"στο" meaning in All languages combined

See στο on Wiktionary

Contraction [Greek]

IPA: /sto/ Forms: sto [romanization]
Etymology: Contraction of preposition σε (se) with the accusative singular of neuter article το. Also, in speech, with the masculine τον (ton) when final ‑ν is dropped (see notes). From Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τό (tó, “the”). Etymology templates: {{lang|el|‑ν}} ‑ν, {{inh|el|grc|εἰς||to, in}} Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) Head templates: {{head|el|contraction}} στο • (sto)
 1. Contraction of σε το (se to, “to the”). Tags: abbreviation, alt-of, contraction Alternative form of: σε το (extra: se to, “to the”) Related terms: σε + τα → στα (sta) (english: to the; se) [gender-neutral, plural], σε + τη → στη (sti) (english: to her; se) [feminine, singular], σε + την → στην (english: to her; se; tin; stin, feminine singular with final n), σε + τις → στις (stis) (english: to them; se) [feminine, plural], σε + το → στο (english: to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular), σε + τον → στον (english: to him; se; ton; ston, masculine singular with final n), σε + τους → στους (stous) (english: to them; se) [masculine, plural], σε + της → στης (stis) (english: to hers; se) [feminine, singular], σε + του → στου (stou) (english: to his; to its; se) [masculine, neuter, singular], σε + των → στων (english: to their; se; ton; ston, all genders plural)
  Sense id: en-στο-el-contraction-TQsmM3sI
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 1

Contraction [Greek]

IPA: /sto/ Forms: sto [romanization]
Etymology: Contraction of weak genitive personal pronoun σου (sou) with the accusative singular of neuter article το (to). From Ancient Greek σου (sou, “of you”) + τό (tó, “the”). Etymology templates: {{inh|el|grc|σου||of you}} Ancient Greek σου (sou, “of you”) Head templates: {{head|el|contraction}} στο • (sto)
 1. Contraction of σου το (sou to, “(to) you”). Tags: abbreviation, alt-of, contraction Alternative form of: σου το (extra: (sou to, “(to) you”)) Synonyms: σ' το (s' to)
  Sense id: en-στο-el-contraction-f7QS-UEe Categories (other): Greek articles, Greek entries with incorrect language header Disambiguation of Greek articles: 42 58 Disambiguation of Greek entries with incorrect language header: 12 88
The following are not (yet) sense-disambiguated
Etymology number: 2

Alternative forms

Download JSONL data for στο meaning in All languages combined (4.4kB)

{
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "‑ν"
   },
   "expansion": "‑ν",
   "name": "lang"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "εἰς",
    "4": "",
    "5": "to, in"
   },
   "expansion": "Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”)",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "Contraction of preposition σε (se) with the accusative singular of neuter article το. Also, in speech, with the masculine τον (ton) when final ‑ν is dropped (see notes). From Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τό (tó, “the”).",
 "forms": [
  {
   "form": "sto",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "contraction"
   },
   "expansion": "στο • (sto)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "contraction",
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "extra": "se to, “to the”",
     "word": "σε το"
    }
   ],
   "categories": [],
   "examples": [
    {
     "english": "I went to the forest.",
     "roman": "Píga sto dásos.",
     "text": "Πήγα στο δάσος.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I was in the forest.",
     "roman": "Ímoun sto dásos.",
     "text": "Ήμουν στο δάσος.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "The hotel at the forest.",
     "roman": "To xenodocheío sto dásos.",
     "text": "Το ξενοδοχείο στο δάσος.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I went to the doctor.",
     "ref": "Πήγα στο(ν) γιατρό. (oral form without -ν)",
     "text": "Píga sto(n) giatró.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Contraction of σε το (se to, “to the”)."
   ],
   "id": "en-στο-el-contraction-TQsmM3sI",
   "links": [
    [
     "σε",
     "σε#Greek"
    ],
    [
     "το",
     "το#Greek"
    ]
   ],
   "related": [
    {
     "english": "to the; se",
     "roman": "sta",
     "tags": [
      "gender-neutral",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τα → στα"
    },
    {
     "english": "to her; se",
     "roman": "sti",
     "tags": [
      "feminine",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + τη → στη"
    },
    {
     "english": "to her; se; tin; stin, feminine singular with final n",
     "word": "σε + την → στην"
    },
    {
     "english": "to them; se",
     "roman": "stis",
     "tags": [
      "feminine",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τις → στις"
    },
    {
     "english": "to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular",
     "word": "σε + το → στο"
    },
    {
     "english": "to him; se; ton; ston, masculine singular with final n",
     "word": "σε + τον → στον"
    },
    {
     "english": "to them; se",
     "roman": "stous",
     "tags": [
      "masculine",
      "plural"
     ],
     "word": "σε + τους → στους"
    },
    {
     "english": "to hers; se",
     "roman": "stis",
     "tags": [
      "feminine",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + της → στης"
    },
    {
     "english": "to his; to its; se",
     "roman": "stou",
     "tags": [
      "masculine",
      "neuter",
      "singular"
     ],
     "word": "σε + του → στου"
    },
    {
     "english": "to their; se; ton; ston, all genders plural",
     "word": "σε + των → στων"
    }
   ],
   "tags": [
    "abbreviation",
    "alt-of",
    "contraction"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/sto/"
  }
 ],
 "word": "στο"
}

{
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "σου",
    "4": "",
    "5": "of you"
   },
   "expansion": "Ancient Greek σου (sou, “of you”)",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "Contraction of weak genitive personal pronoun σου (sou) with the accusative singular of neuter article το (to). From Ancient Greek σου (sou, “of you”) + τό (tó, “the”).",
 "forms": [
  {
   "form": "sto",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "contraction"
   },
   "expansion": "στο • (sto)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "contraction",
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "extra": "(sou to, “(to) you”)",
     "word": "σου το"
    }
   ],
   "categories": [
    {
     "_dis": "42 58",
     "kind": "other",
     "name": "Greek articles",
     "parents": [],
     "source": "w+disamb"
    },
    {
     "_dis": "12 88",
     "kind": "other",
     "name": "Greek entries with incorrect language header",
     "parents": [
      "Entries with incorrect language header",
      "Entry maintenance"
     ],
     "source": "w+disamb"
    }
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I love you and tonight, I'll tell (it to) you.",
     "ref": "1963, “Σ’ αγαπώ”, Alekos Sakellarios (lyrics), Manos Hatzidakis (music)",
     "roman": "S’ agapó ki apópse tha sto po.",
     "text": "Σ’ αγαπώ κι απόψε θα στο πω.",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Contraction of σου το (sou to, “(to) you”)."
   ],
   "id": "en-στο-el-contraction-f7QS-UEe",
   "links": [
    [
     "σου",
     "σου#Greek"
    ],
    [
     "το",
     "το#Greek"
    ]
   ],
   "synonyms": [
    {
     "roman": "s' to",
     "word": "σ' το"
    }
   ],
   "tags": [
    "abbreviation",
    "alt-of",
    "contraction"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/sto/"
  }
 ],
 "word": "στο"
}
{
 "categories": [
  "Greek articles",
  "Greek contractions",
  "Greek entries with incorrect language header",
  "Greek non-lemma forms",
  "Greek terms derived from Ancient Greek",
  "Greek terms inherited from Ancient Greek",
  "Greek terms with IPA pronunciation"
 ],
 "etymology_number": 1,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "‑ν"
   },
   "expansion": "‑ν",
   "name": "lang"
  },
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "εἰς",
    "4": "",
    "5": "to, in"
   },
   "expansion": "Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”)",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "Contraction of preposition σε (se) with the accusative singular of neuter article το. Also, in speech, with the masculine τον (ton) when final ‑ν is dropped (see notes). From Ancient Greek εἰς (eis, “to, in”) + τό (tó, “the”).",
 "forms": [
  {
   "form": "sto",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "contraction"
   },
   "expansion": "στο • (sto)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "contraction",
 "related": [
  {
   "english": "to the; se",
   "roman": "sta",
   "tags": [
    "gender-neutral",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τα → στα"
  },
  {
   "english": "to her; se",
   "roman": "sti",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + τη → στη"
  },
  {
   "english": "to her; se; tin; stin, feminine singular with final n",
   "word": "σε + την → στην"
  },
  {
   "english": "to them; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τις → στις"
  },
  {
   "english": "to the; se; to; sto, neutral singular & colloquially: also masculine singular",
   "word": "σε + το → στο"
  },
  {
   "english": "to him; se; ton; ston, masculine singular with final n",
   "word": "σε + τον → στον"
  },
  {
   "english": "to them; se",
   "roman": "stous",
   "tags": [
    "masculine",
    "plural"
   ],
   "word": "σε + τους → στους"
  },
  {
   "english": "to hers; se",
   "roman": "stis",
   "tags": [
    "feminine",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + της → στης"
  },
  {
   "english": "to his; to its; se",
   "roman": "stou",
   "tags": [
    "masculine",
    "neuter",
    "singular"
   ],
   "word": "σε + του → στου"
  },
  {
   "english": "to their; se; ton; ston, all genders plural",
   "word": "σε + των → στων"
  }
 ],
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "extra": "se to, “to the”",
     "word": "σε το"
    }
   ],
   "categories": [
    "Greek contractions",
    "Greek terms with usage examples"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I went to the forest.",
     "roman": "Píga sto dásos.",
     "text": "Πήγα στο δάσος.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I was in the forest.",
     "roman": "Ímoun sto dásos.",
     "text": "Ήμουν στο δάσος.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "The hotel at the forest.",
     "roman": "To xenodocheío sto dásos.",
     "text": "Το ξενοδοχείο στο δάσος.",
     "type": "example"
    },
    {
     "english": "I went to the doctor.",
     "ref": "Πήγα στο(ν) γιατρό. (oral form without -ν)",
     "text": "Píga sto(n) giatró.",
     "type": "example"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Contraction of σε το (se to, “to the”)."
   ],
   "links": [
    [
     "σε",
     "σε#Greek"
    ],
    [
     "το",
     "το#Greek"
    ]
   ],
   "tags": [
    "abbreviation",
    "alt-of",
    "contraction"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/sto/"
  }
 ],
 "word": "στο"
}

{
 "categories": [
  "Greek articles",
  "Greek contractions",
  "Greek entries with incorrect language header",
  "Greek non-lemma forms",
  "Greek terms derived from Ancient Greek",
  "Greek terms inherited from Ancient Greek",
  "Greek terms with IPA pronunciation"
 ],
 "etymology_number": 2,
 "etymology_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "grc",
    "3": "σου",
    "4": "",
    "5": "of you"
   },
   "expansion": "Ancient Greek σου (sou, “of you”)",
   "name": "inh"
  }
 ],
 "etymology_text": "Contraction of weak genitive personal pronoun σου (sou) with the accusative singular of neuter article το (to). From Ancient Greek σου (sou, “of you”) + τό (tó, “the”).",
 "forms": [
  {
   "form": "sto",
   "tags": [
    "romanization"
   ]
  }
 ],
 "head_templates": [
  {
   "args": {
    "1": "el",
    "2": "contraction"
   },
   "expansion": "στο • (sto)",
   "name": "head"
  }
 ],
 "lang": "Greek",
 "lang_code": "el",
 "pos": "contraction",
 "senses": [
  {
   "alt_of": [
    {
     "extra": "(sou to, “(to) you”)",
     "word": "σου το"
    }
   ],
   "categories": [
    "Greek contractions",
    "Greek terms with quotations"
   ],
   "examples": [
    {
     "english": "I love you and tonight, I'll tell (it to) you.",
     "ref": "1963, “Σ’ αγαπώ”, Alekos Sakellarios (lyrics), Manos Hatzidakis (music)",
     "roman": "S’ agapó ki apópse tha sto po.",
     "text": "Σ’ αγαπώ κι απόψε θα στο πω.",
     "type": "quotation"
    }
   ],
   "glosses": [
    "Contraction of σου το (sou to, “(to) you”)."
   ],
   "links": [
    [
     "σου",
     "σου#Greek"
    ],
    [
     "το",
     "το#Greek"
    ]
   ],
   "tags": [
    "abbreviation",
    "alt-of",
    "contraction"
   ]
  }
 ],
 "sounds": [
  {
   "ipa": "/sto/"
  }
 ],
 "synonyms": [
  {
   "roman": "s' to",
   "word": "σ' το"
  }
 ],
 "word": "στο"
}

This page is a part of the kaikki.org machine-readable All languages combined dictionary. This dictionary is based on structured data extracted on 2024-07-22 from the enwiktionary dump dated 2024-07-20 using wiktextract (0af6c06 and 6aeea9b). The data shown on this site has been post-processed and various details (e.g., extra categories) removed, some information disambiguated, and additional data merged from other sources. See the raw data download page for the unprocessed wiktextract data.

If you use this data in academic research, please cite Tatu Ylonen: Wiktextract: Wiktionary as Machine-Readable Structured Data, Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), pp. 1317-1325, Marseille, 20-25 June 2022. Linking to the relevant page(s) under https://kaikki.org would also be greatly appreciated.