adv-fVkSM4p5",
   "links": [
    [
     "Also",
     "also"
    ],
    [
     "too",
     "too"
    ],
    [
     "additionally",
     "additionally"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "I don't want to go out tonight, it's raining and also I'm very tired.",
     "roman": "ein li khéshek latzét ha'érev, yoréd géshem v'gám aní m'ód ayéf.",
     "text": "אין לי חשק לצאת הערב, יורד גשם וגם אני מאוד עייף.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Also, additionally, in addition, further, besides, on top of that."
   ],
   "id": "גם-he-adv-in0K-274",
   "links": [
    [
     "in addition",
     "in addition"
    ],
    [
     "further",
     "further"
    ],
    [
     "besides",
     "besides"
    ],
    [
     "on top of",
     "on top of"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "Dad always reads me a story at bed-time (lit. “before the sleep”), even when he's very busy.",
     "roman": "ába tamíd makrí li sipúr lifnéi hasheiná, gam k'shehú m'ód asúk.",
     "text": "אבא תמיד מקריא לי סיפור לפני השינה, גם כשהוא מאוד עסוק.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.",
     "ref": "Psalms 23:4, with translation of the King James Version",
     "roman": "gam ki elékh b'géi tsalmávet lo-irá ra ki-atá imadí shivt'khá umish'antékha héma y'nakhamúni.",
     "text": "גַּם כִּי־אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת לֹא־אִירָא רָע כִּי־אַתָּה עִמָּדִי שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתֶּךָ הֵמָּה יְנַחֲמֻנִי׃",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "[…] / with someone I don't have security with / I don't even go to Hayarkon.",
     "ref": "1994, Yoram Taharlev (יורם טהרלב, lyricist), Dana International (singer), “ישנן בנות” (yeshnán banót, “Some Girls”, song), in Dana International, “אומפטמפה” (Umpatampa, album)",
     "text": "[…] \\ עם מי שאין לי בטחון \\ אנ'לא יוצאת גם לירקון.\n[…] / im mi she'éin li bitakhón / anló yotsét gam layarkón.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Even (though, if); despite the fact that."
   ],
   "id": "גם-he-adv-aZuFpcZ8",
   "links": [
    [
     "Even",
     "even"
    ],
    [
     "despite",
     "despite"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ɡam/",
   "tags": [
    "Modern-Israeli-Hebrew"
   ]
  },
  {
   "ipa": "/dʒæm/",
   "tags": [
    "Yemenite-Hebrew"
   ]
  },
  {
   "rhymes": "-am"
  }
 ],
 "word": "גם"
}
{
 "categories": [
  "Hebrew adverbs",
  "Hebrew lemmas",
  "Hebrew terms with IPA pronunciation",
  "Rhymes:Hebrew/am",
  "Rhymes:Hebrew/am/1 syllable"
 ],
 "derived": [
  {
   "roman": "gam ken",
   "word": "גם כן"
  }
 ],
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "he",
    "2": "גמם",
    "3": "",
    "4": "much"
   },
   "expansion": "גמם (“much”)",
   "name": "m"
  }
 ],
 "etymology_text": "Probably from base גמם (“much”).",
 "forms": [
  {
   "form": "גַּם",
   "tags": [
    "canonical"
   ]
  },
  {
   "form": "gam",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "tr": "gam",
    "wv": "גַּם"
   },
   "expansion": "גַּם • (gam)",
   "name": "he-adv"
  }
 ],
 "lang": "Hebrew",
 "lang_code": "he",
 "pos": "adv",
 "senses": [
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "text": "לטיול יצאו רותי, דני וגם אני. ― latiyúl yatz'ú rúti, dáni, v'gám aní. ― (literally) To the trip went out Ruthy, Danny, and also me. — (idiomatically) Ruthy, Danny, and I went out for the trip.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Also, too, additionally; used to connect details in a list."
   ],
   "links": [
    [
     "Also",
     "also"
    ],
    [
     "too",
     "too"
    ],
    [
     "additionally",
     "additionally"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I don't want to go out tonight, it's raining and also I'm very tired.",
     "roman": "ein li khéshek latzét ha'érev, yoréd géshem v'gám aní m'ód ayéf.",
     "text": "אין לי חשק לצאת הערב, יורד גשם וגם אני מאוד עייף.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Also, additionally, in addition, further, besides, on top of that."
   ],
   "links": [
    [
     "in addition",
     "in addition"
    ],
    [
     "further",
     "further"
    ],
    [
     "besides",
     "besides"
    ],
    [
     "on top of",
     "on top of"
    ]
   ]
  },
  {
   "categories": [
    "Hebrew terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "Dad always reads me a story at bed-time (lit. “before the sleep”), even when he's very busy.",
     "roman": "ába tamíd makrí li sipúr lifnéi hasheiná, gam k'shehú m'ód asúk.",
     "text": "אבא תמיד מקריא לי סיפור לפני השינה, גם כשהוא מאוד עסוק.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.",
     "ref": "Psalms 23:4, with translation of the King James Version",
     "roman": "gam ki elékh b'géi tsalmávet lo-irá ra ki-atá imadí shivt'khá umish'antékha héma y'nakhamúni.",
     "text": "גַּם כִּי־אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת לֹא־אִירָא רָע כִּי־אַתָּה עִמָּדִי שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתֶּךָ הֵמָּה יְנַחֲמֻנִי׃",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "[…] / with someone I don't have security with / I don't even go to Hayarkon.",
     "ref": "1994, Yoram Taharlev (יורם טהרלב, lyricist), Dana International (singer), “ישנן בנות” (yeshnán banót, “Some Girls”, song), in Dana International, “אומפטמפה” (Umpatampa, album)",
     "text": "[…] \\ עם מי שאין לי בטחון \\ אנ'לא יוצאת גם לירקון.\n[…] / im mi she'éin li bitakhón / anló yotsét gam layarkón.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Even (though, if); despite the fact that."
   ],
   "links": [
    [
     "Even",
     "even"
    ],
    [
     "despite",
     "despite"
    ]
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/ɡam/",
   "tags": [
    "Modern-Israeli-Hebrew"
   ]
  },
  {
   "ipa": "/dʒæm/",
   "tags": [
    "Yemenite-Hebrew"
   ]
  },
  {
   "rhymes": "-am"
  }
 ],
 "word": "גם"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2023-06-01 from the enwiktionary dump dated 2023-05-20 using wiktextract.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.

The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.